Anda di halaman 1dari 7

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai Pentaksiran Sekolah (PS) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenal pasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan/Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas
dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan
akhir tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada 4 lajur yang dibina berdasarkan konstruk bidang (Bidang 1: Pengenalan Moral,
Bidang 2: Diri, keluarga dan Persahabatan, Bidang 3: Hubungan antara Diri, Komuniti dan Masyarakat, Bidang 4:
Moral, Peraturan dan Undang-undang)
3 Guru hendaklah memilih peringkat pentaksiran di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk
membuat pelaporan bagi pertengahan atau akhir tahun di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi Bidang 1 dan 2 akan dilakukan pada pertengahan tahun, manakala pelaporan bagi Bidang 3 dan 4 pula
dilakukan pada akhir tahun.
5 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang tersebut seperti di halaman Data
Penyataan Tahap Penguasaan.
Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang tersebut seperti di halaman Data
Penyataan Tahap Penguasaan.
6 Guru perlu mengajar kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang ada di dalam setiap bidang yang
dinyatakan sebelum menentukan Tahap Penguasaan murid.
7 Guru perlu membuat pertimbangan profesional untuk menentukan Tahap Penguasaan Keseluruhan murid.
SEKOLAH : SMK ABC
ALAMAT : PASIR GUDANG,
: JOHOR
TARIKH PELAPORAN : 2/10/2017
Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: EN KAMARUDIN BIN ALIAS Pentaksiran Pertengahan Tahun
PENDIDIKAN MORAL KELAS: TINGKATAN 2 USAHA Pentaksiran Akhir tahun

BIDANG 1 BIDANG 2 BIDANG 3 BIDANG 4


NO. MY KID / TAHAP
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA Hubungan antara Moral, Peraturan PENGUASAAN
Diri, Keluarga dan
PENGENALAN Pengenalan Moral Diri, Komuniti dan dan Undang- KESELURUHAN
Persahabatan
Masyarakat undang
1 SET SHUN SENG 090307-16-2521 L 3 2 4 2 5
2 ARUMUGAM MUTUSAMY 090206-16-2355 L 4 5 4 3 5
3 ALFRED MANAKI 091209-02-2384 P 5 5 5 6 5
4 SENTINI LUCAS 090709-07-2361 L 6 4 4 5 5
5 NG SIEW SWEEN 091207-16-2357 L 1 2 1 1 5
6 CHAN KOK MENG 091209-16-6359 L 3 3 3 4 5
7 LEE HOOI HONG 091019-14-5580 P 2 3 4 5 5
8 ###
9 ###
10 ###
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
NO. MY KID / TAHAP
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA Hubungan antara Moral, Peraturan PENGUASAAN
Diri, Keluarga dan
PENGENALAN Pengenalan Moral Diri, Komuniti dan dan Undang- KESELURUHAN
Persahabatan
Masyarakat undang
53
54

…………………………………………………
EN. TAN KAR HOCK
GURU BESAR
SMK ABC
SMK ABC
PASIR GUDANG, LOGO
JOHOR SEKOLAH
2 October, 2017 NOTA : JANGAN PADA

PENDIDIKAN MORAL ###


###
Nama Murid SET SHUN SENG ###
No. MY KID 090307-16-2521 ###
Jantina L ###
Kelas TINGKATAN 2 USAHA ###
Nama Guru EN KAMARUDIN BIN ALIAS ###
Tarikh Pelaporan 2 October, 2017 ###
###

###
Tahap Penguasaan Keseluruhan PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
###

Berikut adalah pernyataan bagi


Tahap Penguasaan Keseluruhan hanya dilaporkan pada pentaksiran akhir tahun sahaja
Tahap Penguasaan keseluruhan
###
###
TAHAP
MATA PELAJARAN BIDANG TAFSIRAN
PENGUASAAN
###

Pengenalan Moral 3 Murid mengaplikasi atau menilai perkara yang dipelajari.

###

Diri, Keluarga dan


2 Murid memahami atau memberi maklum balas berkaitan perkara yang dipelajari.
Persahabatan

PENDIDIKAN ###
MORAL
Hubungan antara Diri,
Komuniti dan 4 Murid menganalisis atau merumus berkaitan perkara yang dipelajari.
Masyarakat
###

Moral, Peraturan dan


2 Murid memahami atau memberi maklum balas berkaitan perkara yang dipelajari.
Undang-undang

###
###
###

ULASAN TAMBAHAN ###


(Jika ada) :
###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
EN KAMARUDIN BIN ALIAS EN. TAN KAR HOCK ###
GURU MATA PELAJARAN PENGETUA ###
SMK ABC SMK ABC ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN PELAPORAN MENGIKUT BIDANG

1 Murid mengetahui atau mengenal pasti berkaitan perkara yang dipelajari.

2 Murid memahami atau memberi maklum balas berkaitan perkara yang dipelajari.

3 Murid mengaplikasi atau menilai perkara yang dipelajari.

4 Murid menganalisis atau merumus berkaitan perkara yang dipelajari.

5 Murid menghayati dan mempamerkan perasaan berkaitan perkara yang dipelajari dalam kehidupan seharian.

6 Murid menghayati dan mengamalkan perkara yang dipelajari dalam kehidupan seharian secara tekal atau boleh dicontohi.

TAHAP PENGUASAAN PELAPORAN KESELURUHAN


1 Murid mengetahui atau mengenal pasti berkaitan perkara yang dipelajari.

2 Murid memahami atau memberi maklum balas berkaitan perkara yang dipelajari.

3 Murid mengaplikasi atau menilai perkara yang dipelajari.

4 Murid menganalisis atau merumus berkaitan perkara yang dipelajari.

5 Murid menghayati dan mempamerkan perasaan berkaitan perkara yang dipelajari dalam kehidupan seharian.

6 Murid menghayati dan mengamalkan perkara yang dipelajari dalam kehidupan seharian secara tekal atau boleh dicontohi.
PENDIDIKAN MORAL
Sekolah: SMK ABC Guru Mata Pelajaran: EN KAMARUDIN BIN ALIAS
Kelas TINGKATAN 2 USAHA

Pengenalan Moral Diri, Keluarga dan Persahabatan


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 1 1 2 1 1 1 BIL. MURID 0 2 2 1 2 0

5 5

2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
TP0 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 7 MURID JUMLAH 7 MURID

Hubungan antara Diri, Komuniti dan Masyarakat Moral, Peraturan dan Undang-undang
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 1 0 1 4 1 0 BIL. MURID 1 0 1 4 1 0

5 5
4 4

1 1 1 1 1 1

0 0
TP 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6 TP 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 7 MURID JUMLAH 7 MURID

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 7 0

10

0
01 02 3
0 4
0 5 6
0

JUMLAH 7 MURID

TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6