Anda di halaman 1dari 3

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Guru Dalam Menangi Masalah Pertuturan dan Bahasa

Kanak-kanak Austik
Penulis : Siti Hodijah binti Zamakshshari
Tahun : 2013

Strategi pengajaran dan pembelajaran mediatif amat sesuai digunakan terhadap kanak-kanak autistik.
Pengajaran berbantukan komputer boleh digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran
kanak-kanak autistik. Penggunaan simbol-simbol grafik yang menarik bukan sahaja dapat membantu
kanak-kanak ini mengingat malah menyokong pemahaman mereka (Valiquette, Sutton dan Ska, 2010).

PENGGUNAAN KOMUNIKASI AUGMENTATIF DAN ALTERNATIF DALAM


PERSEKITARAN MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN TANPA KOMUNIKASI

Noor Aini Ahmad Dan Nor Siti Rokiah (2010)


Universiti Pendidikan Sultan Idris

Noor Aini dan Nor Siti Rokiah (2010) mendapati murid-murid bermasalah pembelajaran teruk dapat
belajar kemahiran bahasa dengan lebih baik jika guru Pendidikan Khas menggunakan pendekatan
pengajaran yang berkesan seperti nyanyian dan secara bermain.

KEPENTINGAN MEMBANGUNKAN KOMPETENSI KOMUNIKASI


Jane Kleinert, Ph.D. CCC‐SLP, April Holman,
M.S. Michael McSheehan Jacqueline F. Kearns, Ed.D.
Didalam kajian ini, pengkaji menjelaskan tentang Komunikasi augmentatif dan alternatif (AAC).
Komunikasi augmentatif dan alternatif (AAC) adalah termasuk semua bentuk komunikasi (selain
ucapan lisan) yang digunakan untuk menyatakan pandangan, keperluan, mahu, dan idea.
Nursery Rhymes and the Early Communication, Language, and Literacy Development of
Young Children with Disabilities

Carl J. Dunst
Ellen Gorman
menyatakan bahawa hasil daripada kajian menunjukkan bahawa amalan sajak untuk
berkomunikasi dengan kanak-kanak berkeperluan khas pada usia awal mampu meningkatkan
bahasa komunikasi kanak-kanak ini dalam kehidupan seharian mereka. Amalan mendengar atau
membaca sajak kepada kanak-kanak berkeperluan khas pada usia awal amat penting kepada
mereka kerana ianya melibatkan interaksi komunikasi seperti mana bercerita.

Enhancing Children's Language Development in Preschool Classrooms


Infant Child Research Programs
Arizona State University, Tempe, AZ
Penulis menyatakan tentang teknik bercerita dalam meningkatkan bahasa kanak-kanak.Teknik
bercerita sangat digemari oleh kanak-kanak dan memainkan peranan yang penting dalam
pengajaran lisan. Dalam pengajaran bahasa secara umumnya, teknik bercerita bermaksud guru
menyampaikan pengajarannya melalui aktiviti bercerita, iaitu guru akan bercerita kepada murid-
muridnya dan seterusnya disusuli dengan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti
soal jawab, murid menceritakan semula cerita tersebut, dan sebagainya.

Understanding Literacy Practices In Culturally And Linguistically Diverse Children’s


Homes
Dr. Szu-Yin Chu, Ph.D.
Adjunct Course Professor In The American College Of Education
Hsu-Pai Wu, M.Ed.
Doctoral Candidate In The Department Of Curriculum And Instruction At The
University Of Texas At Austin
Penulis juga menyatakan beberapa kaedah amalan literasi di rumah yang perlu diterapkan oleh
ibu bapa untuk anak-anak mereka di rumah. Literasi di rumah merujuk kepada amalan literasi
yang berlaku dalam kalangan keluarga. literasi ibu bapa keluarga pula ialah program yang
melibatkan ibu bapa dalam aktiviti literasi dengan anak-anak di rumah. Aktiviti literasi keluarga
selalu digunakan bagi membantu sekolah dalam pemerolehan dan perkembangan literasi.

CHILDREN WITH AUTISM: ASSESSMENT OF PECS ACQUISITION, SPEECH,


SOCIAL-COMMUNICATIVE BEHAVIOR, AND PROBLEM BEHAVIOR
Marjorie H. Charlop-Christy
Claremont Mckenna College
Michael Carpenter And Loc Le
Claremont Graduate University
And
Linda A. Leblanc And Kristen Kellet
Claremont Mckenna College

Berdasarkan jurnal, penulis menyatakan tentang penggunaan Picture Exchange Communication


System (PECS) untuk melihat perubahan tingkah laku sosial dan komunikasi. Picture Exchange
Communication System (PECS)adalah suatu susunan gambar yang membantu kanak-kanak
dengan gangguan berkomunikasi (Frost & Bondy:1994). Alat ini menggunakan pendekatan
teknik membentuk. PECS dicipta oleh Andrew Bondy dan Lori Forst Pada tahun 1985 dan mula
diperkenalkan mula tahun 1994 di Amerika Syarikat. Awalnya PECS ini digunakan untuk kanak-
kanak pra sekolah yang mengalami autis dan masalah yang berkaitan dengan gangguan
komunikasi.

Anda mungkin juga menyukai