Anda di halaman 1dari 1

Timestamp Score Nama Penuh Kelas Maksud Jahiliyyah: Senaraikan dua kepercayaan

(i) Masyarakat
masyarakatHadari
arab Jahiliyyah.
menjalankan
(ii) Masyarakat
perniagaan
Badwiantarabangsa
menternak
(iii) Masyarakat
binatang
sepertiBadwi
ternakan
membawa
mengusahakan
seperti
Senaraikan
barangan
unta,ke
dua
mangkuk
kambing
Syam
perangai
dan
dan
tembaga,
Parsi.
keji
Kedatangan
kuda.masyarakat
baju besi,
Islamarab
barangan
telah
Jahiliyyah.
berjaya
perhiasan
mengubah
dan perak.
kehidupan masyarakat Jahiliyyah. Jelaskan dua perubahan yang telah dibawa oleh Islam sebagai agama penyelamat.
9/21/2016 8:39:59 7/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/25/2016 11:43:36 7 / 7 CIK NOR AMEERATUL SYAZLIYANA
1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/25/2016 11:51:45 5 / 7 ucoppp 1C Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha (√) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
11/27/2016 14:26:54 3/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Option
agama
5 samawi (√) (X) (X) Berzina, minum arak dan berjudi
Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
11/28/2016 10:57:46 4/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
11/28/2016 10:58:29 4/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
2/8/2017 10:41:35 0/7
2/14/2017 22:42:06 7 / 7 Muhd Faris Adha Bin Mazlan
1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
2/18/2017 21:36:54 4 / 7 Niz 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Membunuhyang
anakkeji
lelaki
kepada
yang akhlak
baru lahir
yang mulia
5/18/2017 8:36:05 5/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/7/2017 9:44:36 3 / 7 Bulat Bin Leper 1A Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala
(√) (√) (X) Berzina, minum arak dan berjudi
Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/7/2017 9:45:23 5 / 7 SITI AIDA MAISARAH BINTI
1A ASHA'ARI Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi, Agama (√)
Abdul Hanif (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/7/2017 9:53:03 6 / 7 Isyraf 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/14/2017 6:02:00 7 / 7 diy 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/17/2017 12:24:25 5/7 Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(X) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/17/2017 12:36:53 4 / 7 akmal 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi, Agama (√)
Abdul Hanif (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Menindas
karut golongan
kepada mensyirikkan
yang kuat, Berzina,
Allah SWT,
minum
Mengubah
arak danakhlak
berjudimayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
7/17/2017 12:36:54 5/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Menindas
karut golongan
kepada mensyirikkan
yang kuat, Berzina,
Allah SWT,
minum
Mengubah
arak danakhlak
berjudimayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/17/2017 12:39:03 5 / 7 citapan 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/17/2017 12:39:06 4 / 7 AZADKAKIRAYAP DAN KAWAN2
1A Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/17/2017 12:43:54 5 / 7 najwa 1A Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/17/2017 12:47:13 4 / 7 origi 1A Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
7/17/2017 12:48:43 5 / 7 aizatul 1A Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
7/17/2017 12:49:06 3 / 7 annur nur aqilah 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
Majusi,
samawi
Agama Abdul
(X) Hanif (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Menindas
karut golongan
kepada mensyirikkan
yang kuat Allah SWT, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/17/2017 12:49:11 6 / 7 aiman ._. Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
7/17/2017 12:50:02 6 / 7 zv 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/17/2017 12:52:21 6 / 7 MABMA 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
7/17/2017 12:52:39 7 / 7 Aqilah Husna 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/17/2017 12:55:11 0/7
7/17/2017 12:55:51 6 / 7 atiqah 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
7/17/2017 12:56:20 7/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/17/2017 12:58:42 6 / 7 NUR AMEERRA IZZATI 1B Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/17/2017 12:58:45 6 / 7 ab 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/24/2017 9:27:14 2 / 7 Puteri 1A Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Option 5 (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Membunuhyang
anakkeji
lelaki
kepada
yang akhlak
baru lahir,
yangBerzina,
mulia, Permusuhan
minum arak dan
bertukar
berjudi
menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/24/2017 9:28:10 6 / 7 HAZIM FIRDAUS BIN TAJRI
1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
7/24/2017 9:28:49 3 / 7 AHMAD DANISH ADAM 1A Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala
(√) (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang
amalan karut kepada mensyirikkan Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
