Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran : Reka Bentuk Dan Teknologi

Tahun : 4 Al-Razi

Bilangan : 31 orang

Tarikh / Hari : 09 Ogos 2018 / Khamis

Masa / Minit : 12.15 – 01.15 petang (60 minit)

Bidang Pembelajaran : Teknikal

Tajuk : 4. Penghasilan Projek

Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah mempelajari kemahiran manipulatif dalam mengguna dan mengendalikan peralatan dengan selamat.

Standard Kandungan : 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dan litar elektrik

Standard Pembelajaran : 4.1.8 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajran, murid berupaya untuk :

1. Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum.

Pentaksiran : (a) Penilaian pelajar dilakukan sacara pemerhatian terhadap kolaborasi semasa aktiviti pelajar

(b) Menilai hasil kerja pelajar

Elemen Merentas Kurikulum : 1. Keusahawanan

EK 4- Merancang sesuatu projek dengan teliti

2. Kreativiti dan inovatif – boleh mencipta.

3. Nilai murni - bekerjasama dan bersabar.

Nilai dan Sikap : Menjaga keselamatan, Tolak ansur, Bersungguh-sungguh


Kemahiran Berfikir : Menjana idea, mereka cipta,

Elemen Abad ke 21 : Kolaborasi , Komunikasi, Kreativiti

Sumber/Bahan Bantu Mengajar : Alatan tangan, Bahan bukan logam, Pengikat

LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN


Set Induksi Imbas kembali pengetahuan sedia ada murid 1. Murid disoal mengenai cara-cara sesuatu projek itu Nilai dan Sikap
(5 minit) dibina. Berani dan Yakin
2. Guru mencungkil pengetahuan murid berkaitan
dengan bahan pengikat dan pencantum. Kemahiran Berfikir
Membuat analisis
Pengenalan : Pengenalan tentang bahan pengikat dan 1. Guru menunjuk dan menerangkan nama bahan
Langkah 1 pencantum pencantum seperti paku, skru, glu, bolt dan nat Bahan Bantu Mengajar
(10 minit) kepada murid sebagai mengimbas kembali tajuk yang Manual, Bahan projek
lepas.
2. Guru menunjukkan contoh cantuman tersebut yang
terdapat di dalam bengkel.
Perkembangan : Kaedah memilih bahan pengikat mengikut bahan 1. Murid diminta memberi pendapat tentang bahan
Langkah 2 projek yang digunakan dan demonstrasi pengikat yang perlu digunakan untuk projek tersebut Nilai dan Sikap
(10 minit) 2. Guru melakukan demonstrasi cara memaku yang Kreativiti, Kolaborasi
betul dan menerangkan apa yang perlu dilakukan
sebelum kerja memaku dijalankan.
Pengukuhan : Kerja amali mengikat bahan dilakukan 1. Murid dibekalkan dengan alatan tangan dan bahan
Langkah 3 pengikat yang diperlukan KBAT:
(30 minit) 2. Murid secara berkumpulan dikehendaki Kreativiti dan kolaborasi
menyelesaikan tugasan untuk mengikat projek
dengan kemas dan teliti
Penutup Membuat rumusan dan mengemasq 1. Beberapa orang murid diminta membuat rumusan Kemahiran Berfikir
(5 minit) berkaitan dengan pengajaran hari tersebut. Membuat perkaitan
2. Setiap kumpulan dikehendaki mengemas meja kerja KBAT:
masing-masing dan menyimpan alatan di tempat Kerjasama
yang betul

Refleksi :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….