Anda di halaman 1dari 10

PENDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) 2017

Bidang / Unit Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catata


Bulan/Minggu Pembelajaran/ Isi Pengajaran Dan n
Kandungan Pembelajaran
01 JANUARI CUTI TAHUN BARU

1
MINGGU TRANSISI
03 – 06 Jan

2 1. PENGALAMAN 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara
MUZIKAL berkumpulan manusia dengan
09 - 13 Jan betul.
- Suara bercakap
- Suara menyanyi
- Suara memanggil
- Suara berbisik
- Suara lelaki dan suara perempuan

3 2. PENGHASILAN 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.11 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi
MUZIK penerokaan suara,perkusi badan dan
16 - 20 Jan perkusi mulut.

Aktiviti penerokaan suara:


- Meniru suara haiwan
- Meniru bunyi kenderaan dan alam
semulajadi

4 3. APRESIASI 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.1 Mengenalpasti warna ton suara
23 - 27 JAN MUZIK - Muzik popular manusia yang didengar.
- Muzik tradisional alaysia - Suara lelaki
- Muzik Klasik Barat - Suara perempuan
- Muzik Asia - Suara kanak-kanak
- Suara dewasa

5
26 – 31
TAHUN BARU CINA
JAN

*01 – 03 FEB

6 1. PENGALAMAN 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara
MUZIKAL berkumpulan manusia dengan betul.
06 – 10 FEB - Suara bercakap
- Suara menyanyi
- Suara memanggil
- Suara berbisik
- Suara lelaki dan suara perempuan

7 2. PENGHASILAN 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.1.1 Aktiviti perkusi badan:
MUZIK - bertepuk tangan
13 – 17 FEB - menepuk peha
- memetik jari

8 3. APRESIASI 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.2 mengenalpasti mud,tempo,tekstur
MUZIK dan dinamik daripada muzik yang
20 – 24 FEB - Muzik popular didengar.
- Muzik tradisional alaysia
- Muzik Klasik Barat - mud (riang,sedih,marah dan takut )
- Muzik Asia - tempo ( cepat-lambat )
- tekstur ( solo-kumpulan dan nipis

tebal )
- dinamik ( kuat-lembut )

9 1. PENGALAMAN 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.1.2 menyanyi dengan postur yang
MUZIKAL berkumpulan betul.
27 FEB - 03 - Postur duduk
MAC - Postur berdiri

10 2. PENGHASILAN 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.1.1 Aktiviti perkusi mulut:
MUZIK - Klik lidah
06 – 10
MAC

11 3. APRESIASI 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.2 Mengenalpasti warna ton suara
MUZIK repertoir. manusia yang didengar.
13 – 17 MAC - Suara lelaki
- Muzik popular - Suara perempuan
- Muzik tradisional alaysia - Suara kanak-kanak
- Muzik Klasik Barat - Suara dewasa
- Muzik Asia

18 - 26 MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

12 1. PENGALAMAN 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.1.3 mengajuk pic dengan tepat
MUZIKAL berkumpulan - pic tinggi
27 – 31 - pic rendah
MAC

13 2. PENGHASILAN 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.1.2 mencipta corak irama mudah
MUZIK - mengajuk corak irama
03 – 07 APR - mencipta ‘jawapan’ kepada ‘soalan’ melodi
yang diberikan.

14 3. APRESIASI 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.2 mengenalpasti mud,tempo,tekstur
MUZIK dan dinamik daripada muzik yang didengar.
10 – 13 APR - Muzik popular - mud (riang,sedih,marah dan takut )
- Muzik tradisional alaysia - tempo ( cepat-lambat )
- Muzik Klasik Barat - tekstur ( solo-kumpulan dan nipis
- Muzik Asia tebal )
- dinamik ( kuat-lembut )

14 APRIL
GOOD FRIDAY
JUMAAT

15 1. PENGALAMAN 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo
MUZIKAL berkumpulan - cepat
17 - 21 APR - lambat

16 2. PENGHASILAN 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan
MUZIK vokal sepanjang 1 frasa
24 - 28 APR - mengajuk melodi
- mengomprovisasi ‘jawapan’ kepada
soalan melodi yang diberikan.