7/25/2017 9:10:50 3/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Membunuh anak lelaki yang
Menghapuskan
baru lahir, Berzina,
amalan minum
karut arak
kepada
danmensyirikkan
berjudi Allah SWT, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/25/2017 9:10:54 6 / 7 husna ezzah 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Membunuhyang
anakkeji
lelaki
kepada
yang akhlak
baru lahir
yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/25/2017 9:11:13 6 / 7 hazim 1A Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/25/2017 9:11:14 4/7 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala
(√) (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/25/2017 9:11:14 6 / 7 Puteri 1A Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/25/2017 9:11:42 7 / 7 AMINAH 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/25/2017 9:11:47 6 / 7 Amirah Syahirah 1A Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/25/2017 9:12:27 6/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
7/25/2017 9:12:29 5 / 7 NUR ALYA BINTI AZAHAN
1A Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
7/25/2017 9:12:34 7 / 7 haffiq 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/25/2017 9:13:17 4 / 7 nur alya binti azahan 1A Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang
amalan karut kepada mensyirikkan Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
7/25/2017 9:14:29 7/7 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/25/2017 9:14:37 6 / 7 wan raihana madihah binti1A
wan ahmad zakry Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
7/25/2017 9:14:40 6/7 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia
7/25/2017 9:14:47 7 / 7 amelia qistina 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/25/2017 9:15:34 7 / 7 NUR ALYA BINTI AZAHAN
1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/25/2017 9:15:47 6/7 1A Tidak berpihak kepada mana-mana
Agama menyembah
puak atau golongan.
berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/25/2017 9:20:40 6/7 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/25/2017 9:21:07 7 / 7 Sharifah Widad Insyirah binti
1A Syed Fridaus Hilmi Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/25/2017 9:26:15 7 / 7 bob, fath, dz, <3 jirol1K Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/28/2017 9:40:33 3 / 7 cc 1D Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Buddha (X) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
7/28/2017 9:46:45 4/7 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
8/5/2017 15:52:34 3 / 7 guitutiup 1M Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Abdul Hanif (√) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
8/5/2017 15:52:40 5 / 7 t6gvfv6c 1K Tidak tahu apa-apa Agama Majusi, Agama Abdul
(√) Hanif (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
8/10/2017 14:25:25 6 / 7 aiman hanafi bin hassan 1B Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
8/17/2017 9:08:32 4/7 Tidak berpihak kepada mana-mana
Agama menyembah
puak atau golongan.
berhala,
(√) Agama Majusi (X) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Menghapuskan fahaman silaturrahim kepada fahaman perkauman yang sempit.
Jas rapigas bin dawan
8/31/2017 12:24:47 4/7 1M Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala
(√) (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang
amalan karut kepada mensyirikkan Allah SWT
9/14/2017 11:31:15 3 / 7 zarith syafinaz 1C Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Buddha (√) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
9/14/2017 11:40:35 2 / 7 sofia shafiah 1A Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(X) Agama Abdul Hanif (√) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
9/14/2017 14:00:33 3 / 7 arifah nadzihah binti mohamad
1K shamsul Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia
9/20/2017 18:46:26 3/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Membunuh
karut kepada
anak lelaki
mensyirikkan
yang baruAllah
lahir,SWT,
Berzina,
Mengubah
minum arak
akhlak
dan
mayarakat
berjudi yang keji kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
9/20/2017 18:46:54 3/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala
(√) (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Membunuhyang
anakkeji
lelaki
kepada
yang akhlak
baru lahir,
yangBerzina,
mulia, Permusuhan
minum arak dan
bertukar
berjudi
menjadi kehidupan yang aman / harmoni
9/20/2017 18:48:09 4/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Membunuhyang
anakkeji
lelaki
kepada
yang akhlak
baru lahir,
yangBerzina,
mulia, Permusuhan
minum arak dan
bertukar
berjudi
menjadi kehidupan yang aman / harmoni
9/21/2017 18:31:22 7 / 7 muliani 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
9/25/2017 13:25:13 5 / 7 wan zaryn 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (X) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/1/2017 12:21:27 2 / 7 amir picaso!@#$%^&*()_+ Tidak berpihak kepada mana-mana
Agama menyembah
puak atau golongan.
