Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN

BIL KANDUNGAN

1 Maklumat Pelatih

2 Jadual Waktu

3 Senarai Kehadiran Pelajar Tahun 1 DVM MTK

4 Laporan Log Terperinci

5 Laporan Jurnal/Refleksi

6 Sesi Pengajaran (Rancangan Mengajar Harian)

7 Kertas Arahan Amali MTK 5034

8 Silibus-silibus

9 Program-program KVTP

10 Maklumat KVTP