Anda di halaman 1dari 32

Tarikh : 02/01/2018( SELASA) MINGGU 1

Subjek : Pendidikan Jasmani


Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
Nama Murid 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIFPEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
berjalanmengikut garisan dengan betul. berjalan secara bebas dengan betul.
STANDARDKANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARDPEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
i)Berjalan
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Bergerak setempat
2.Aktiviti berjalan secara bebas dalam bulatan
3.berjalan lurus dalam garisan yang bertanda.
4. Latihan murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 04/01/2018( KHAMIS) MINGGU 1
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
Nama Murid 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIFPEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor berjalan Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. berjalan secara bebas dengan betul.
STANDARDKANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARDPEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
i)Berjalan
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Bergerak setempat
2.Aktiviti berjalan secara bebas dalam bulatan
3.berjalan lurus dalam garisan yang bertanda.
4. Latihan murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 09/01/2018( SELASA) MINGGU 2


Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
Nama Murid 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIFPEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor berjalan Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. berjalan secara bebas dengan betul.
STANDARDKANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARDPEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
i)Berjalan
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Bergerak setempat
2.Aktiviti berjalan secara bebas dalam bulatan
3.berjalan lurus dalam garisan yang bertanda.
4. Latihan murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 11/01/2018(KHAMIS) MINGGU 2


Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
Nama Murid 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIFPEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor berjalan Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. berjalan secara bebas dengan betul.
STANDARDKANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARDPEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
i)Berjalan
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Bergerak setempat
2.Aktiviti berjalan secara bebas dalam bulatan
3.berjalan lurus dalam garisan sambil memegang barang
4. Latihan murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 16/01/2018( SELASA) MINGGU 3


Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
Nama Murid 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIFPEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor berjalan Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. berjalan secara bebas dengan betul.
STANDARDKANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARDPEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
i)Berjalan
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Bergerak setempat
2.Aktiviti berjalan secara bebas dalam bulatan
3.berjalan lurus dalam garisan yang bertanda.
4. Latihan murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 18/01/2018(KHAMIS)MINGGU 3
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
Nama Murid 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIFPEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor berjalan Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. berjalan secara bebas dengan betul.
STANDARDKANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARDPEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
i)Berjalan
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Bergerak setempat
2.Aktiviti berjalan secara bebas dalam bulatan
3.berjalan lurus dalam garisan sambil memegang barang
4. Latihan murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 23/01/2018(SELASA) MINGGU 4
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
Nama Murid 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIFPEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor berjalan Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. berjalan secara bebas dengan betul.
STANDARDKANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARDPEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
i)Berjalan
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Bergerak setempat
2.Aktiviti berjalan secara bebas dalam bulatan
3.berjalan lurus dalam garisan yang bertanda.
4. Latihan murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 25/01/2018(KHAMIS)MINGGU 4
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
Nama Murid 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIFPEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor berjalan Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. berjalan secara bebas dengan betul.
STANDARDKANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARDPEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
i)Berjalan
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Bergerak setempat
2.Aktiviti berjalan secara bebas dalam bulatan
3.berjalan lurus dalam garisan sambil memegang barang
4. latihan berjalan mengikut arahan guru dan kon penanda
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 30/01/2018(SELASA) MINGGU 5
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
Nama Murid 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIFPEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor berjalan Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. berjalan secara bebas dengan betul.
STANDARDKANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARDPEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
i)Berjalan
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Bergerak setempat
2.Aktiviti berjalan secara bebas dalam bulatan
3.berjalan lurus dalam garisan yang bertanda.
4. Latihan murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 01/02/2018(KHAMIS)MINGGU 5
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor berlari Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. berlari secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
ii)Berlari
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Bergerak setempat
2.Aktiviti berlari anak secara bebas dalam bulatan
3.berlari lurus dalam garisan
4. latihan berjalan mengikut arahan guru dan kon penanda
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 06/02/2018(SELASA)MINGGU 6
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor berlari Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. berlari secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
ii)Berlari
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Bergerak setempat
2.Aktiviti berlari anak secara bebas dalam bulatan
3.berlari lurus dalam garisan
4. latihan berjalan mengikut arahan guru dan kon penanda
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 08/02/2018(KHAMIS)MINGGU 6
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor berlari Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. berlari secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
ii)Berlari
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Bergerak setempat
2.Aktiviti berlari anak secara bebas dalam bulatan
3.berlari lurus dalam garisan
4. latihan berjalan mengikut arahan guru dan kon penanda
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 13/02/2018(SELASA)MINGGU 7
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor berlari Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. berlari secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
ii)Berlari
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Bergerak setempat
2.Aktiviti berlari anak secara bebas dalam bulatan
3.Berlari lurus dalam garisan
4. Latihan berjalan mengikut arahan guru dan kon penanda mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 08/02/2018(KHAMIS)MINGGU 8
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor berlari Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. berlari secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
ii)Berlari
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Bergerak setempat
2.Aktiviti berlari anak secara bebas dalam bulatan
3.berlari lurus dalam garisan
4. latihan berjalan mengikut arahan guru dan kon penanda
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 20/02/2018(SELASA)MINGGU 8
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor melompat Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. melompat secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
ii)melompat
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid melompat dengan iringan muzik
2.Aktiviti melompat secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan melompat mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 27/02/2018(SELASA)MINGGU 9
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor melompat Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. melompat secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
ii)melompat
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid melompat dengan iringan muzik
2.Aktiviti melompat secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan melompat mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 01/03/2018(KHAMIS)MINGGU 9
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor melompat Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. melompat secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
ii)melompat
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid melompat dengan iringan muzik
2.Aktiviti melompat secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan melompat mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 6/03/2018(SELASA)MINGGU 10
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor melompat Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. melompat secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
ii)melompat
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid melompat dengan iringan muzik
2.Aktiviti melompat secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan melompat mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 08/03/2018(KHAMIS)MINGGU 10
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor melompat Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. melompat secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
ii)melompat
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid melompat dengan iringan muzik
2.Aktiviti melompat secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan melompat mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 27/03/2018(SELASA)MINGGU 12
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor melompat Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. melompat secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
ii)melompat
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid melompat dengan iringan muzik
2.Aktiviti melompat secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan melompat mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 29/03/2018(KHAMIS)MINGGU 12
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor ketingting Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. ketingting secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
iv)ketingting
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid ketingting dengan iringan muzik
2.Aktiviti ketingting secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan ketingting mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 03/04/2018(SELASA)MINGGU 13
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor melompat Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. melompat secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
ii)melompat
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid melompat dengan iringan muzik
2.Aktiviti melompat secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan melompat mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 03/04/2018(KHAMIS)MINGGU 13
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor ketingting Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. ketingting secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
iv)ketingting
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid ketingting dengan iringan muzik
2.Aktiviti ketingting secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan ketingting mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 24/04/2018(SELASA)MINGGU 16
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor ketingting Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. ketingting secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
