Anda di halaman 1dari 4

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TA. 2018/2019 (22-10-2018) Program Studi D-3/ S-1/ S-2 TEKNIK KIMIA FT UNS

No

Hari

Jam

RI-306/ I-309

   

RI-307/ I-310

   

RI-206/ I-212

   

RI-204/ I-210

 

RI-305/ I-308

     

Mt. Kuliah

Ds

smt

 

Mt Kuliah

Ds

Smt

 

Mt Kuliah

Ds

Smt

 

Mt Kuliah

Ds

Smt

Mt Kuliah

Ds

1

Senin

07.00-08.00

Proses Industri Kimia D3

DWI

III

Fisika Terapan D3

AGP

I

OTK I

MRG

IIIA

OTK I

WSN

IIIB

OTK I

ANT

2

 

08.00-09.00

Proses Industri Kimia D3

DWI

III

Fisika Terapan D3

AGP

I

OTK I

MRG

IIIA

OTK I

WSN

IIIB

OTK I

ANT

3

 

09.00-10.00

           

OTK I

MRG

IIIA

OTK I

WSN

IIIB

OTK I

ANT

   

10.00-11.00

Inst. & Peng.Proses D3

SHP

VA

Inst. & Peng.Proses D3

JKW

VB

OTK I

MRG

IIIA

OTK I

WSN

IIIB

OTK I

ANT

5

 

11.00-12.00

Inst. & Peng.Proses D3

SHP

VA

Inst. & Peng.Proses D3

JKW

VB

               

6

 

12.00-13.00

                           

7

 

13.00-14.00

MATEMATIKA I

MKS

IA

MATEMATIKA I

BRG

IB

MATEMATIKA I

ARF

IC

     

PAP

ADN

8

 

14.00-15.00

MATEMATIKA I

MKS

IA

MATEMATIKA I

BRG

IB

MATEMATIKA I

ARF

IC

TRK I

AGP

V

PAP

ADN

9

 

15.00-16.00

MATEMATIKA I

MKS

IA

MATEMATIKA I

BRG

IB

MATEMATIKA I

ARF

IC

TRK I

AGP

V

PAP

ADN

10

 

16.00-17.00

                 

TRK I

AGP

V

   

No

Hari

Jam

RI-306/ I-309

   

RI-307/ I-310

   

RI-206/ I-212

   

RI-204/ I-210

 

RI-305/ I-308

 

Selasa

1 07.00-08.00

AZAS TEKNIK KIMIA

FDL

IIIC

AZAS TEKNIK KIMIA

DWI

IIIB

AZAS TEKNIK KIMIA

ADS

IIIA

Kimia Analisis D3

ADN

I

 
   

2 08.00-09.00

AZAS TEKNIK KIMIA

FDL

IIIC

AZAS TEKNIK KIMIA

DWI

IIIB

AZAS TEKNIK KIMIA

ADS

IIIA

Kimia Analisis D3

ADN

I

UTILITAS II

JKW

   

3 09.00-10.00

AZAS TEKNIK KIMIA

FDL

IIIC

AZAS TEKNIK KIMIA

DWI

IIIB

AZAS TEKNIK KIMIA

ADS

IIIA

PPK

ARF

VII

UTILITAS II

JKW

   

4 10.00-11.00

AZAS TEKNIK KIMIA

FDL

IIIC

AZAS TEKNIK KIMIA

DWI

IIIB

AZAS TEKNIK KIMIA

ADS

IIIA

PPK

ARF

VII

Asas Teknik Kimia D3

ANT

   

5 11.00-12.00

Kewirausahaan D3

FDL

VA

Kewirausahaan D3

PAR

VB

 

PPK

MKS

VII

Asas Teknik Kimia D3

ANT

   

6 12.00-13.00

Kewirausahaan D3

FDL

VA

Kewirausahaan D3

PAR

VB

PPK

MKS

VII

 
   

7 13.00-14.00

 

FISIKA DASAR

FISIKA DAS

ARF/AGP

 

IA

ADS/MKS

IB

FISIKA DASAR

AND/ANT

IC

   

8 14.00-15.00

TEK. NANO MATERIAL

AGP

V

FISIKA DASAR

FISIKA DAS

ARF/AGP

 

IA

ADS/MKS

IB

FISIKA DASAR

AND/ANT

IC

TEK. BAHAN MAKANAN

RSA

   

9 15.00-16.00

TEK. NANO MATERIAL

AGP

V

FISIKA DASAR

FISIKA DAS

ARF/AGP

 

