KATA ADJEKTIF SIFAT ATAU KEADAAN Arif Bijaksana Lain Bodoh Bebal Pandai-pandai Putus asa Belas

kasihan Berinsaf-insaf WARNA • • UKURAN Memanjangkan • BENTUK Melengkung • • • • WAKTU Masa itu Petanglah Siang Segera

• • • • • • • • •

KATA ADJEKTIF JARAK • Tengah • • • • CARA Jelas Aneka Gaduhnya Keadilan • • • • • PERASAAN Menangis Sayang Gembira Murkanya Ketakutannya • PANCAINDERA Bunyi

RAJAH 9: CONTOH KATA ADJEKTIF YANG TERDAPAT DIDALAM PETIKAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful