Anda di halaman 1dari 21

SK(L) BUKIT BINTANG 1

1
Program Transisi pra sekolah ke Tahun satu merupakan satu program yang
telah dirangka dengan membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri
dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal samada di rumah atau di
pra sekolah kepada pendidikan secara formal di Tahun Satu di sekolah.
Program yang dilaksanakan ini diharapkan dapat membantu kanak-kanak
yang datang dari pelbagai latar belakang, sosio-ekonomi, persekitaran dan
pengetahuan akan dapat menyesuaikan diri dan bersedia untuk meneruskan
pembelajaran secara formal.

1. Murid-murid yang masuk ke Tahun Satu datang dari pelbagai latar

belakang yang berbeza.


2. Menimbulkan banyak perbezaan di kalangan mereka yang boleh

memberi kesan yang berterusan.


3. Antaranya:

a. Perbezaan umur antara murid Tahun Satu (1 hingga 11 bulan)


4. Kebolehan mereka memberi perhatian.

5. Kesediaan mereka memberi perhatian.

6. Kesediaan untuk belajar (perbezaan pengalaman pra sekolah, fizikal dan


latar belakang keluarga)
7. Pengetahuan dan kemahiran iaitu perbezaan sosio-emosi,
perkembangan (keyakinan diri, takut, bimbang serta rasa selamat).

2
Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru
dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.

Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi, kerohanian


dan jasmani murid-murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses
pengajaran dan pembelajaran secara formal di Tahun Satu.

Meningkatkan minat dan semangat murid-murid untuk datang ke sekolah


dan meneruskan pembelajaran tanpa menimbulkan banyak masalah di
sekolah.

Murid-murid dapat mengembangkan kemahiran sosio-emosi yang baik


supaya mereka dapat menunjukkan kesedaran, penerimaan rakan-rakan
yang berbeza serta mengucapkan emosi dan perasaan mereka.

Murid-murid diberi peluang untuk menyelesaikan masalah, membina


keyakinan diri dan perasaan berdikari sehingga satu kelaziman.

3
Merealisasikan Program Transisi dan Guru Penyayang
dengan berkesan

Menyusun pendekatan dan strategi yang paling


berkesan berdasarkan kepada keperluan serta
kemampuan sekolah bagi mencapai
kecemerlangan

4
PROGRAM TRANSISI DAN
GURU PENYAYANG

Minda Cergas

Mata Bercahaya

5
MINDA CERDAS

Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan


kemahiran berfikir secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling bantu-
membantu di antara satu sama lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam
aktiviti-aktiviti yang di rancang awal lagi menunjukkan minda cerdas. Di
samping itu, murid-murid juga diharap dapat meningkatkan perasaan ingin
tahu serta mewujudkan proses komunikasi yang dapat meningkatkan tahap
keyakinan diri melalui aktiviti yang mecabar serta bersesuaian dengan tahap
umur dan pencapaian yang sedia ada.

MATA BERCAHAYA

Murid-murid Tahun Satu dapat merasakan satu keseronokan untuk terus


belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-
guru yang baru. Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari
semasa ke semasa melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan
sebarang permasalahan kepada sekolah, guru mahupun ibu bapa atau
penjaga mereka. Keadaan ini diterjemahkan melalui sinar mata mereka yang
sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika meneruskan proses
pembelajaran mereka di Tahun Satu.

6
JAWATANKUASA PELAKSANAAN
PROGRAM TRANSISI 2015
SK(L) BUKIT BINTANG 1

Pengerusi : PN. LIEW LIM ENG (Guru Besar)

Naib Pengerusi : EN. ABDUL RAHMAN BIN MUHAMAD (PK 1)

: PN NORASIKIN BINTI SHAARI (PK HEM)

: PN KUMUTHA YAHAMBARAM (PK KO)

Guru Penyelaras : PN. KHADIJAH ATTAMIMI BINTI MENASSAR (Guru Kelas)

Ahli Jawatankuasa

En Muhammad Alif Saufwan (Guru Matematik, Pend Moral)

Abas

Pn. Khadijah Attamimi Menassar (Guru Bahasa Malaysia)

En Sahafarizal Salim (Guru Pendidikan Jasmani & Kesihatan)

