Anda di halaman 1dari 1

Nama : Candra Ronal Apriano

NIM : 112.05.0010

Kelas : A

Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting. Tidak ada alat komunikasi yang
lebih baik daripada bahasa. Bagaimana seandainya tidak ada bahasa? Alangkah sunyinya
dunia ini! Tanpa bahasa tak akan ada ilmu pengetahuan. Memang bahasa itu tidak akan
terpisahkan dari kehidupan manusia.