Anda di halaman 1dari 77

● MODUL ASPIRASI ●

LATIHAN 1
Bahagian A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti riadah di sebuah taman rekreasi.


Tulis lima ayat tentang aktiviti-aktiviti riadah tersebut berdasarkan gambar.

1
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian A

1.

2.

3.

4.

5.

10

2
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti riadah di sebuah taman rekreasi. Tulis ulasan tentang
kebaikan aktiviti riadah tersebut dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah
antara 50 hingga 80 patah perkataan.

3
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B

15
4
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Pada hujung minggu yang lalu, kamu telah ke taman rekreasi untuk beriadah.
Tulis sebuah karangan tentang pengalaman kamu beridah di taman rekreasi tersebut.

ATAU

Soalan 2

Sedamai taman firdausi


Limpahan kasih sayang sejati
Seharum semerbak kasturi
Mengharumi hidup insani

Indahnya damainya
Keluarga yang bahagia
Itulah idaman impian setiap insan
Yang dahagakan belaian serta kasih dan sayang

Lirik di atas ialah lirik lagu nasyid “Keluarga Bahagia” oleh Kumpulan In-Team. Berdasarkan lirik di
atas, tulis sebuah karangan tentang keluarga kamu.

5
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C

No. Soalan

6
● MODUL ASPIRASI ●

25

7
● MODUL ASPIRASI ●

LATIHAN 2
Bahagian A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk menjaga kesihatan badan.
Tulis lima ayat tentang aktiviti-aktiviti tersebut berdasarkan gambar.

8
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian A

1.

2.

3.

4.

5.

10

9
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]

Poster di bawah menunjukkan satu program karnival kesihatan.


Tulis ulasan tentang program tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

10
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B

15
11
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Rajah dia atas menunjukkan peranan otak dalam kehidupan manusia.


Berdasarkan rajah tersebut, tulis sebuah karangan yang bertajuk ‘Aku Sebagai Otak Manusia’.

ATAU

Soalan 2

Badan yang sihat sangat penting kepada kita. Bincangkan tentang kepentingan menjaga kesihatan diri.
Tulis karangan kamu selengkapnya.

12
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C

No. Soalan

13
● MODUL ASPIRASI ●

25

14
● MODUL ASPIRASI ●

LATIHAN 3
Bahagian A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan suasana lawatan ke sebuah rumah orang tua..


Tulis lima ayat tentang gambar tersebut.

15
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian A

1.

2.

3.

4.

5.

10

16
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]

Gambar menunjukkan langkah-langkah memupuk masyarakat yang prihatin.


Tulis ulasan tentang langkah-langkah memupuk masyarakat prihatin dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

17
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B

15
18
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Rajah yang diberi menunjukkan aktiviti lawatan ke sebuah rumah orang tua. Berpandukan gambar-
gambar tersebut, tulis satu karangan tentang pengalaman kamu melawat ke suah rumah kebe

ATAU

Soalan 2

Apakah faktor-faktor yang dapat mendorong murid-murid mencapai kejayaan dalam pelajaran?
Tuliskan karangan anda selengkapnya.

19
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C

No. Soalan

20
● MODUL ASPIRASI ●

25

21
● MODUL ASPIRASI ●

LATIHAN 4
Bahagian A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan tips keselamatan ketika musim perayaan.


Tulis lima ayat lengkap tentang cara-cara mengelakkan kemalangan jalan raya ketika musim
perayaan berdasarkan gambar yang diberi.

22
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian A

1.

2.

3.

4.

5.

10

23
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]

Berdasarkan poster di bawah, tulis ulasan tentang langkah-langkah keselamatan jalan raya ketika
musim perayaan. Tulis jawapan kamu dalam bentuk perenggan.

Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

24
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B

15
25
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Gambar menunjukkan langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan ketika meninggalkan rumah
ketika musim perayaan. Tuliskan karangan kamu selengkapnya.

ATAU

Soalan 2

Sebagai seorang wartawan, kamu ditugaskan menulis satu berita tentang kemalangan di jalan raya.
Tuliskan karangan kamu selengkapnya.

26
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C

No. Soalan

27
● MODUL ASPIRASI ●

25

28
● MODUL ASPIRASI ●

LATIHAN 5
Bahagian A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan amalan yang dilakukan oleh penduduk di suatu kawasan kejiranan.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang amalan tersebut berdasarkan gambar.

29
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian A

1.

2.

3.

4.

5.

10

30
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]

Gambar di bawah menunjukkan poster larian perpaduan.


Tulis ulasan tentang poster tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Larian Perpaduan 2018

31
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B

15
32
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1
Kamu mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan pada peringkat daerah. Tajuk syarahan kamu itu
ialah “Cara-cara Memupuk Semangat Perpaduan”.
Tulis teks syarahan kamu itu selengkapnya.