berhala,
(X) Agama Buddha (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Menindas
karut golongan
kepada mensyirikkan
yang kuat Allah SWT
10/7/2017 23:04:15 4/7 Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(X) Agama Majusi (√) (X) Membunuh anak lelaki yang
Mengubah
baru lahir,
akhlak
Berzina,
mayarakat
minum arak
yangdan
keji berjudi
kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:55:49 4 / 7 Muhammad Amirul Hakimi1B
bin Muhammad Zaidi Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (√) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 10:57:14 3 / 7 Muhammad Azib Azri bin Saharudin
1B Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(X) Agama Abdul Hanif (√) (X) Menindas golongan yang kuat,
Mengubah
Membunuh
akhlakanak
mayarakat
lelaki yang
yangbaru
keji lahir
kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:57:18 5 / 7 Noraini binti Ahmad 1B Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Menindas golongan yang kuat,
Mengubah
Berzina,
akhlak
minum
mayarakat
arak danyang
berjudi
keji kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:57:35 4 / 7 Elya Azrin Binti Mohammad
1BEizan Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(X) Agama Majusi (√) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:57:38 4 / 7 wafa izzati zaini 1B Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia
10/30/2017 10:57:39 3 / 7 Nur Arikah Binti Abdul Rahman
1B Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Abdul Hanif (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:57:49 2 / 7 Nurul Aidarina binti Lasidin1B Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
Majusi
samawi (√) (X) (√) Berzina, minum arak dan berjudi
Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 10:58:08 3 / 7 MU'ammar Hazeem Bin Fathul
1B Mu Izzu Rahman Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Membunuh anak lelaki yang
Menghapuskan
baru lahir, Berzina,
amalan minum
karut arak
kepada
danmensyirikkan
berjudi Allah SWT, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:58:10 4 / 7 AIDIL HAKIMI BIN KAMARUDZAMAN
1B Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:58:18 3 / 7 MUHAMMAD ALIF QUSAIRI
1B BIN HASHIM Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (√) (√) Berzina, minum arak dan berjudi
Menghapuskan amalan karut kepada mensyirikkan Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 10:58:34 7 / 7 Raja Fahrul Radzi Bin Raja1B
Muhammad Izatulhairi Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:58:31 3 / 7 MUHAMMAD IRFAN BIN ISMAIL
1B Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala
(√) (√) (√) Berzina, minum arak dan berjudi
Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:58:33 6 / 7 MUHAMMAD HARIZ SYAFIQ
1B BIN HAMIZAN Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Membunuh anak lelaki yang
Mengubah
baru lahir,
akhlak
Berzina,
mayarakat
minum arak
yangdan
keji berjudi
kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:58:35 5 / 7 Muhammad Khalif bin Baharudin
1B Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Membunuh anak lelaki yang
Menghapuskan
baru lahir, Berzina,
amalan minum
karut arak
kepada
danmensyirikkan
berjudi Allah SWT, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:58:37 6 / 7 MUHAMMAD JEFFRI BIN1B
JOHARI Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:58:43 3 / 7 nur hidayah binti mohd yazrin
1B Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:58:43 5 / 7 wafa izzati zaini 1B Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Berzina, minum arak dan berjudi
Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 10:58:50 2 / 7 FARID IZZUDIN BIN ASNAL
1B Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Buddha (X) (X) Membunuh anak lelaki yang
Menghapuskan
baru lahir, Berzina,
amalan minum
karut arak
kepada
danmensyirikkan
berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 10:58:59 3 / 7 Muhammad Saiful Ilham Bin
1BAmir Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Membunuh anak lelaki yang
Menghapuskan
baru lahir, Berzina,
amalan minum
karut arak
kepada
danmensyirikkan
berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 10:59:10 6 / 7 Muhammad Nur Haikal bin1B
mohd syamri Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:59:37 6 / 7 Muhammad Azib Azri bin Saharudin
1B Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:59:54 3 / 7 aisyah wahidah bt ahmat asim
1B Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala (√) (√) Membunuh anak lelaki yang
Mengubah
baru lahirakhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:59:57 5 / 7 PUTERA MUHAMMAD AIZZAD
1B BIN ABD RAZAK Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Buddha (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 10:59:58 2 / 7 FARID IZZUDIN BIN ASNAL
1B Tidak berpihak kepada mana-mana
Agama menyembah
puak atau golongan.
