Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT PdPc

Kelas : Tadika SJK(T) Sri Pelangi

Bilangan Murid : 12

Umur :6

Tarikh : 4 September 2018

Masa : 9.10-10.0 pagi (60 minit)

Tunjang Pembelajaran : Tunjang Sains dan Teknologi

Tunjang Fizikal dan Estetika

Kesepaduan Tunjang : Tunjang kerohanian, Sikap dan Nilai, Tunjang Ketrampilan Diri

Standard Kandungan :

i. SA 3.2 Memperoleh pengetahuan asas tentang


bahagian badan dan deria manusia
ii. FK 1.1 Meneroka pelbagai aktiviti yang melibatkan
motor halus

Standard Pembelajaran :

i. SA 3.2.3 Mengenal pasti anggota badan dan


menyatakan fungsi setiap organ deria
ii. FK 1.1.2 Menunjukkan koordinasi mata dan tangan dan
kemahiran motor halus melalui pelbagai aktiviti

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

i. Menyebut anggota badan seperti kepala, mata, telinga,


hidung, mulut, tangan, dan kaki dan fungsi bagi setiap
organ deria seperti mata untuk lihat, hidung untuk bau,
telinga untuk dengar, kulit untuk sentuh, dan lidah untuk
rasa.
ii. Menunjukkan koordinasi mata dan tangan dan
kemahiran motor halus melalui aktiviti suai padan
anggota badan

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengenal anggota badan mereka

Kemahiran Berfikir (KBKK) : Memahami, menganalisis, mengingat, mengaplikasi, mengenal

pasti, mengecam, menilai, merumus

Penerapan Nilai : Berani, mematuhi arahan, bekerjasama, toleransi, sabar,

FOKUS MI : Visual, Interpersonal, Linguistik

Bahan Bantu Belajar : Komputer, video, kad bergambar, kertas A4, papan tulis, suai

padan anggota badan, kotak, muzik


LANGKAH/ ISI KANDUNGAN AKTIVITI BAHAN CATATAN
MASA / TAJUK PEMBELAJARAN DAN BANTU
PEMUDAHCARAAN BELAJAR
(PdPc) (BBM)
Set Induksi Jom Menonton Video! 1. Murid menonton Video MI :
(5minit)
video dan memerhati
“Lagu kanak-kanak : Linguistik
apa yang
Anggota badan” ditunjukkan dalam Interpersonal

video tersebut.

PN :
2. Murid bersoal jawab
Cekupan skrin lagu Bersedia
dengan guru
“Anggota badan”
mengenai video dan
mengaitkan dengan
Soalan: KBKK :
pembelajaran pada
1. Apakah yang kamu lihat hari ini. Menganalisis,
dalam video tersebut? mengenalpasti

2. Sebutkan bahagian
anggota badan yang kamu
tahu?
LANGKAH 1 Mari Mengenal Anggota 1. Murid melihat kad Kad MI :
(10 minit)
Badan Kita bergambar anggota badan gambar
Kinestetik,
yang ditunjukkan oleh visual
guru

PN :
2. Murid menyebut
Mendengar
anggota badan yang
arahan
ditunjukkan
Kad Gambar
Anggota Badan oleh guru
KBKK :

Mengingat
Soalan KBAT : 3. Murid menunjuk dan

1. Semasa kamu bermain menamakan anggota

bola, bahagian anggota badan

badan yang manakah akan masing-masing


kamu gunakan?

2. Murid bersoal jawab


dengan guru tentang

bahagian anggota
badan yang ditunjuk dan

fungsinya.
LANGKAH 2 Deria? Apakah itu? 1. Murid dibahagikan Buah MI :
(20minit)
kepada empat kumpulan. oren,
Interpersonal
papan
Organ deria : tulis, peta Linguistik
2.Setiap kumpulan akan i-think
 mata – lihat Kinestetik
memperoleh sebiji buah
 hidung – bau
 lidah – rasa oren yang telah dipotong
PN :
 kulit – sentuh
 telinga - dengar Yakin,
3. Murid membuat
bekerjasama
pemerhatian ke atas buah
Peta i-think (peta buih) : oren

KBKK :

4.Murid menjawab soalan Mengingat,


guru tentang bau, rasa, mengenalpasti

tekstur, bunyi dan warna


Peta Buih
buah oren tersebut. Teknik :

Penyoalan
5. Murid mendengar
penerangan guru tentang
Soalan KBAT : organ

1. Berikan contoh fungsi deria dan fungsinya


deria dalam

kehidupan seharian?
6. Setiap wakil kumpulan
2. Apa akan terjadi kalau kita datang ke hadapan untuk

selesema? menulis ciri-ciri buah


oren yang diperoleh pada

papan tulis melalui peta


buih
LANGKAH 3 Mari padankan anggota 1. Murid mendengar Suai PN:
(10minit)
badan! penerangan guru tentang padan
sopan,
aktviti Ini. anggota
Suai padan anggota badan
badan mendengar
Upin
Upin, arahan, sabar
2. Murid bermain kotak kotak,
beracun untuk muzik
menentukan siapa yang MI:

akan melengkapkan suai Intrapersonal,


padan anggota badan
tersebut
Soalan KBAT :
KBKK:

