Anda di halaman 1dari 2

HARGAI ALAM SEKITAR Langkah-langkah yang boleh diambil adalah

melalui

-pendedahan media massa.

cara pemikiran semua pengguna.


- banyak memberi maklumat tentang isu-isu pencemaran alam sekitar,
terutamanya dalam siaran-siaran di televisyen
- hampir dimiliki oleh setiap keluarga
– tahu perkara yang sepatutnya dilakukan oleh mereka untuk menjaga
alam sekitar.
- Surat khabar dan majalah pula adalah media yang banyak
mendedahkan tentang isu pencemaran alam sekitar.
- Pihak-pihak berwajib
- mendedahkan isu-isu pencemaran ini dengan lebih luas di jaringan-
jaringan internet
- lebih banyak menggunakan media tersebut berbanding media-media
lain.

kempen alam sekitar.


- kempen yang boleh dilakukan ialah kempen cintailah sungai kita,
kempen kitar semula, sahabat alam dan sebagainya.
- masyarakat akan didedahkan tentang pentingnya menjaga alam
sekitar dan cara-cara menjaga alam sekitar seperti
menguruskan sisa pembuangan supaya kurang memberi
pencemaran
- menggalakkan pengguna supaya mengitar semula bahan-bahan
yang boleh dikitar semula.
- masyarakat akan dapat berjimat-cermat dan dapat megurangkan
pencemaran
- aktiviti-aktiviti seperti penanaman pokok-pokok bunga dan
membersihkan kawasan-kawasan yang kotor boleh dijalankan.
- mencantikkan alam sekitar tetapi dapat mengembalikan semula
kehijauan sesuatu tempat serta dapat membuktikan betapa
pentingnya hidupan hijau di bumi ini.

organisasi-organisasi seperti sekolah, balai rakyat, kelab remaja dan


juga syarikat-syarikat tertentu untuk mengatasi pencemaran
- Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada
peringkat rendah dalam pelajaran Alam dan Manusia.
- Pada peringkat menengah khususnya dalam pelajaran sains seperti
Biologi dan di peringkat pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam
Sekitar dan Biologi Persekitaran.
- Guru-guru sekolah haruslah bersikap prihatin terhadap alam sekitar
dan bersifat cintakan alam sekitar - menanamkan perasaan cinta
alam sekitar kepada pelajar-pelajar melalui pendidikan moral di
sekolah.
- Pertandingan kelas terbersih di antara kelas juga perlu dijalankan
agar perasaan tanggungjawab terhadap alam sekitar dalam diri
pelajar dapat disemai.
penggunaan teknologi moden.
- mengurangkan pencemaran alam sekitar
- mengawal dan mengurangkan pencemaran dengan lebih cepat dan
efektif. Dengan adanya teknologi moden, tumpahan minyak di lautan
adalah lebih mudah dibersihkan tanpa meninggalkan sisa tumpahan
minyak
- aktiviti kitar semula bahan-bahan buangan dan sisa-sisa pepejal
seperti surat khabar, majalah lama, kain dan bahan-bahan plastic
lebih mudah.
- Hal ini sudah tentu akan dapat mengurangkan pencemaran yang
disebabkan oleh pengurusan sisa pepejal yang tidak sempurna.
- Penggunaan teknologi moden seperti penapis udara yang dipasang
pada ekzos kenderaan dan cerobong asap kilang-kilang
perindustrian telah dapat mengurangkan kadar gas karbon
monoksida yang dilepaskan. Hal ini akan dapat mengurangkan kadar
pencemaran udara di sekeliling.

Anda mungkin juga menyukai