IA

ADS/MKS

IB

FISIKA DASAR

AND/ANT

IC

TEK. BAHAN MAKANAN

RSA

   

10 16.00-17.00

TEK. NANO MATERIAL

AGP

V

FISIKA DASAR

FISIKA DAS

ARF/AGP

 

IA

ADS/MKS

IB

FISIKA DASAR

AND/ANT

IC

TEK. BAHAN MAKANAN

RSA

No

Hari

Jam

RI-306/ I-309

   

RI-307/ I-310

   

RI-206/ I-212

   

RI-204/ I-210

 

RI-305/ I-308

 

Rabu

1 07.00-08.00

Utilitas D3

RUS

VA

Utilitas D3

RUS

VB

KIMIA UMUM

MRG

IA

KIMIA UMUM

WSN

IC

KIMIA UMUM

RSA

   

2 08.00-09.00

Utilitas D3

RUS

VA

Utilitas D3

RUS

VB

KIMIA UMUM

MRG

IA

KIMIA UMUM

WSN

IC

KIMIA UMUM

RSA

   

3 09.00-10.00

           

KIMIA UMUM

MRG

IA

KIMIA UMUM

WSN

IC

KIMIA UMUM

RSA

   

4 10.00-11.00

Perpindahan Panas D3

ARF

III

Pancasila D3

MKU

I

           

OTK 3

RSA

   

5 11.00-12.00

Perpindahan Panas D3

ARF

III

Pancasila D3

MKU

I

           

OTK 3

RSA

   

6 12.00-13.00

                       

OTK 3

RSA

   

7 13.00-14.00

           

TERMODINAMIKA TK I

JKW

IIIA

TERMODINAMIKA TK I

BRG

lllB

TERMODINAMIKA TK I

SHP

   

8 14.00-15.00

Tek. Bahan Makanan D3

RSA

V

Tek. Hidrogen Fuel D3

INA

V

TERMODINAMIKA TK I

JKW

IIIA

TERMODINAMIKA TK I

BRG

lllB

TERMODINAMIKA TK I

SHP

   

9 15.00-16.00

Tek. Bahan Makanan D3

RSA

V

Tek. Hidrogen Fuel D3

INA

V

TERMODINAMIKA TK I

JKW

IIIA

TERMODINAMIKA TK I

BRG

lllB

TERMODINAMIKA TK I

SHP

   

10 16.00-17.00

                           

No

Hari

Jam

RI-306/ I-309

   

RI-307/ I-310

   

RI-206/ I-212

   

RI-204/ I-210

 

RI-305/ I-308

 

Kamis

1 07.00-08.00

K3&Ketenagakerjaan D3

EDY

VA

K3&KetenagakerjaanD3

EDY

VB

KIMIA ANALISIS

ADS

IA

KIMIA ANALISIS

FDL

IB

KIMIA ANALISIS

ADN

   

2 08.00-09.00

K3&Ketenagakerjaan D3

EDY

VA

K3&KetenagakerjaanD3

EDY

VB

KIMIA ANALISIS

ADS

IA

KIMIA ANALISIS

FDL

IB

KIMIA ANALISIS

ADN

   

3 09.00-10.00

Transportasi Fluida D3

JKW

III

     

KIMIA ANALISIS

ADS

IA

KIMIA ANALISIS

FDL

IB

KIMIA ANALISIS

ADN

   

4 10.00-11.00

Transportasi Fluida D3

JKW

III

MATEMATIKA TK. I

BRG

IIIB

MATEMATIKA TK. I

MKS

IIIC

MATEMATIKA TK. I

INA

lllA

OTK 4

WSN

   

5 11.00-12.00

Bahasa Indonesia D3

MKU

I

MATEMATIKA TK. I

BRG

IIIB

MATEMATIKA TK. I

MKS

IIIC

MATEMATIKA TK. I

INA

lllA

OTK 4

WSN

   

6 12.00-13.00

Bahasa Indonesia D3

MKU

I

MATEMATIKA TK. I

BRG

IIIB

MATEMATIKA TK. I

MKS

IIIC

MATEMATIKA TK. I

INA

lllA

OTK 4

WSN

   

7 13.00-14.00

     

B.

INGGRIS TEKNIK

SHP

IA

B.

INGGRIS TEKNIK

ANT

IB

B.

INGGRIS TEKNIK

INA

IC

PEMILIHAN PROSES

PAR

   

8 14.00-15.00

     

B.

