Anda di halaman 1dari 2

Școala Gimnazială „Panait Georgescu” Dobra

FISA DE CONTROL
privind rezultatele EVALUARII INIȚIALE

Disciplina: Limba și literatura română


Profesor: Alexandru Corina Grad didactic: Definitiv
Clasa: a VIII-a
Nr. elevi prezenţi: 18
Nr. elevi absenţi: 2

COMPETENŢE GENERALE

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de


comunicare monologată şi dialogată

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;


4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE

2.2 valorificarea categoriilor semantice învăţate, în contexte diferite;


2.3 respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi în fraze;
3.2 recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de
expresivitate în textul liric;
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-
un text citit;
4.3 organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică

REALIZAREA OBIECTIVELOR OPERATIONALE

Nr. obiectiv 1 2 3 4 5
Nr. elevi care l-au 12 9 13 10 8
realizat
Nr. elevi care nu l-au 6 9 2 8 10
realizat

APRECIEREA CU NOTE

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Media
test
- 2 2 3 - 1 3 - 1 6 4,77

GRESELI FRECVENTE

a. de identificare a trăsăturilor specifice genului liric;


b. de identificare a figurilor de stil;
c. de precizare a valorii morfologice a diferitelor cuvinte;
d. de ortografie şi de puncţuaţie – sesizarea rolului semnelor de ortografie şi de
punctuaţie într-un text şi utilizarea corectă / adecvată a acestora;
e. exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor;
f. de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;

APRECIERI ALE PROFESORULUI ASUPRA REZULTATELOR SI PROPUNERI PENTRU


RIDICAREA NIVELULUI DE PREGATIRE AL ELEVILOR

MĂSURI CONCRETE
1. urmărirea progresului școlar al elevilor; realizarea unor analize comparative:
note la testarea inițială – media semestrială;
2. analiza rezultatelor pe clasă;
3. elaborarea riguroasă a unor fișe de lucru individuale, specifice categoriilor de
competențe la care elevul prezintă lacune;
4. aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri;
5. organizarea activităților de învățare pe grupe de elevi, în funcție de valențele
educative, în funcție de posibilitățile intelectuale ale elevilor și de nivelul de
cunoștințe ale acestora;
6. motivarea elevilor pentru implicarea în procesul învățării prin activități didactice
complexe, care să stimuleze interesul pentru învățare (folosirea metodelor activ-
participative, asigurarea unui cadru propice învățării etc.)
7. informarea părinților despre rezultatele testelor inițiale și traseul remedial care se
impune pentru fiecare elev
8. aplicaţii care vizează noţiuni de vocabular, ortografie şi punctuaţie;

9. exerciţii de redactare a unui text după un plan simplu construit de elevi sau dat
de profesor (compunerea imaginativă – povestirea; relatarea unor fapte şi
întâmplări);
10. exerciţii de redactare a unui text, pornind de la cuvinte date; alcătuirea de
compuneri după un suport vizual;
11.Activităţi de scriere imaginativă care să valorifice creativitatea elevilor; activităţi
de scriere argumentativă.