Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SOBANG
Jl.Raya Gunung Bongkok KM.01 Sobang
email : pkmsobanglebak01@gmail.com Kode Pos 42365

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS SOBANG
NOMOR :A.025/PKM-SBG/I/20018
TENTANG
KOMUNIKASI INERNAL PUSKESMAS SOBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSKESMAS SOBANG,

Menimbang : a. Bahwa Untuk melaksanakan program kegiatan puskesmas secara


efektif dan efisien, pimpinan puskesmas perlu melakukan komunikasi
internal dengan penanggung jawab, pelaksana kegiatan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir
a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 Tentang
Puskesmas;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SOBANG TENTANG


KOMUNIKASI INTERNAL.
KESATU : Komunikasi internal antara pimpinan puskesmas, penanggung jawab
program puskesmas dan pelaksana dilaksanakan agar program kegiatan
puskesmas dilaksanakan secara efektif dan efisien.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.
.
Ditetapkan di : Sobang
Pada tanggal : 05 Januari 2018
KEPALA PUSKESMAS SOBANG,

YOSEP SARTONO,