iv)ketingting
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid ketingting dengan iringan muzik
2.Aktiviti ketingting secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan ketingting mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 26/04/2018(KHAMIS)MINGGU 16
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor ketingting Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
mengikut garisan dengan betul. ketingting secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 melakukan pergerakan lokomotor
iv)ketingting
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid ketingting dengan iringan muzik
2.Aktiviti ketingting secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan ketingting mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 08/05/2018(KHAMIS)MINGGU 18
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
membongkok mengikut garisan dengan betul. membongkok secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
i) membongkok
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid menyanyikan lagu nenek si bongkok 3 dengan iringan muzik
2.Aktiviti membongkok secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan membongkok mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 31/05/2018(KHAMIS)MINGGU 21
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
membongkok mengikut garisan dengan betul. membongkok secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
i) membongkok
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid menyanyikan lagu nenek si bongkok 3 dengan iringan muzik
2.Aktiviti membongkok secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan membongkok mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 26/06/2018(SELASA)MINGGU 23
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
membongkok mengikut garisan dengan betul. membongkok secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
i) membongkok
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid menyanyikan lagu nenek si bongkok 3 dengan iringan muzik
2.Aktiviti membongkok secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan membongkok mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 28/06/2018(KHAMIS)MINGGU 23
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
membongkok mengikut garisan dengan betul. membongkok secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
i) membongkok
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid menyanyikan lagu nenek si bongkok 3 dengan iringan muzik
2.Aktiviti membongkok secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan membongkok mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 03/07/2018(SELASA)MINGGU 24
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
membongkok mengikut garisan dengan betul. membongkok secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
i) membongkok
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid menyanyikan lagu nenek si bongkok 3 dengan iringan muzik
2.Aktiviti membongkok secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan membongkok mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 05/07/2018(KHAMIS)MINGGU 24
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
membongkok mengikut garisan dengan betul. membongkok secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
i) membongkok
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid menyanyikan lagu nenek si bongkok 3 dengan iringan muzik
2.Aktiviti membongkok secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan membongkok mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 17/07/2018(SELASA)MINGGU 26
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
membongkok mengikut garisan dengan betul. membongkok secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
i) membongkok
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid menyanyikan lagu nenek si bongkok 3 dengan iringan muzik
2.Aktiviti membongkok secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan membongkok mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 19/07/2018(KHAMIS)MINGGU 26
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
membongkok mengikut garisan dengan betul. membongkok secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
i) membongkok
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid menyanyikan lagu nenek si bongkok 3 dengan iringan muzik
2.Aktiviti membongkok secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan membongkok mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 24/07/2018(SELASA)MINGGU 27
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
membongkok mengikut garisan dengan betul. membongkok secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
i) membongkok
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid menyanyikan lagu nenek si bongkok 3 dengan iringan muzik
2.Aktiviti membongkok secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan membongkok mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 26/07/2018(KHAMIS)MINGGU 27
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
membongkok mengikut garisan dengan betul. membongkok secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
i) membongkok
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid menyanyikan lagu nenek si bongkok 3 dengan iringan muzik
2.Aktiviti membongkok secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan membongkok mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 31/07/2018(SELASA)MINGGU 28
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
membongkok mengikut garisan dengan betul. membongkok secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
i) membongkok
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid menyanyikan lagu nenek si bongkok 3 dengan iringan muzik
2.Aktiviti membongkok secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan membongkok mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 02/08/2018(KHAMIS)MINGGU 28
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
membongkok mengikut garisan dengan betul. membongkok secara bebas dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
i) membongkok
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid menyanyikan lagu nenek si bongkok 3 dengan iringan muzik
2.Aktiviti membongkok secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan membongkok mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Tali panjang,kon.buku
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 07/08/2018(SELASA)MINGGU 29
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor duduk Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
dengan betul. duduk dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
ii) duduk
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid bermain permainan’ music chair ‘
2.Aktiviti duduk secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan duduk mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Kon ,kerusi,leptop
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 09/08/2018(KHAMIS)MINGGU 29
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti 28ocomotor duduk Murid dapat melakukan aktiviti 28ocomotor
dengan betul. duduk dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
ii) duduk
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid bermain permainan’ music chair ‘
2.Aktiviti duduk secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan duduk mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Kon,kerusi,leptop
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 14/08/2018(SELASA)MINGGU 30
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor duduk Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
dengan betul. duduk dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
ii) duduk
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid bermain permainan’ music chair ‘
2.Aktiviti duduk secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan duduk mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Kon ,kerusi,leptop
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 16/08/2018(KHAMIS)MINGGU 30
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti locomotor duduk Murid dapat melakukan aktiviti locomotor
dengan betul. duduk dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
ii) duduk
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid bermain permainan’ music chair ‘
2.Aktiviti duduk secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan duduk mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Kon,kerusi,leptop
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK
Tarikh : 28/08/2018(SELASA)MINGGU 31
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 7.30-8.30 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor duduk Murid dapat melakukan aktiviti lokomotor
dengan betul. duduk dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
ii) duduk
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid bermain permainan’ music chair ‘
2.Aktiviti duduk secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan duduk mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Kon ,kerusi,leptop
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK

Tarikh : 30/08/2018(KHAMIS)MINGGU 31
Subjek : Pendidikan Jasmani
Tema/Tajuk : 1.Kemahiran Pergerakan
Kelas : Ehsan (6 org)
Masa : 8.00-9.00 pagi
Perkara Tahap tinggi Tahap Sederhana Tahap rendah
NAMA MURID 1.Ahmad Haziq 3.Nur Aiyana 1. Umar Hakimi 3.Amir Farish
2.Muhd.izzat izzuddin 2.Sh.Norathirah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid dapat melakukan aktiviti locomotor duduk Murid dapat melakukan aktiviti locomotor
dengan betul. duduk dengan betul.
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang
betul
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas
ii) duduk
Set Induksi – membuat pergerakan bebas.(memanaskan badan)
AKTIVITI 1. Murid bermain permainan’ music chair ‘
2.Aktiviti duduk secara bebas dalam bulatan dengan bantuan guru.
3.Latihan duduk mengikut arahan guru
5. Aktiviti murid
PENILAIAN Latih Tubi/Pemerhatian Latih Tubi/Pemerhatian
EMK/NILAI Bersyukur, Kerjasama,Penyayang
BBB Kon,kerusi,leptop
KBAT
REFLEKSI /
IMPAK