ATAU

Soalan 2

Kita satu bangsa, kita satu negara


Kita satu matlamat, oooo
Kita satu bangsa, satu negara
Kita satu Malaysia

Bermulanya sekarang
Perjalanan dilaksana
Seia sekata sehati dan sejiwa

Membina masa hadapan


Menuju kejayaan
Kita semua rakyat Malaysia
Harmoni, saling menghormati

Tiga rangkap lirik lagu di atas menggambarkan kepentingan perpaduan dalam kehidupan
bermasyarakat. Berdasarkan lirik tersebut, tulis kepentingan perpaduan dalam kehidupan
bermasyarakat.

33
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C

No. Soalan

34
● MODUL ASPIRASI ●

25

35
● MODUL ASPIRASI ●

LATIHAN 6
Bahagian A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan cara-cara penjagaan bendera.


Tulis lima ayat lengkap tentang cara-cara penjagaan bendera tersebut berdasarkan gambar yang
diberi.

36
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian A

1.

2.

3.

4.

5.

10

37
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]

Gambar di bawah menunjukkan pengorbanan wira negara.


Tulis ulasan tentang pengorbanan wira negara dalam bentuk perenggan berdasarkan gambar-
gambar tersebut.
Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

38
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B

15
39
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Dirgahayu
Negaraku Malaysia
Seumur usia . kebebasanmu
Bersulamkan darah dan air mata pejuang
Kau terus gagah membina peradaban
Kemajmukan bangsa menunjangi kecemerlangan
Bersatu di bawah panji Jalur Gemilang
Maju terus maju
Bersinar di mata dunia
Kini..
Usia merdekamu disemarakkan lagi
Ungkapan keramat merdeka terus bergema
Ayuh..anak Malaysia
Kita isi kemerdekaan ini.
Dengan tuntasnya ikatan
Antara kita

Sekolah kamu telah mengadakan sambutan kemerdekaan. Sebagai wakil murid, kamu dikehendaki
menyampaikan ucapan bagi meningkatkan patriotisme dalam kalangan murid.
Tulis ucapan kamu dengan lengkap. Kamu boleh menggunakan maklumat yang diberi sebagai
rujukan.

ATAU
Soalan 2
Kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan awam untuk keselesaan rakyat. Namun begitu,
banyak seringkali kemudahan awam ini tidak dihargai oleh sesetengah individu.
Sebagai warga yang bertanggungjawab, tulis sebuah karangan yang bertajuk “Cara-cara menjaga harta
benda awam”. Tulis karangan itu selengkapnya.

40
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C

No. Soalan

41
● MODUL ASPIRASI ●

25

42
● MODUL ASPIRASI ●

LATIHAN 7
Bahagian A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Gambar di bawah ini menunjukkan permainan tradisional yang terdapat di Malaysia.


Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti permainan tradisional tersebut.

Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap gambar.

43
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian A

1.

2.

3.

4.

5.

10

44
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B
[15 marah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]

Gambar di bawah menunjukkan permainan tradisional yang terdapat di Malaysia.

Tuliskan ulasan tentang permainan tradisional tersebut dalam bentuk perenggan.

Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

45
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B

15
46
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Kamu telah menyertai Hari Permainan Tradisional yang diadakan di sekolah kamu.
Tulis catatan tentang pengalaman kamu sepanjang hari tersebut.

ATAU

Soalan 2

Kebaikan permainan tradisional :

 Mengisi masa lapang

 Menambah kenalan

 Menguji minda

 Mencungkil kreativiti

 Menghilangkan stres

Permainan tradisional yang diwarisi sejak turun temurun memberi banyak manfaat kepada kita.
Tulis karangan tentang kebaikan permainan tradisional tersebut selengkapnya.

47
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C

No. Soalan

48
● MODUL ASPIRASI ●

25

49
● MODUL ASPIRASI ●

LATIHAN 8
Bahagian A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga alam sekitar.


Tulis lima ayat lengkap berdasarkan gambar yang diberi.

Cara-cara
Menjaga
Kebersihan
Alam Sekitar

50
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian A

1.

2.

3.

4.

5.

10

51
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]

Berdasarkan rajah di bawah, tulis ulasan tentang kebaikan menjaga alam sekitar. Tulis jawapan
kamu dalam bentuk perenggan.

Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Kebaikan menjaga alam sekitar


- Persekitaran bersih
- Badan sihat
- Menjauhi penyakit
- Berdisiplin

52
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B

15
53
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1
Sekolah kamu telah mengadakan aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan sekolah. Tulis
karangan tentang aktiviti yang dilakukan semasa program itu dijalankan.

ATAU

Soalan 2

Daun pegaga, buah bidara


Ulam-ulaman enak dimakan;
Bumi hijau harus dipelihara,
Anugerah terindah ciptaan Tuhan.
Indah malam tanpa pelita
Terbang tinggi si rama-rama;
Janganlah lupa peranan kita,
Persekitaran indah tanggungjawab semua.

Dua rangkap pantun di atas menunjukkan pentingnya kita menjaga alam sekitar. Berdasarkan pantun
tersebut, tulis sebuah karangan tentang kebaikan menjaga alam sekitar selengkapnya.

