Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

NAMA :IMRAN
TEMPAT TANGGAL LAHIR : TOLI-TOLI 19 OKTOBER 1978
NIP : 19781019 200804 1 003
PANGKAT/GOLONGAN : PENGATUR MUDA Tkt I/II.b
JABATAN : PERAWAT PELAKSANA
PENDIDIKAN : SD BERIJAZAH TAHUN 1992
SMP BERIJAZAH TAHUN 1995
SLTA/SPK BERIJAZAH 1999

ALAMAT : DESA PALELEH KEC.PALELEH KAB.BUOL


GOL BERLAKU SURAT KEPUTUSAN
NO URAIAN PERUBAHAN RUAN HITUNG MULAI GAJI POKOK KET
PANGKAT/JABATAN G GAJI TANGGAL RP PEJABAT NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PENGATUR MUDA II/a 1 APRIL 2008 Rp.921.360,- BUPATI BUOL 813.2/026/BB/2008 1 APRIL 2008 CPNS
2. PENGATUR MUDA II/a 1 MARET 2010 Rp.1.336.500,- BUPATI BUOL 821.12/039-PEG/BB/2010 1 MARET 2010 PNS
3. PENGATUR MUDA Tkt.I II/b 1 APRIL 2012 Rp.1.698.200,- BUPATI BUOL 823.2/154-BKD/BB/2012 1 APRIL 2012 PNS
4.
5.

DEMIKIAN DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA DAN APABILA DI KEMUDIAN HARITERDAPAT
KETERANGAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA BERSEDIA DI TUNTUT SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

BUOL, 01 JANUARI 2014


YANG MEMBUAT

IMRAN
NIP.19781019 200804 1 003