01 MEI 2017
HARI PEKERJA
ISNIN

17
3. APRESIASI 3.4 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 1.1Mengenalpasti warna ton suara
02 - 05 MEI MUZIK manusia yang didengar.
- Muzik popular - Suara lelaki
- Muzik tradisional alaysia - Suara perempuan
- Suara kanak-kanak
- Suara dewasa

10 MEI
HARI WESAK
RABU

18 - Muzik Klasik Barat


- Muzik Asia
08,09 – 11,
12 MEI

19 1. PENGALAMAN 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.15 Menyanyi dengan dinamik
MUZIKAL berkumpulan - lembut (p)
15 – 19 - kuat (f )
MEI

20 3.PENGHASILAN 2.1Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi
MUZIK penerokaan
22 – 26 suara,perkusi badan dan perkusi
MEI mulut.

Aktiviti penerokaan suara:


- Meniru suara haiwan
- Meniru bunyi kenderaan dan alam
semulajadi

27 MEI – 11
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2017
JUN

21 3.APRESIASI MUZIK a. Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.2 Mengenalpasti mud,tempo,tekstur
dan dinamik daripada muzik yang didengar.
12 – 16 JUN - Muzik popular - mud (riang,sedih,marah dan takut)
- Muzik tradisional alaysia - tempo ( cepat-lambat )
- Muzik Klasik Barat - tekstur ( solo-kumpulan dan nipis
- Muzik Asia tebal )
- dinamik ( kuat-lembut )

22 1. PENGALAMAN 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara
MUZIKAL berkumpulan manusia dengan betul.
19 – 23 JUN - Suara bercakap
- Suara menyanyi
- Suara memanggil
- Suara berbisik
- Suara lelaki dan suara perempuan

23
27 – 30 HARI RAYA AIDIL FITRI
JUN

24 2. PENGHASILAN 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.1.2 mencipta corak irama mudah
MUZIK - mengajuk corak irama
03 – 07 JUL - mencipta ‘jawapan’ kepada ‘soalan’ melodi
yang diberikan.

25 3. APRESIASI 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai i.Mengenalpasti warna ton suara manusia
MUZIK repertoir. yang didengar.
10 – 14 JUL - Suara lelaki
- Muzik popular - Suara perempuan
- Muzik tradisional alaysia - Suara kanak-kanak
- Muzik Klasik Barat - Suara dewasa
- Muzik Asia

26 1. PENGALAMAN 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo 1.1.2 menyanyi dengan postur yang
MUZIKAL atau berkumpulan betul.
17 - 21 - Postur duduk
JULAI - Postur berdiri

27 2. PENGHASILAN 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan
MUZIK vokal sepanjang 1 frasa
24 – 28 JUL - mengajuk melodi

- mengomprovisasi ‘jawapan’ kepada


soalan melodi yang diberikan.
28 3. APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.2 mengenalpasti mud,tempo,tekstur
repertoir. dan dinamik daripada muzik yang didengar.
31 JUL – 04 - mud (riang,sedih,marah dan takut)
OGOS - Muzik popular - tempo ( cepat-lambat )
- Muzik tradisional alaysia - tekstur ( solo-kumpulan dan nipis
- Muzik Klasik Barat tebal )
- Muzik Asia - dinamik ( kuat-lembut )

29 1. PENGALAMAN 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.1.3 mengajuk pic dengan tepat
MUZIKAL berkumpulan - pic tinggi
07 - 11 - pic rendah
OGOS

30 2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi


penerokaan suara,perkusi badan dan
14 - 18 perkusi mulut.
2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif
OGOS
2. PENGHASILAN MUZIK
Aktiviti penerokaan suara:
- Meniru suara haiwan
- Meniru bunyi kenderaan dan alam
semulajadi

3. APRESIASI 3.2 Menghayati muzik daripada pelbagai


Mengenalpasti warna ton suara manusia
31 MUZIK repertoir.
yang didengar.