INGGRIS TEKNIK

SHP

IA

B.

INGGRIS TEKNIK

ANT

IB

B.

INGGRIS TEKNIK

INA

IC

PEMILIHAN PROSES

PAR

   

9 15.00-16.00

ISBD D3

MKU

III

Agama Islam D3

MKU

I

               
   

10 16.00-17.00

ISBD D3

MKU

III

Agama Islam D3

MKU

I

               

No

Hari

Jam

RI-306/ I-309

 

RI-307/ I-310

 

RI-206/ I-212

   

RI-204/ I-210

   

RI-305/ I-308

 

Jum'at

1 07.00-08.00

AGAMA ISLAM S1

MKU

IA

AGAMA ISLAM S1

MKU

IA

Peng. Bahan & Korosi D3

WSN

VB

Peng. Bahan & Korosi D3

ARF

VA

Satuan Operasi I D3

RSA

   

2 08.00-09.00

AGAMA ISLAM S1

MKU

IA

AGAMA ISLAM S1

MKU

IA

Peng. Bahan & Korosi D3

WSN

VB

Peng. Bahan & Korosi D3

ARF

VA

Satuan Operasi I D3

RSA

   

3 09.00-10.00

PIK

DWI

IIIA

PIK

DWI

IIIB

PIK

MRG

IIIC

HSE

SHP

VII

FENOMENA PERPINDAHAN

INA

   

4 10.00-11.00

PIK

DWI

IIIA

PIK

DWI

IIIB

PIK

MRG

IIIC

HSE

SHP

VII

FENOMENA PERPINDAHAN

INA

   

5 11.00-12.00

Agama Kristen D3

MKU

I

Agama Katholik D3

MKU

I

     

Agama Kristen

 

I

Agama Katholik

MKU

   

6 12.00-13.00

Agama Kristen D3

MKU

I

Agama Katholik D3

MKU

I

     

Agama Kristen

 

I

Agama Katholik

MKU

   

7 13.00-14.00

KEWIRAUSAHAAN

   

KEWIRAUSAHAAN

   

KEWIRAUSAHAAN

   

P.

KEWARGANEGARAAN

MKU

IA

P.

KEWARGANEGARAAN

MKU

   

8 14.00-15.00

KEWIRAUSAHAAN

   

KEWIRAUSAHAAN

   

KEWIRAUSAHAAN

   

P.

KEWARGANEGARAAN

MKU

IA

P.

KEWARGANEGARAAN

MKU

   

9 15.00-16.00

                           
   

10 16.00-17.00

                           

* Jadwal UTS S2 sesuai dengan jadwal kuliah

 

Surakarta,

Oktober 2018

Kepala Program Studi S1 Teknik Kimia FT UNS

Dr. Margono NIP : 196811071997021001

   

Ruang Pasca/Labkom

Smt

Mt Kuliah

Ds

Smt

IIIC

     

IIIC

Peng. Proses S2

ADN

III

IIIC

Peng. Proses S2

ADN

III

IIIC

Pena, Pemanenan

PRI/PRD

I

 

Pena, Pemanenan

PRI/PRD

I

VII

Met. Penelitian S2

MRG/MKS

I

VII

Met. Penelitian S2

MRG/MKS

I

VII

     
   

Ruang Pasca/Labkom

 

Pilih: T. Baterai

AGP

III

V

Pilih: T. Baterai

AGP

III

V

 

III

     

III

     

Konv. Energi S2

SHP

I

V

Konv. Energi S3

SHP

I

V

     

V

     
   

Ruang Pasca/Labkom

IB

   

IB

SIM. DESIGN PRO

JKW

VII

IB

SIM. DESIGN PRO

JKW

VII

V

SIM. DESIGN PRO

JKW

VII

V

SIM. DESIGN PRO

JKW

VII

V

Pilih: T. Baterai

AGP

III

IIIC

Pilih: T. Baterai

AGP

III

IIIC

T

Proses S1

ADS

I

IIIC

T

Proses S2

ADS

I

   

Ruang Pasca/Labkom

IC

     

IC

Kons mas & Ener

FDL/RSA

I

IC

Kons mas & Ener

FDL/RSA

I

VII

 

VII

VII

V

     

V

Bioenergi S2

DWI/MRG

I

 

Bioenergi S2

DWI/MRG

I

 

Bioenergi S2

DWI/MRG

I

Ruang Pasca/Labkom III III V V I I IA IA
Ruang Pasca/Labkom
III
III
V
V
I
I
IA
IA