Anda di halaman 1dari 1

PROSES KERJA PEMILIHAN MURID LAYAK MENERIMA RMT

GPK HEM memuat Menggunakan MS Mengedarkan


turun data Excell , GPK HEM borang
pendapatan ibu melakukan ‘sorting’ permohonan
bapa murid . ke atas data murid kepada murid yang
mengikut telah dikenalpasti
pendapatan layak .
perkapita .

Borang
Mengumpul semula Mesyuararat
permohonan bagi
borang Jawatankuasa
murid yang layak
permohonan . Pengurusan
diperaku oleh Guru
Bantuan Sekolah
Besar .
bagi memilih murid
yang benar-benar
layak .

Nama murid
penerima RMT Jumlah murid yang
dilabel pada meja layak dimaklumkan
untuk memudahkan kepada pembekal.
pengesanan murid
yang tidak hadir /
belum mengambil
makanan .