21 – 25 - Muzik popular -
Suara lelaki
0G0S - Muzik tradisional alaysia -
Suara perempuan
- Muzik Klasik Barat -
Suara kanak-kanak

- Muzik Asia -
Suara dewasa

26 OGOS - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


03 SEPT
01
HARI RAYA QURBAN / AIDIL ADHA
SEPTEMBER

32 1.PENGALAMAN 3.3 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo
MUZIKAL atau berkumpulan - cepat
04 - 08 - lambat
SEPT

33

UPSR 2017
11 – 15
SEPT

16 SEPT
HARI MALAYSIA
(SABTU)

34 2.PENGHASILAN MUZIK 1.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.1.1 Aktiviti perkusi badan:
- bertepuk tangan
18 - 20 - - menepuk peha
22 SEPT - memetik jari

*21 SEPT
MAAL HIJRAH / AWAL MUHARAM
(KHAMIS)

35 3. APRESIASI MUZIK 3.4 Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.2 mengenalpasti mud,tempo,tekstur
repertoir. dan dinamik daripada muzik yang didengar.
25 - 29 - mud (riang,sedih,marah dan takut )
SEPT - Muzik popular - tempo ( cepat-lambat )
- Muzik tradisional alaysia - tekstur ( solo-kumpulan dan nipis
- Muzik Klasik Barat tebal )
- Muzik Asia - dinamik ( kuat-lembut )

36 1.PENGALAMAN 1.2 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara
MUZIKAL berkumpulan manusia dengan betul.
02 – 06 - Suara bercakap
OKT - Suara menyanyi
- Suara memanggil
- Suara berbisik
- Suara lelaki dan suara perempuan

07 OKTOBER
HARI JADI TYT
(SABTU)

37 2. PENGHASILAN 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.1.2 mencipta corak irama mudah
MUZIK - mengajuk corak irama
09 – 13 - mencipta ‘jawapan’ kepada ‘soalan’ melodi
OKT yang diberikan.

16 – 20 OKT DEEPAVALI

39 3.APRESIASI MUZIK 3.5 Menghayati muzik daripada pelbagai i. Mengenalpasti warna ton suara
repertoir. manusia yang didengar.
23 – 27 - Suara lelaki
OKT - Muzik popular - Suara perempuan
- Muzik tradisional alaysia - Suara kanak-kanak
- Muzik Klasik Barat - Suara dewasa
- Muzik Asia

40 1. PENGALAMAN 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau


MUZIKAL berkumpulan
30 OKT – 03
NOV

41 2.PENGALAMAN 2.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.1.1 Menyanyi mengikut tempo
MUZIKAL berkumpulan - cepat
06 – 10 - lambat
NOV
42 2 APRESIASI MUZIK 2.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.2 mengenalpasti mud,tempo,tekstur
dan dinamik daripada muzik yang didengar.
13 - 17 - Muzik popular - mud (riang,sedih,marah dan takut )
NOV - Muzik tradisional alaysia - tempo ( cepat-lambat )
- Muzik Klasik Barat - tekstur ( solo-kumpulan dan nipis
- Muzik Asia tebal )
- dinamik ( kuat-lembut )

43 3 PENGALAMAN 3.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau 1.1.1 Menyanyi mengikut tempo
MUZIKAL berkumpulan - cepat
20 – 24 - lambat
NOV

25 NOV – 01
CUTI AKHIR TAHUN
JAN

Disediakan oleh: Disahkan oleh:


Shellney @ Veronica Sadom
SK Kampong Biah, Keningau