Anda di halaman 1dari 2
ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNIVERSITATEA »DUNAREA DE JOS” DIN GALATI 8 ia UNIVERSITATEA “DUMAREA DE JOS” DIN. GALATI COMISIA DE ETICA UNIVERSITARA - CEU. Ne nvagistrare lest 52] cer / 26,01, 2018 {Data inrarfiagie Catre: Facultatea__ Editura GUP Secretariat doctorat Va transmitem spre informare unele precizari referitoare la utilizarea sistemului software pentru detectarea plagiatului - SISTEMANTIPLAGIAT.RO — existent in cadrul universitafii noastre. Sistemantiplagiatro este un instrument online dedicat compararii documentelor in format text. Sistemantiplagiat-ro verificd toate documentele incarcate cu surse aflate In urmatoarele baze de date: - Documente din baza de date proprie a Universitatii (documente arhivate); - Documente din bazele de date ale altor Universitati (in baza declaratiei de schimb reciproc de baze de date); - Resurse internet. Materialele ce urmeaza a fi verificate se vor transmite exclusiv fn unul dintre formatele: DOC, DOCX sau PDF, cu dimensiunea maximum admis& de 20 MB si neprotejate prin parol. in vederea completarii raportului antiplagiat sunt necesare urmatoarele informatii: Titlul lucrarii; Autorul/ Autorii; Tipul documentului (carte, indrumar, tez& de doctorat, articol, etc.,). Coeficientul de Similitudine 1 - este o valoare (exprimata ca procentaj) care specific’ nivelul de imprumuturi gasit in anumite surse care contin minimum 5 cuvinte. Un procent mare al Coeficientului de Similitudine 1 poate indica o utilizare excesiva a imprumuturilor. Limita acceptata in institutia noastra este de maximum 50%. Coeficientul de Similitudine 2 - este o valoare procentuali care determina nivelul de imprumuturi care contin minimum 25 de cuvinte. Depasirea valorii specificate a Coeficientului de Similitudine 2 este un semnal foarte sigur al prezentei unor imprumuturi neautorizate in document. Limita acceptata in institutia noastra este de maximum 5%. Menfionam c& in conformitate cu Legea 206 din 2004 privind buna conduit& in cercetarea stiintific’, dezvoltarea tehnologicA si inovare sunt acceptate urmatoarele definitii: aT, aR Sa OROTRNTGA ‘purrs ub 2000 ail de ever aur co acu xa poor ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNIVERSITATEA ,DUNAREA DE JOS" DIN GALATI Plagiatul - expunerea intr-o opera scrisi sau 0 comunicare oral&, inclusiv in format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrafii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode stiintifice extrase din opere scrise, inclusiv in format electronic, ale altor autori, fara a mentiona acest lucru si fara a face trimitere la sursele originale. Autoplagiatul - expunerea fntr-o opera scrisi sau o comunicare orala, inclusiv in format electronic, a unor texte, expresii, demonstratii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode stiintifice extrase din opere scrise, inclusiv in format electronic, ale aceluiasi sau acelorasi autori, fara a mentiona acest lucru si fara a face trimitere la sursele originale. Precizim c& demersul CEU cu privire la verificSrile antiplagiat are scopul de a preveni abaterile de la buna conduita in cercetarea stiintific’, dezvoltarea tehnologica si inovare. Presedinte CEU, Conf. dr. inj Ciprian Sr Domnessen-47, cod pogtl 800008, Gal, Romina, fe: +40 396 190 109, fox: +40 296461 353, oma ectoratgugalre, wed: mamuuealzo ‘Operator isis ub 96938 regis de evideg a prelude de dle cu carter persona! 2