Anda di halaman 1dari 7

Nama : Solagratia Rokot

Kelas : 7b
MaPel : Seni Budaya

1. Aliran Seni Rupa Naturalisme


2. Aliran Seni Rupa Realisme
3. Aliran Seni Rupa Surealisme
4. Aliran Seni Rupa Ekspresionisme
5. Aliran Seni Rupa Impresionisme
6. Aliran Seni Rupa Primitierisme
7. Aliran Seni Rupa Abstraksionisme