Pn. Zamzuriani Mohd Fani (Guru Dunia Sains & Teknologi)

Munirah Md. Parid (Guru Pendidikan Islam)

En. Hasnol (Guru Bahasa Arab)

7
Pelan Tindakan 2015

Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun 1

SK(L) BUKIT BINTANG 1


Bil Aktiviti / Program Tarikh Catatan
1 Mengadakan mesyuarat dengan
PK 1, PK HEM, PK KK, guru-guru DIS 2014 PK 1, PK HEM, PK KK,
Tahun Satu termasuk guru guru-guru Tahun Satu
pemulihan tentang program
transisi Tahun Satu.
2 Perbincangan dengan guru-
guru Tahun Satu tentang DIS 2014 Guru-guru Tahun Satu
rancangan program transisi
selama 2 minggu
3 Perbincangan tentang hasil
program transisi yang telah DIS 2014 Guru-guru Tahun Satu
disediakan
5 Keceriaan Kelas Tahun Satu
 penyusunan meja dan kerusi
 penghiasan papan JAN 2015 Guru Kelas Tahun 1
kenyataan dan kelas
 kebersihan kelas
6 Pendaftaran murid Tahun Satu 02 JAN 2015 Guru Kelas Tahun 1
AJK HARI OREINTASI
7 Pelaksanaan Program Transisi 12 JAN2015 Guru Besar, PK 1, PK
sekolah (2 minggu) Hingga HEM, PK KK, guru-guru
23 JAN 2015 Tahun Satu

8
9
MINGGU PERTAMA - Hari pertama : Isnin (12 januari 2015)

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT


7. 40 PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN Guru bertugas Dewan
– 8.10 SK(L)
Bukit
Bintang1
8.10 - Pengurusan kelas Guru kelas Kelas
8.40  Guru menyambut kedatangan
murid.
 Pembahagian tempat duduk.
 Menanda kehadiran murid
 Suai kenal dengan murid

8. 40 Perbualan pagi Guru kelas


– 9.40  Sarapan pagi dan matapelajaran
kepentingannya (metematik)
 Makanan dan minuman kegemaran
 Mewarna gambar buah-buahan

9.40 – Rehat Guru bertugas


10.00  Tatacara di dewan makan Guru kelas

 Beratur mengambil makanan


 Cuci tangan sebelum dan selepas
makan
10.00 Ucapan Bertatasusila Guru Kelas
– matapelajaran Tandas
11.30  Tatacara masuk dan keluar (B. Melayu)
kelas
 Memberi salam kepada guru.
 Bertanya soalan.
 Melawat tandas dan penerangan
mengenai cara penggunaan
tandas yang betul.

11.30 Introducing myself Guru Kelas


– 1.00 matapelajaran
 My name is......... (B. Inggeris)
 My father's name is.............
 My mother's name
is..................
10
 Coloring picture activity.
Hari kedua : selasa (13 januari 2015)

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT


7.40 – Pengurusan kelas Guru Kelas
9.10  Guru menyambut kedatangan matapelajaran Pejabat
murid. (B. Inggeris) pentadbir
 Pembahagian tempat duduk.
 Menanda kehadiran murid
 Suai kenal dengan murid

Berkenalan dengan pentadbir sekolah


 Murid dibawa berkenalan
dengan pihak pentadbir
sekolah.
 Murid diminta mengingati nama
dan jawatan pihak pentadbir.
 Murid diberikan lembaran
kerja memadankan nama/
jawatan dengan gambar
pentadbir.
 Murid diterangkan tentang
adab apabila bertemu dengan
pentadbir dan warga sekolah

9.10 – Bahasa Arab Guru Kelas


9.40  Berkenalan dengan rakan Matapelajaran
menggunakan Bahasa Arab (B. Arab)
 Menggucapkan selamat pagi,
selamat petang dan selamat malam
dalam Bahasa Arab.

