Anda di halaman 1dari 2

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN

SK POKOK SENA,
06400 POKOK SENA, KEDAH
PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5
PKSR 2 (2015)

Nama : ……………………………. Kelas : ………………………………


Masa : 1 jam

Kertas ini mengandungi empat (4) soalan. Calon dikehendaki menjawab satu (1) soalan sahaja. semua peralatan
hendaklah disediakan oleh calon. Hanya kertas lukisan sahaja akan disediakan.

1. Bidang : Menggambar
Aktiviti : Hasilkan gambar haiwan (burung merak) dari teknik resis (penolakan warna air
dan minyak)
Bahan-bahan : Kertas lukisan, krayon, warna air

2. Bidang : Mencorak dan membuat rekaan


Aktiviti : Membuat corak terancang bermotifkan sumber alam.
Bahan-bahan : Kertas lukisan, warna air/poster, krayon, pensel warna

3. Bidang : Membentuk dan membuat binaan


Aktiviti : Hasilkan bekas pensel cari himpunan bahan-bahan terpakai (assemblaj).
Bahan-bahan : Bahan terpakai, gam, bahan hiasan

4. Bidang : Mengenal kraf tradisional


Aktiviti : Membuat ragam hias pada contoh tembikar menggunakan teknik gurisan di atas
lapisan krayon.
Bahan-bahan : kertas lukisan, krayon, pencungkil gigi

Disediakan oleh : Disemak oleh:


_______________ _______________

Disahkan oleh:
BAHAGIAN B:

Pilih satu (1) soalan sahaja.

1. Bidang : Mengggambar
Aktiviti : Hasilkan poster bertemakan ‘Sayangi Alam Kita’ secara kreatif.
Bahan-bahan : Warna pensil/warna air/krayon, kertas lukisan.

2. Bidang : Membuat corak dan rekaan (terancang/ tak terancang)


Aktiviti : Membuat corak terancang bermotifkan sumber alam. Calon boleh memilih
teknik yang digemari seperti catan,kolaj, stensilan, tiupan dan ikatan dan
celupan.
Bahan-bahan : Kertas lukisan, warna air/poster, krayon, pensel warna.

3. Bidang : Membentuk dan membuat binaan


Aktiviti : Hasilkan bekas pensel cari himpunan bahan-bahan terpakai (assemblaj).
Bahan-bahan : Bahan terpakai, gam, bahan hiasan, warna pensil/ warna air/ krayon

4. Bidang : Mengenal Kraf dan Tradisional


Aktiviti : Membuat ragam hias pada contoh tembikar menggunakan teknik gurisan
di atas lapisan krayon.
Bahan-bahan : kertas lukisan, krayon, pencungkil gigi