berhala,
(X) Agama Abdul Hanif (√) (X) Membunuh anak lelaki yang
Menghapuskan
baru lahir, Berzina,
amalan minum
karut arak
kepada
danmensyirikkan
berjudi Allah SWT, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 11:00:10 4 / 7 wafa izzati zaini 1B Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (X) (X) Berzina, minum arak dan berjudi
Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 11:00:42 6 / 7 Shahira Adira 1B Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 11:00:50 6 / 7 Muhammad Hamizan Bin Haji
1B Mohd Rafee Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala
(√) (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 11:00:52 3 / 7 SITI NURUL ALIYANA BINTI
1B RAHMAT Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha (X) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 11:02:05 4/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 11:02:06 7/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 11:05:30 7 / 7 PUTERA MUHAMMAD AIZZAD
1B BIN ABD RAZAK Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 12:59:29 0 / 7 Muhammad firdaus bin mohd shahrul miza
10/30/2017 13:00:03 0 / 7 Qurratu Ain binti saidi
10/30/2017 13:01:17 6 / 7 Muhammad firdaus bin mohd shahrul miza Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang
akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 13:01:25 6 / 7 Qurratu Ain binti saidi Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 13:01:38 0 / 7 NORAQILAH BT RIDHUAN
10/30/2017 13:01:49 3 / 7 fifi izatul syabilah binti kamarolzaman Tidak berpihak kepada mana-mana
Agama menyembah
puak atau golongan.
berhala,
(X) Agama Buddha (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 13:02:01 3 / 7 ANIS ATHIRAH Tidak berpihak kepada mana-mana
Agama menyembah
puak atau golongan.
berhala,
(X) Agama Buddha (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 13:02:01 3 / 7 SITI UMAIRAH Tidak berpihak kepada mana-mana
Agama menyembah
puak atau golongan.
berhala,
(X) Agama Buddha (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 13:02:09 3 / 7 nur alisa binti sabri Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Buddha (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Membunuh
karut kepada
anak lelaki
mensyirikkan
yang baruAllah
lahir SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 13:02:27 0 / 7 NORAQILAH BT RIDHUAN
10/30/2017 13:05:57 6 / 7 NORAQILAH BT RIDHUAN Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (X) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 13:48:23 5 / 7 Arneesa Nur Afifah Binti Mazlan Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 13:53:13 4 / 7 NURUL IZZATE BT MOHD RAMZULZAMAN Tidak berpihak kepada mana-mana
Agama menyembah
puak atau golongan.
berhala,
(√) Agama Majusi (√) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 13:54:48 3 / 7 MUHAMMAD SALIHIN BIN AZMAN Tidak berpihak kepada mana-mana
Agama menyembah
puak atau golongan.
berhala,
(X) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 13:55:30 3 / 7 muhammad aiman farhan 1M Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Buddha (√) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia
10/30/2017 13:56:02 3 / 7 MUHAMMAD SYAFIQ AIMAN BIN SHAMSUDIN Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha, Option(X)
5 (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 13:56:13 3 / 7 MUHAMMAD ARIF SYAZWAN BIN NEMAT Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha, Option(X)
5 (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia
10/30/2017 13:56:14 3 / 7 MUHAMMAD ARIF SYAZWAN BIN NEMAT Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha, Option(X)
5 (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia
10/30/2017 13:56:15 3 / 7 MUHAMMAD ARIF SYAZWAN BIN NEMAT Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha, Option(X)
5 (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia
10/30/2017 13:56:29 6 / 7 NUR AMALIA NAJWA BINTI ZAMRI Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 13:56:37 6 / 7 NURUL AZZIMA BINTI MD ISAA Tidak berpihak kepada mana-mana
Agama menyembah
puak atau golongan.
berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 13:57:00 6 / 7 NOOR KHAIRINA BINTI JANTAN Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 13:57:01 3 / 7 Arneesa Nur Afifah binti mazlan
1C Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 13:57:08 3 / 7 muhammad aiman farhan 1M Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Abdul Hanif (√) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
fahaman
Berzina,
silaturrahim
minum arakkepada
dan berjudi
fahaman perkauman yang sempit.