9.40 – Rehat Guru bertugas kantin


10.00  Tatacara di dewan makan
 Beratur mengambil makanan
 Cuci tangan sebelum dan selepas
makan
10.00 Bentuk Guru kelas
–  Mengira bentuk yang ada di matapelajaran
11.00 persekitaran murid ( Matematik)
 Mencipta robot menggunakan
bentuk yang dilihat.
 Mewarna robot tersebut
11.00 Melawat Kawasan Sekolah Guru Kelas
–  Melawat tandas dan penerangan matapelajaran Kawasan
12.30 mengenai cara penggunaan tandas ( B. melayu) sekolah
yang betul.
 Melawat sekitar kawasan sekolah 11
Bilik guru
PSS
Bilik Pemulihan
Kelas
Tubuh badan saya Guru Kelas
12.30  Nyanyian beramai-ramai ( “jika matapelajaran
– 1.00 anda gembira) ( DST)
MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT
 Kuiz kenali tubuh badan saya

Hari ketiga : rabu (14 januari 2015)


12
7.40 – Aktiviti keagamaan (murid Islam) Guru Kelas
8.40  Bercerita tentang kejadian alam matapelajaran Kawasan
 Murid dibawa keliling sekolah ( P. Islam/ sekolah
dan menelaskan ciptaan Allah dan P. moral)
manusia

Nilai murni ( murid moral)


MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT
Kelas
 Bercerita tentang kisah nilai
murni
 Mewarna gambar
 Nyanyian

8.40 – Having Fun Guru Kelas


9.40  Nyanyian lagu Twinkle star matapelajaran
 Menyatakan cita-cita ( dalam BI) (B. Inggeris)
 Mewarna gambar - pekerjaan
9.40 – Rehat Guru bertugas kantin
10.00  Tatacara di dewan makan
 Beratur mengambil makanan
 Cuci tangan sebelum dan selepas
makan
10.00 kebersihan Guru Dataran
–  Menerangkan kepentingan menjaga matapelajaran perhimpunan
10.30 kebersihan diri dan sekitar. (PK)

10.30 Taklimat Badan Disiplin Sekolah Guru Kelas


–  Peraturan Sekolah matapelajaran
11.30  Penerangan buku peraturan sekolah (B. Melayu)
Guru Disiplin
11.30 Melawat Makmal komputer Guru Makmal
–  Penerangan tentang peraturan matapelajaran komputer
12.30 makmal komputer. (Matematik)
 Tayangan Video

Hari keempat : Khamis (15 januari 2015)

13
7.40 – Mengenal abjad Guru Kelas
8.40  Menyanyi lagu ABC matapelajaran
 Menyambung titik-titik untuk ( B. Melayu)
membentuk abjad
 Mewarna abjad tersembunyi
*.40 – Riadah Guru Dataran
9.10
MASA  Renganggan AKTIVITI
asas matapelajaran
TINDAKAN perhimpunan
TEMPAT
 Lompat bintang (PK)

9.10 – Nyanyian Lagu Negaraku Guru Kelas


9.40  Nyanyian lagu negaraku dengan Matapelajaran
sebutan dan nada yang betul. (Dunia Muzik)

9.40 – Rehat Guru bertugas kantin


10.00  Tatacara di dewan makan
 Beratur mengambil makanan
 Cuci tangan sebelum dan selepas
makan
10.00 Taklimat daripada guru SPBT Guru Kelas
-11.00  Peraturan SPBT Matapelajaran
 Cara menjaga buku-buku SPBT ( Pend Islam
/ Pend Moral)
 Mewarna poster “sayangi buku
teks”
Guru SPBT
11. 00 Adab Guru Kelas
–  Menerangkan Adab Belajar Matapelajaran
11.30 ( B. Arab )

11.30 Bermain plastersin Guru Kelas


–  Campuran warna dan corak Matapelajaran
12.30  Membentuk bunga (B.
Inggeris))
 Membetuk binatang

Hari keempat : Jumaat (16 januari 2015)

14
7.40 – Nilai Murni ( Murid Islam + Murid Guru Kelas
8.10 moral) Matapelajaran
 Cerita tauladan (tema : Berjimat ( Pend Islam
cermat ) / Pend Moral)
 Kebaikan berjimat cermat
8.10 – Mengenal abjad Guru Makmal
9.10  Menulis nombor di udara , Matapelajaran komputer
belakang kawan, diatas meja ( B. Melayu)
MASA AKTIVITI
 Menyanyi lagu a, e, i, o, u TINDAKAN TEMPAT
 Menyambung titik-titik membentuk
abjad