Memahami,
3. Murid memadankan
1. Apakah kesan jika salah mengingat,
bahagian anggota badan
satu anggota badan menganalisis
sehingga lengkap dengan
tercedera atau hilang
bimbingan guru
anggota?
4. Murid menjawab soalan Teknik:
2. Bagaimanakah cara kita
guru berkaitan kesan jika
hendak menjaga tubuh Tugasan,
salah satu anggota badan
badan kita? penyoalan
tercedera atau hilang
anggota

Penutup Rumusan isi pelajaran MI :


(5minit)
1. Murid bersoal jawab Linguistik,
dengan guru apa yang Interpersonal,
Soalan:
dipelajari pada hari ini intrapersonal
1. Apakah yang kamu pelajari
pada hari ini?
2.Muridmendengar nasihat PN :
2. Sebutkan bahagian
guru supaya menghargai
anggota tubuh badan yang Menghargai,
dan menjaga anggota
kita belajar pada hari bersyukur
tubuh badan
ini?
3. Sebutkan fungsi setiap dengan baik KBKK :
organ deria
Menilai,
yang kita belajar pada hari merumus
3.Gurumemberikan
ini?
peneguhan positif iaitu
memberi pujian di atas
usaha murid.

Refleksi

Guru :

Murid:

Ulasan Pensyarah/ Guru Pembimbing:


MY SHORT NOTE

Nama Shasswinie Ravindran


Tema Dunia Teknologi Tunjang Tunjang Komunikasi – Bahasa Melayu
Pembelajaran
Subtema Kenderaan Di Air
Tajuk Kenderaan Di Air Objektif i. Membaca dan menceritakan
Pembelajaran semula daripada bahan bacaan
berdasarkan pemahaman
sendiri.
ii. Berinteraksi dengan yakin
dengan menggunakan
perkataan sendiri.

SET INDUKSI (5 M)
1. Memberi salam kepada murid.
2. Sihat tak hari ini ?
3. Kawan x2, hari ini kita nak tengok video hari ini
4. Sekarang kawan2 smue duduk menghadap teacher.
5. Dalam kiraan 3. 1…2……3..
6. *Tayangan video*
7. Di manakah kenderaan di air boleh dilihat?
8. Namakan tiga kenderaan di air yang terdapat dalam video
9. Adakah kita boleh menaiki kenderaan tersebut di atas darat? Kenapa?
10. Yeayy !! Pandai semua…bagi tepukan.

LANGKAH 1 (10M)
1. Mari Mengenal Kenderaan Di Air
2. Kawanx2, kita nak belajar kenderaan air hari ini..cikgu bagi lembaran kerja dulu..seorang ambil satu ye.
3. Guru mengedarkan lembaran kerja.
4. Kawan2, semua sedia nk buat shooting masak. Kita nak buat nasi lemak. Ikut arahan teacher ye.
5. Ok..srkng tulis nama dan tarikh dulu..
6. Guru tunjuk gambar pertama kepada murid.
7. Kawanx2,, ni gambar apa?
8. Guru membincang jawapan dengan murid.
9. *langkah diulangi dengan gambar yang lain*
10. Murid menyiapkan lembaran kerja.
11. Guru mengucapkan tahniah kepada murid.

LANGKAH 2 (7M)
1. Guru memastikan murid sudah bersedia untuk slot seterusnya.
2. Guru memberi arahan tentang aktiviti seterusnya.
3. Guru membahagikan murid dalam 4 kumpulan dan setiap kumpulan diberikan blok lego.
4. Murid menghasilkan kapal layar dengan blok lego.
5. Murid menunjukkan hasil lego dengan guru dan rakan-rakan yang lain guru.
6. Guru ucapkan tahniah kpd murid.

LANGKAH 3 (7M)
1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.
2. Guru menerangkan tentang aktiviti yang dilaksanakan.
3. Murid membaca ayat bersama guru.
4. Murid membaca ayat dan menerangkan kepada guru dengan berdasarkan pemahaman sendiri.
5. Murid menyiapkan tugasan dengan bimbingan guru.
6. Guru memberi pujian kepada murid atas kerjasama yang diberi,

PENUTUP (5M)
.
1. Pastikan murid dah sedia untuk slot seterusnya.
2. Okayyyyy,, kawan2.. tadi dah buat lembaran kerja eh…penat ehh,,, siannn anak2 murid cikgu ni.
3. Imbas kembali aktiviti sepanjang hari.
4. Guru ucapkan tahniah dan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh murid.
5. TAMAT.

Anda mungkin juga menyukai