10/30/2017 13:57:09 5 / 7 MUHAMMAD ZAMARUL BIN MAIRUANUAR Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha (√) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 13:57:30 6 / 7 Ahmad Syamim Bin Abdul Razak Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Menghapuskan fahaman silaturrahim kepada fahaman perkauman yang sempit.
10/30/2017 13:57:40 3 / 7 MUHAMMAD AFIQ BIN JEFFRY Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala
(√) (X) (X) Membunuh anak lelaki yang
Mengubah
baru lahirakhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 13:57:55 4 / 7 muhammad aiman farhan 1M Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (√) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT
10/30/2017 13:57:55 5 / 7 Arneesa Nur Afifah binti mazlan
1C Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 13:57:57 5 / 7 Nur Ainul Husna Binti Hamzah
1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 13:58:01 3 / 7 MUHAMMAD HAIQAL BIN DASNUR Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala
(√) (√) (√) Membunuh anak lelaki yang
Mengubah
baru lahirakhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 13:58:05 5 / 7 NORAIN NATASYAH BINTI
1ASELAMAT Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 13:58:15 6 / 7 NUR FAIZATUL WAHIDAH BINTI MOHD FAIZALL Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 13:58:20 5 / 7 AHMAD HAKIMI BIN AHMAD
1P FADZLY Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha (√) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 13:58:32 6 / 7 Muhammad Syamsul Azri 1A
Bin Nor Amri Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 13:58:42 2 / 7 MUHAMMAD SHAKIR BIN ISMAIL Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi, Agama (X)
Abdul Hanif (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Menindas
karut golongan
kepada mensyirikkan
yang kuat, Membunuh
Allah SWT,anak
Mengubah
lelaki yang
akhlak
baru
mayarakat
lahir, Berzina,
yang minum
keji kepada
arak akhlak
dan berjudi
yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 13:58:44 2 / 7 muhammad aiman farhan 1M Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi, Agama (X)
Abdul Hanif (√) Merompak, membunuh dan
Permusuhan
suka berperang,
bertukar
Berzina,
menjadi
minum
kehidupan
arak dan
yang
berjudi
aman / harmoni
10/30/2017 13:58:50 4 / 7 SITI NUR HASMAH BINTI1A
MOHD FIZAL Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
Buddha,
samawi
Agama Majusi
(√) (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Membunuhyang
anakkeji
lelaki
kepada
yang akhlak
baru lahir
yang mulia
10/30/2017 13:59:01 3 / 7 MUHAMMAD AFIQ BIN JEFFRY Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
Buddha
samawi (√) (X) Membunuh anak lelaki yang
Permusuhan
baru lahir bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 13:59:04 3 / 7 NUR ATHIRAH SYUHADA1A
BINTI ARIFFIN Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
Buddha,
samawi
Agama Majusi
(√) (√) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Membunuhyang
anakkeji
lelaki
kepada
yang akhlak
baru lahir
yang mulia, Menghapuskan fahaman silaturrahim kepada fahaman perkauman yang sempit.
10/30/2017 13:59:07 4 / 7 NURUL IZZATE BT MOHD1D
RAMZUL ZAMAN Tidak berpihak kepada mana-mana
Agama menyembah
puak atau golongan.
berhala,
(√) Agama Majusi (√) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 13:59:13 6 / 7 muhammad aiman farhan 1M Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Permusuhan
suka berperang,
bertukar
Berzina,
menjadi
minum
kehidupan
arak dan
yang
berjudi
aman / harmoni
10/30/2017 13:59:20 5 / 7 Nur Ainul Husna Binti Hamzah
1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
Majusi
samawi (√) (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT
10/30/2017 13:59:19 4 / 7 NUR FARAH ALISA BINTI1A
ROSLAN Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(X) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Membunuh
karut kepada
anak lelaki
mensyirikkan
yang baruAllah
lahir SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 14:00:03 3/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Membunuhyang
anakkeji
lelaki
kepada
yang akhlak
baru lahir
yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
10/30/2017 14:00:06 5 / 7 NURUL IZZATE BT MOHD1D
RAMZUL ZAMAN Tidak berpihak kepada mana-mana
Agama menyembah
puak atau golongan.
berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Menghapuskan fahaman silaturrahim kepada fahaman perkauman yang sempit.