9.10 – Sekolahku Guru Kelas


9.40  Menyebut nama sekolah dengan Matapelajaran
betul ( B. Arab)
 Bercerita tentang sekolah di
dalam kumpulan kecil

9.40 – Rehat Guru bertugas kantin


10.00  Tatacara di dewan makan
 Beratur mengambil makanan
 Cuci tangan sebelum dan selepas
makan
10.00 Bayang-bayang Guru Kelas
–  Membuat bayang-bayang Matapelajaran
10.30 ( DST )

10.30 Guru Dataran


– Matapelajaran Perhimpunan
11.00  Senamrobik ( PJ )

11.00 Mewarnakan bendera Malaysia Guru Kelas


–  Murid mewarnakan bendera Matapelajaran
12.00 Malaysia dengan warna yang ( DSV )
betul.
 Pengenalan tentang warna asas

15
7. 40 PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN Guru bertugas Dewan
– 8.10 SK(L)
Bukit
Bintang1
8.10 - Menjaga kebersihan Guru Kelas
MASA
8.40  Penerangan AKTIVITI
tentang cara membasuh TINDAKAN
Matapelajaran TEMPAT
tangan dengan betul ( Pend. Islam
 Latihan cara membasuh tangan / Pend.
Moral)
 Memeriksa kebersihan diri
sendiri

8. 40 Mengenal nombor Guru kelas


– 9.40  Menyebut nombor 0 hingga 10 matapelajaran
 Menulis nombor 0 hingga 10 (metematik)
dengan menyambung titik-titik
untuk membentuk nombor

9.40 – Rehat Guru bertugas


10.00  Tatacara di dewan makan
 Beratur mengambil makanan
 Cuci tangan sebelum dan selepas
makan
10.00 Pra menulis Guru Kelas
–  Menulis Abjad matapelajaran Tandas
11.30  Membuat “buku kecil saya” (B. Melayu)

11.30 My pet's name Guru Kelas


– 1.00  tell about their pets matapelajaran
 mewarna gambar kucing (B. Inggeris)

Minggu kedua - Hari pertama : Isnin (19 januari 2015)

Minggu kedua - Hari kedua : selasa (20 januari 2015)

16
7.40 – Name of day Guru Kelas
9.10  tell about name of day Matapelajaran
 spelling name of day ( B.
Inggeris)
 Sing a song
9.10 – Peralatan sekolah Guru Kelas
9.40  Menyebut peralatan sekolah Matapelajaran
MASA AKTIVITI
disekeliling dalam bahasa arab. ( TINDAKAN
B. Arab ) TEMPAT
 Melukis dan menulis gambar
peralatan tersebut.
9.40 – Rehat Guru bertugas Kantin
10.00  Tatacara di dewan makan
 Beratur mengambil makanan
 Cuci tangan sebelum dan selepas
makan
10.00 Kemahiran membaca Guru Kelas
–  Mempelajari bunyi vokal Matapelajaran
11.30  Mempelajari bunyi konsonan ( B. Melayu)
 Membaca perkataan yang diberi
oleh guru
11.30 Nyanyian Lagu (Small Aeroplane) Guru kelas
– 1.00  Guru membimbing murid membaca Matapelajaran
lirik lagu ( B.
 Guru memainkan muzik lagu Inggeris)
Murid menyanyi lagu
 Make paper aeroplane

Minggu kedua - Hari ketiga : Rabu (21 januari 2015)

17
7.40 – Melawat Surau ( Murid Islam) Guru Surau
8.40  Penerangan tentang peraturan matapelajaran
surau ( P. Islam/
 Adab ketika berada di surau P. moral)
 Amali pergerakan dalam solat
Kelas

MASA Gotong rayong AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT


 Membersihakan kelas
8.40 – Parts of body Guru Kelas
9.40  Sing a song matapelajaran
 Colouring (B. Inggeris)

