Anda di halaman 1dari 1

LEMBAR KELENGKAPAN BERKAS

JENIS AKTA JUAL BELI/HIBAH/WARIS


NO :

KELENGKAPAN DOKUMEN

1. SURAT KETERANGAN WARIS =


2. KTP AHLI WARIS/ PIHAK 1 =
3. KTP AHLI WARIS/PIHAK 1 =
4. KTP PEMOHON / PIHAK 2 =
5. KK PEMOHON / PIHAK 2 =
6. PBB =
7. PETOK /LETTER C/D =
8. RIWAYAT TANAH =
9. SPORADIK =
10.LAMPIRAN KEABSAHAN =
11.LAMPIRAN PERNYATAAN PAJAK =