10/30/2017 14:00:35 4 / 7 Muhammad Faris Aiman b. Johari Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
Buddha
samawi (√) (√) (X) Membunuh anak lelaki yang
Mengubah
baru lahirakhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
10/30/2017 14:01:22 3 / 7 Muhammad Harith Haziq bin Tusman Tidak berpihak kepada mana-mana
Agama menyembah
puak atau golongan.
berhala
(√) (√) (X) Berzina, minum arak dan berjudi
Menghapuskan fahaman silaturrahim kepada fahaman perkauman yang sempit.
10/30/2017 14:02:24 4/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (√) Membunuh anak lelaki yang
Mengubah
baru lahirakhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia, Menghapuskan fahaman silaturrahim kepada fahaman perkauman yang sempit.
10/30/2017 14:02:34 3 / 7 NUR ATHIRAH SYUHADA1A
BINTI ARIFFIN Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
Buddha,
samawi
Agama Majusi
(√) (√) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Membunuhyang
anakkeji
lelaki
kepada
yang akhlak
baru lahir
yang mulia, Menghapuskan fahaman silaturrahim kepada fahaman perkauman yang sempit.
11/1/2017 11:57:23 3 / 7 putrinaeilah 1A Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha (X) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
11/4/2017 10:53:58 6/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Option
agama
5 samawi (√) (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
3/11/2018 9:28:06 3/7 Q 1M Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
Buddha
samawi (√) (X) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang
fahaman silaturrahim kepada fahaman perkauman yang sempit.
4/24/2018 8:52:10 2 / 7 ZARIFA 1A Tidak berpihak kepada mana-mana
Agama menyembah
puak atau golongan.
berhala,
(X) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
4/24/2018 12:30:10 3 / 7 fatin nadhirah aina 1A Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala
(√) (√) (X) Membunuh anak lelaki yang
Mengubah
baru lahirakhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
4/24/2018 12:40:00 5 / 7 Nurul Syafiqah Binti Kamaruddin
1D Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Menghapuskan fahaman silaturrahim kepada fahaman perkauman yang sempit.
4/24/2018 12:55:18 4 / 7 NABILA MAISARAH Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (√) (√) Merompak, membunuh dan
Menghapuskan
suka berperang,
amalan
Berzina,
karut
minum
kepada
arak
mensyirikkan
dan berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
4/24/2018 12:55:30 6 / 7 Nursalsabila Azzahra 1B Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
4/24/2018 12:57:49 6/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Membunuh anak lelaki yang
Mengubah
baru lahir,
akhlak
Berzina,
mayarakat
minum arak
yangdan
keji berjudi
kepada akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
4/30/2018 12:47:23 5/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Majusi (X) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
4/30/2018 14:34:31 4/7 1D Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(X) Agama Majusi (√) (√) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
4/30/2018 21:03:20 6/7 Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Majusi (√) (X) Merompak, membunuh dan
Mengubah
suka berperang,
akhlak mayarakat
Berzina, minum
yang keji
arakkepada
dan berjudi
akhlak yang mulia, Permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman / harmoni
7/1/2018 10:55:16 0/7
7/8/2018 12:15:34 3/7 Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(√) Agama Buddha (√) (X) Membunuh anak lelaki yang
Menghapuskan
baru lahir, Berzina,
amalan minum
karut arak
kepada
danmensyirikkan
berjudi Allah SWT, Mengubah akhlak mayarakat yang keji kepada akhlak yang mulia
7/8/2018 12:15:51 3/7 Tidak tahu dan sesat daripada
Agama
agama
menyembah
samawi berhala,
(√) Agama Buddha (√) (√) Membunuh anak lelaki yang
Menghapuskan
baru lahir, Berzina,
amalan minum
karut arak
kepada
danmensyirikkan
berjudi Allah SWT, Menghapuskan fahaman silaturrahim kepada fahaman perkauman yang sempit.
7/25/2018 14:45:31 0/7 (√)
7/26/2018 11:56:50 3 / 7 Iman Maisarah Annisa low1A
bt Al-Walid Ismail Low Tidak tahu apa-apa Agama menyembah berhala,
(X) Agama Majusi (X) (X) Membunuh anak lelaki yang
Mengubah
baru lahir,
akhlak
Berzina,
mayarakat
minum arak
yangdan
keji berjudi
kepada ak