Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KLANG

JALAN MERU, 41050 KLANG

BUDGET

BIDANG/ MATA PELAJARAN : UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

TAHUN : 2007

BIL PERKARA/ OBJEKTIF TEMPAT KUANTITI KOS (RM) SUMBER


PEMBELIAN SIMPAN KEWANGAN
1 Buku Rekod Kaunselor Merekod aktiviti yang Guru 3 buah 120.00 PCG BK
dijalankan oleh kaunselor Kaunseling
2 Kursus Jati Diri Membimbing pelajar Serta Merta 40 orang 2,000.00 SKM
bermasalah untuk mengubah X3 PIBG
tingkahlaku 6,000.00
3 Kursus Kepimpinan Pengawas mendapat Serta Merta 80 orang 2,000.00 PCG BK
Pengawas kemahiran kepimpinan .
4 Kursus Kepimpinan Peserta memperolehi Serta Merta 120 orang 2,200.00 PCG BK
Organisasi pengetahuan mengendalikan
organisasi
5 Kursus Kepimpinan Ketua Peserta mendapat kemahiran Serta Merta 48 orang 1200.00 PCG BK
Tingkatan memimpin kelas dan
pengurusan kelas
6 Kursus PRS Ahli PRS mendapat Serta Merta 60 orang 1600.00 PCG BK
kemahiran asas kaunseling
7 Kertas A4 Bahan Sebaran Aktiviti BK Pejabat 90 Rim 800.00 PCG BK
untuk makluman pelajar
8 Lawatan UM (Projek Emas) Memberi pendedahan Serta Merta 40 orang 550.00 PCG BK
pembelajaran di IPTA Ting. 6A
9 Lawatan ke IPTA Memberi pendedahan Serta Merta 40 orang 350.00 PCG BK
pembelajaran di IPTA Ting. 5
10 Pameran Pendidikan Memberi pengetahuan Serta Merta Semua pelajar 200.00 PCG BK
tambahan kepada para
relajar
11 Yuran-yuran Pertandingan Mengasah bakat dan Serta Merta 25 orang 400.00 PCG BK
Aktiviti Kerjaya Daerah menambah pengetahuan
relajar
12 Bahan Aktiviti Kerjaya Menghasilkan bahan untuk Bilik 20 orang 400.00 PCG BK
Daerah dan Aktiviti pertandingan Kaunseling
KESEJADAH
13 Kerohanian Penghayatan peserta kepada Serta merta Semua pelajar 2400.00 Moral Agama
Ugama, nilai murni dan
moral
13 Program Integrasi Ting.6 Memberi maklumat Serta Merta 80 orang 2600.00 PCG BK,
Rendah persediaan pelajar dan Moral
merapatkan hubungan Bilik
antara pelajar Kaunseling
14 Kursus SLAD Daerah Klang Peserta dapat menambah Serta Merta 8 orang 600.00 PCG BK
ilmu pengetahuan
15 Kursus PRS Daerah Klang Peserta dapat mengaplikasi Serta Merta 4 orang 360.00 PCG BK
kemahiran yang dipelajari
16 Perkhemahan Perdana Peserta dapat diintegrasikan Serta Merta 120 orang 2500.00 PCG BK ,
(Pengangkutan) dalam kalangan mereka Moral
17 Minggu Kerjaya Pelajar mendapat maklumat Serta Merta Semua pelajar 600.00 PCG BK
mengenai kerjaya
18 Program Anti Dadah Pelajar dapat menghindar Serta Merta Semua pelajar 300.00 PCG BK
diri daripada dadah
19 Program Motivasi Belajar Pelajar dapat meningkatkan Serta Merta 80 orang 1,000.00 SKM
motivasi untuk belajar.
20 Aktiviti Perpaduan Pelajar dapat bersatu dalam Serta Merta Semua pelajar 1,000.00 SKM/Moral
menjalankan aktiviti.

21 Seminar PMR,SPM,STPM Pelajar mengetahui teknik Serta Merta Ting.3,5,6A 2900.00 SUWA/PIBG
menjawab soalan Panitia
peperiksaan
22 Aktiviti Selepas PMR Pelajar dapat menambah Serta Merta Ting.3 2,700.00 SKM/PIBG
pengetahuan dan
pengalaman melalui
pelbagai aktiviti
23 Aktiviti Selepas Peperiksaan Pelajar dapat menambah Serta Merta Ting. 1,2,4 1,200.00 SKM
pengetahuan dan
pengalaman melalui
pelbagai aktiviti

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

……………………………… …………………………………………
(KHAMSANI BIN KASSIM)
Unit Bimbingan dan Kaunseling
SMK Tinggi Klang