Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BESTARI

KUALA KUBU BHARU


HULU SELANGOR

KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS

ANJURAN BERSAMA

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING


DAN MAJLIS PIMPINAN PELAJAR
SMK KUALA KUBU BHARU

TARIKH

22 JUN – 24 JUN 2007

TEMPAT
KEM BINA SEMANGAT YAYASAN SELANGOR
AMPANG PECAH
PENDAHULUAN

Pelajar masa kini adalah aset untuk masa hadapan. Justeru itu, para
pelajar perlu dipupuk dengan semangat kepimpinan yang jitu dan mantap dalam
ertikata yang sebenar dan bukanya sekadar hebat pada nama. Lazimnya pelajar
yang terpilih menjadi pengawas dinilai bukan sahaja dari segi akademik
semata- mata, sebaliknya mengambil kira aspek sahsiah, penampilan dan
kredibiliti. Seharusnya mereka perlu didedahkan dengan ciri-ciri dan
pengetahuan kepimpinan yang baik agar dapat melaksanakan wawasan Majlis
Pimpinan Pelajar(MPP) serta warga sekolah juga ibubapa umumnya.

OBJEKTIF

Pada akhir kursus inipeserta-peserta kursus akan dapat;

 membina keyakinan diri dan semangat kepimpinan

 mencernakan semangat setiakawan, kerjasama, hormat- menghormati


dan bertolak ansur.

 bersedia menghadapi cabaran, perubahan, konflik dan penyelesaian masalah,

RASIONAL

Kursus kepimpinan ini bertujuan untuk:

 membentuk peribadi pengawas yang kukuh dari segi emosi, mental dan
fizikal.

 menyuburkan ciri-ciri kepimpinan yang baik dalam diri mereka

 membina hubungan yang baik sesama rakan dalam untuk mendapatkan

kerjasama dan penggembelingan tenaga.

SASARAN

1. Semua pengawas SMK Kuala Kubu Bharu


AHLI JAWATAN KUASA INDUK

Penasihat : Tn.Haji Zanhuri bin Mohd Ali

Pengerusi : Tn.Hj.Manap bin Jarkasi

Tim/Pengerusi: Tn Hj Rohaizad bin Mokhtar

Naib Pengerusi : En.Abu Mansor bin Sathri

Setiausaha : En Rosli bin Sulaiman

Bendahari: Pn Hjh Shirine bt Shafie

P/Bendahari: Chan Sweet Rie (4ST)


P. Setiausaha : Cik Nurazeela bt Abdul Rahman (5 SI)

Penyelaras: En.Ahmad Fauzi bin Mohd Zin


: Pn Maniza bt Yusof

P. Penyelaras: Umar Hanafi b. Hj Rohaizad (Ketua Pengawas)

JAWATANKUASA PELAKSANA

Fasilitator : Umar Hanafi b Hj Rohaizad-Ketua(5STT)


: Nurul Hannah bt Abdul Halim(5STT)
: Chan Sweet Rie (4ST)
: Vikneswaran A/L Ponusamy(5ST)
: Reuben A/L Devanayagam(5T)
: Wong Kai Man(5ST)

Urusetia/Disiplin :Cik Zuraidah bt Arbaie


: Reuben A/l Devanayagam – 5ST

Sijil : Tn Syed Hassan Bin Syed Mohammad


: Vikneswaran A/L Ponusamy – 5 ST

Peralatan : Kelvin Ang Ban Hong -4 ST


: Abu Zahrin 2S
KEWANGAN

Perbelanjaan

1. Pakej Kursus Seramai 55 orang pelajar = RM 3350.00


2. Pakej Sewaan Seramai 5 orang = RM 250.00
3. Saguhati Fasilitator 2 orang x RM 100.00 =RM 200.00
4. Sijil 60 keping x RM 1.00 =RM 75.00

___________
Jumlah RM 3875.00
==========
(Ringgit Malaysia : Tiga ribu lapan ratus tujuh puluh lima )

Punca kewangan

Peruntukan kokurikulum (Bimbingan dan Kaunseling) RM1000 .00


Sumbangan PIBG RM 500.00
Yuran Pelajar 55 x 25.00 RM 1375.00

Jumlah RM 3875.00
Unit Bimbingan dan Kaunseling,
SMK Tinggi Klang,
Jalan Meru, 41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan

Kepada,

Tuan Pengetua,
SMK Tinggi Klang,
Jalan Meru, 41050 Klang,
Selangor Darul Ehsan 9.3.2004

Tuan

Memohon Menggunakan Peruntukkan Kokurikulum (Bimbingan &


Kaunseling)

Sukacita dimaklumkan perkara di atas dirujuk.

2. Untuk makluman tuan, Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan kerjasama


Lembaga Disiplin SMK Tinggi Klang akan mengadakan “Kursus Kepimpinan
Pengawas Fasa I’ pada 12.3.2004. Di antara objektif kursus, agar pengawas sekolah
ini lebih dedikasi dan berketerampilan dalam menjalankan tugasnya.

3. Sehubungan dengan itu memohon menggunakan peruntukan kokurikulum seperti


butiran berikut :

Makan tengahari 70 peserta x RM4.00 =RM280.00


Fail/ Alat tulis 75 peserta x RM1.00 =RM 75.00
Saguhati Fasilitator 2 orang x RM100.00 =RM200.00
Sijil 75 keping x RM75.00 =RM 75.00
Jumlah RM630.00
==========
(Ringgit Malaysia enam ratus tiga puluh sahaja)

4. Untuk Makluman tuan lebih lanjut, bersama ini disertakan kertas kerja cadangan
kursus tersebut.

5. Kerjasama tuan sangatlah diharapkan dan didahului ucapan ribuan terima kasih.
Sekian terima kasih.
Saya Yang Menjalankan Tugas

(KHAMSANI BIN KASSIM)


Unit Bimbingan & Kaunseling