9.40 – Rehat Guru bertugas kantin


10.00  Tatacara di dewan makan
 Beratur mengambil makanan
 Cuci tangan sebelum dan selepas
makan
10.00 Makanan Seimbang Guru Dataran
–  Perbualan : makanan dan minuman matapelajaran perhimpunan
10.30 kegemaran. (PK)
 Carta makanan seimbang
10.30 Bercerita kisah arnab dan kura-kura Guru Kelas
–  soal jawab tentang cerita matapelajaran
11.30  Melukis watak yang diminati (B. Melayu)
dalam cerita tersebut
11.30 Aktiviti Kognitif Guru Kawasan
–  Aktiviti awalan nombor matapelajaran sekolah
12.30 Main sambil belajar (Matematik) (bawah
 Mengenal nombor 0-10 pokok)
Menepuk tangan
Menghentak kaki

Minggu kedua - Hari keempat : khamis (22 januari 2015)

18
7.40 – Asas mendengar Guru Kelas
8.40  Murid diminta memberi respon matapelajaran
terhadap bunyi yang di dengari. ( B. Melayu)
 Mengecam dan mengajuk bunyi
tersebut
 Kuiz tentang binatang
8.40
MASA– Pergerakan AKTIVITI Guru
TINDAKAN Dataran
TEMPAT
9.10  Melompat matapelajaran perhimpunan
 Berlari (PK)
 berjalan
9.10 – Alat muzik Guru Kelas
9.40  Memperkenalkan alat muzik Matapelajaran
(Dunia Muzik)

9.40 – Rehat Guru bertugas kantin


10.00  Tatacara di dewan makan
 Beratur mengambil makanan
 Cuci tangan sebelum dan selepas
makan
10.00 Huruf hijahiyyah ( murid Islam) Guru Kelas
-11.00  Menyanyi lagu alif ba ta Matapelajaran
 Menyambung titik –titik alif ba ( Pend Islam
ta / Pend Moral)

Ucapan bertatasusila
 tatacara keluar kelas
 Memberi salam dan ucapan selamat
kepada guru
11. 00 Nombor Guru Kelas
–  Menyebut nombor 1-10 dalam Matapelajaran
11.30 bahasa arab ( B. Arab )

11.30 Uji vokabulari murid Guru Kelas


–  Minta murid menyenaraikan Matapelajaran
12.30 seberapa banyak perkataan dalam (B.
bahasa inggeris Inggeris))

Minggu kedua - Hari kelima : jumaat (23 januari 2015)

19
7.40 – Bercerita Guru Kelas
8.10  Bercerita tentang nabi Matapelajaran
( Pend Islam
Jenis agama / Pend Moral)
 Menerangkan tentang agama yang
ada di Malaysia.
 Bercerita tentang tempat
beribadat agama masing-masing
8.10 – Keluarga saya Guru Kelas
9.10  Bercerita tentang keluarga Matapelajaran
 Melukis dan mewarna gambar rumah ( B. Melayu)

9.10 – Tubuh saya Guru Kelas


9.40  Mengenali tubuh badan dalam Matapelajaran
bahasa arab. ( B. Arab)
 Padankan gambar dengan perkataan
9.40 – Rehat Guru bertugas kantin
10.00  Tatacara di dewan makan
 Beratur mengambil makanan
 Cuci tangan sebelum dan selepas
makan
10.00 Haiwan Guru Kelas
–  Menamakan haiwan Matapelajaran
10.30  Menyebut nama haiwan ( DST )
 Meniru bunyi haiwan
 Mewarna gambar
10.30 Mengenal anggota badan Guru Dataran
–  Menunjukkan anggota badan sambil Matapelajaran Perhimpunan
11.00 menyebut nama anggota badan ( PJ )
 Melakukan pergerakan melibatkan
anggota badan
11.00 Aktiviti fizikal (motor halus) Guru Kelas
–  Mewarna gambar secara berpandu Matapelajaran
12.00 ( DSV )

20
Pada keseluruhannya, Program Transisi Tahun 1 pada tahun ini diharap dapat
dijalankan dengan baik hasil kerjasama semua pihak. Pihak sekolah berharap
semua ibubapa/penjaga dapat menghantar anak-anak mereka yang telah
cukup umur untuk daftar di kelas Pra sekolah untuk mendapat pendidikan
secara formal. Oleh yang demikian, segala perancangan yang telah dirancang
oleh pihak sekolah dapat dijalankan dengan jayanya.

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

___________________ ___________________

(KHADIJAH ATTAMIMI MENASSAR)

Guru kelas tahun 1 Neptun

SK(L) Bukit Bintang 1

21