Anda di halaman 1dari 1

BORANG PERMOHONAN UNTUK MENGGUNAKAN KERETA SENDIRI DAN

MENUNTUT ELAUN KILOMETER BAGI JARAK MELEBIHI 240 KILOMETER SEHALA.

(PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 3/2003-PARA 4.7.4)


(PMAT BIL 10/2003-PARA 4 DAN 5)
Saya memohon untuk menjalankan tugas-tugas rasmi di luar ibupejabat dengan menggunakan kereta

sendiri dan menuntut elaun kilometer dari : ………………………………………………………………………….

ke …………………………………………………………….. mulai ………………… sehingga ……………

atas sebab-sebab berikut:-

i) Menjalankan tugas-tugas rasmi yang lain di beberapa tempat sepanjang perjalanan.


(catitikan tempat-tempat tersebut di Penyata Tuntutan)

ii) Membawa pegawai-pegawai lain sebagai penumpang yang menjalankan tugas rasmi
(catitkan nama-nama penumpang)

……………………………………………………………………….

iii) Mustahak dan terpaksa berkenderaan atas alasan berikut:

……………………………………………………………………….

Tandatangan :
Nama :
Tarikh :

KELULUSAN KETUA JABATAN

Ulasan Ketua Jabatan

1. Permohonan tuan/puan untuk menggunakan kenderaan sendiri dan menuntut elaun


kilometer adalah diluluskan.

Tandatangan : …………………………………

Cop Ketua Jabatan

Catatan :-
Kelulusan hendaklah diperolehi daripada Ketua Jabatan Peringkat Ibu Pejabat

My Doc/Borang Permohonan Elaun Kilometer