Anda di halaman 1dari 1

*(Sila Penuhkan Borang Ini Dengan Menggunakan HURUF BESAR)

UNIT PENGKULIAHAN & PEPERIKSAAN


PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL & LANJUTAN (PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
06010 SINTOK, KEDAH
TEL : 04-9284641
FAKS : 04-9284605
E-MAIL : pace@uum.edu.my

BORANG PERMOHONAN PEPERIKSAAN - AKHIR // PERTENGAHAN


(Potong mana tidak berkenaan)
GANTIAN BAGI SEMESTER _______________SESI ______________
(Januari/April/Julai/Oktober) (Wajib Isi)

*Nama Pelajar: ____________________________________________ *No. Matrik: ___________________


*Pusat: _________________________ *No. Kad Pengenalan: _______________________________
*Alamat Terkini: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
*Poskod: ______________ *Negeri: __________________ *No. Telefon: ______________
E-mail: _________________________________________________ Faks: ______________________
E-mail altenatif (sekiranya ada): __________________________________
SENARAI KURSUS YANG DI MOHON
BIL *KOD *NAMA KURSUS

Catatan (sekiranya ada):

Tandatangan Pelajar
Untuk kegunaan PACE Kelulusan Pengarah

_________________________
Nama:
No. Matrik:
Tarikh:
Tarikh: Tarikh:
WAJIB:
1. Sila sertakan SALINAN BUKTI yang kukuh sebab ketidakhadiran ke peperiksaan.
( Sijil sakit / Surat rasmi majikan dan sebagainya )
2. Permohonan ini TIDAK AKAN DI PROSES sekiranya borang tidak lengkap.
3. Permohonan hendaklah dilakukan dalam tempoh 7 HARI selepas tarikh akhir peperiksaan.
4. Kelewatan menghantar permohonan selepas tempoh berkenaan TIDAK AKAN DILAYAN.