Anda di halaman 1dari 1

Pelajar perlu lebih latihan berkaitan ������.

Ulang kaji kandungan tajuk ini pada akhir bab ini / ����.
Ulangkaji topik / konsep ini dengan murid yang lemah.
Murid berjaya menguasai konsep ��..
Masukkan sebahagian kandungan dalam kerja rumah pada minggu hadapan
Sebahagian murid tidak faham. Perlu mengajar dengan cara yang lain dalam P&P akan
datang.
Gunakan kerja secara berkumpulan untuk mengulang kaji.
Kerja rumah disiapkan oleh semua murid.
Perlu memberikan lebih masa untuk aktiviti ini untuk membantu murid berpindah
kepada tugasan baru.
Saya perlu bertanya lebih banyak soalan yang terbuka.
Cari jalan untuk memasukkan lebih murid dalam aktiviti dalam kelas.
Periksa sama ada murid membawa �.. ke dalam kelas.
Cari lebih banyak contoh �.. untuk membantu murid lebih memahami ����..
Pengajaran yang baik. Murid boleh menerangkan tugasan baru apabila diuji kefahaman
mereka.
Tidak cukup peluang untuk murid melakukan �� semasa pengajaran.
Memerlukan kepelbagaian teknik menyoal / memberi jawapan .
Gembira dengan maklum balas murid pada hari ini. Lebihkan soalan mencabar dalam P&P
akan datang.
Perlu memikirkan kaedah berbeza untuk mengawal kebisingan.
Benarkan lebih masa untuk membuat latihan dalam P&P akan datang.
Masa aktiviti pengukuhan hari ini tidak cukup.
Pastikan murid boleh memberikan isi-isi penting P&P hari ini.
Semua murid memerlukan lebih bantuan berkaitan ��.
Saya merasa gembira dengan P&P hari ini kerana ��..
Gerakan �. Dan �� ke hadapan pada P&P akan datang.
Beri pujian ��� kerana usaha yang bersungguh-sungguh.