Anda di halaman 1dari 2

1.

Maryam 59 “Kemudian datanglah setelah mereka


pengganti yang mengabaikan shalat dan mengikuti
keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat”
2. An-nahl 52 ”Mengapa kamu takut kepada selain
ALLAH ?”
3. Al furqan 43 ”Sudahkah engkau <Muhammad>
melihat orang yang menjadikan keinginannya
sebagai tuhannya”
4. Al isra’ 15 “Barangsiapa berbuat sesuai dengan
petunjuk <ALLAH>, maka sesungguhnya itu untuk
<keselamatan> dirinya sendiri; dan barangsiapa
tersesat maka sesungguhnya <kerugian> itu bagi
dirinya sendiri”
5. Al an’am 70 “Tinggalkanlah orang-orang yang
menjadikan agamanya sebagai permainan dan
sendau gurau, dan mereka telah tertipu oleh
kehidupan dunia”
6. Taha 115 “Dan sungguh telah KAMI pesankan
kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan KAMI
tidak dapati kemauan yang kuat padanya”
7. An naml 82 “Dan apabila perkataan <ketentuan
masa kehancuran alam> telah berlaku atas mereka,
KAMI keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa
dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka
bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat
KAMI”
8. Al mujadalah 21 “ALLAH telah menetapkan, “AKU
dan rasul-rasul-KU pasti menang”. Sungguh ALLAH
Mahakuat, Mahaperkasa
9. Shahih Al bani 3165; Rasulullah saw
bersabda,”ALLAH SWT berfirman: Wahai anak adam
fokuslah untuk beribadah kepada-KU maka AKU
akan memenuhi hatimu dengan kekayaan,
memenuhi tanganmu dengan rizki, wahai anak
adam janganlah kamu menjauhi-KU karena hatimu
akan dipenuhi dengan kemiskinan, dan tanganmu
akan dipenuhi dengan kesibukan”