54
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C

No. Soalan

55
● MODUL ASPIRASI ●

25

56
● MODUL ASPIRASI ●

LATIHAN 9
Bahagian A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Carta Alir menunjukkan langkah-langkah melayari Internet dengan bijak.


Tulis lima ayat tentang langkah-langkah melayari Internet dengan bijak dalam kalangan murid-
murid.

57
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian A

1.

2.

3.

4.

5.

10

58
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]

Gambar menunjukkan cara-cara melayari Internet dengan bijak.


Tulis ulasan tentang cara-cara melayari Internet dengan bijak dalam kalangan murid dalam bentuk
perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

 ditemani penjaga
 dibantu penjaga
 fokus terhadap tugasan
 rujukan sumber sampingan
 menyelesaikan tugasan

59
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B

15
60
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

PERTANDINGAN DEKLAMASI SAJAK


ANAK MALAYSIA

TARIKH : 4 APRIL 2018


MASA : 8.30 PAGI
TEMPAT : DEWAN TERBUKA HARMONI
SK. TAMAN MEGAH, GERIK, PERAK.

*HADIAH MENARIK MENANTI ANDA*

Rajah menunjukkan petikan iklan pertandingan deklamasi sajak sempena Sambutan Kemerdekaan
peringkat sekolah.
Tuliskan sepucuk surat kepada guru untuk menyatakan hasrat anda menyertai pertandingan deklamasi
sajak peringkat sekolah.

ATAU

Soalan 2
Selaku setiausaha Persatuan Bahasa Melayu sekolah, anda diminta untuk menulis sepucuk surat
kepada Guru Besar untuk memohon kebenaran mengadakan lawatan sambil belajar.

61
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C

No. Soalan

62
● MODUL ASPIRASI ●

25

63
● MODUL ASPIRASI ●

LATIHAN 10
Bahagian A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan suasana jualan ikan air tawar di sebuah kolam.
Tulis lima ayat lengkap berdasarkan gambar yang diberi.

64
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian A

1.

2.

3.

4.

5.

10

65
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]

Berdasarkan gambar di bawah, tulis ulasan tentang maklumat pameran pertanian peringkat negeri
Perak. Tulis jawapan kamu dalam bentuk perenggan.

Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Pameran Pertanian Peringkat Negeri Perak Darul Ridzuan


Tahun 2018

Tarikh : 21 hingga 25 Mac 2018


Masa : 8.30 pagi hingga 8.00 malam

Pengisian aktiviti menarik diadakan:


a. Cabutan bertuah kepada pengunjung
b. Jualan murah produk bumiputera
c. Sesi khidmat bantu dan nasihat oleh pakar
pertanian
d. Pameran jentera pertanian berteknologi tinggi
e. Demonstrasi penanaman menggunakan
teknologi moden.

“Pertanian Meningkatkan Pendapatan Negara”

66
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B

15
67
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Kelab Seni sekolah anda telah mengadakan lawatan sambil belajar ke sebuah pusat pertanian. Selaku
setiausaha kelab tersebut, kamu ditugaskan untuk menulis laporan tentang lawatan tersebut.

ATAU

Soalan 2

Anda berpeluang membantu datuk mengutip hasil pertanian di kampung. Tuliskan pengalaman anda
tersebut.

68
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C

No. Soalan

69
● MODUL ASPIRASI ●

25

70
● MODUL ASPIRASI ●

LATIHAN 11
Bahagian A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Jadual di bawah menunjukkan jadual perbelanjaan wang saku Lisa Irdina .


Tulis lima ayat lengkap tentang perbelanjaan wang saku Lisa Irdina berdasarkan jadual yang
diberi.

Jadual Perbelanjaan Wang Saku

Nama : Lisa Irdina bt Khuzaimi


Tahun : Enam Marikh
Tempoh : 4 hingga 8 Ogos 2018
Kadar yang diberi oleh ibu : RM 20.00

Bil Butiran Perbelanjaan Kadar Jumlah

1. Beli makanan di kantin RM 2.00 x 5 hari RM 10.00

Beli alat tulis di koperasi


2. RM 0.70 x 2 RM 1.40
sekolah

3. Derma mangsa banjir RM 1.00 RM 1.00

4. Menabung M 1.00 RM 1.00

71
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian A

1.

2.

3.

4.

5.

10

72
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]

Berdasarkan rajah di bawah, tulis ulasan tentang cara-cara berjimat cermat dalam perbelanjaan.
Tulis jawapan kamu dalam bentuk perenggan.

Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

73
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian B

15
74
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1
Sekolah kamu akan mengadakan sambutan hari usahawan. Selaku setiausaha program tersebut kamu
diminta untuk menulis sepucuk surat jemputan kepada perasmi untuk merasmikan majlis tersebut.
Tulis surat tersebut selengkapnya.

ATAU

Soalan 2

Tulis cerita tentang cara-cara untuk menjadi usahawan yang berjaya.

75
● MODUL ASPIRASI ●
Bahagian C

No. Soalan

76
● MODUL ASPIRASI ●

25

77