Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR (8)

MATAPELAJARAN : BAHASA MALAYSIA

TAHUN : 3 Cerdas

HARI / TARIKH : 10 Ogos 2015


MASA : 11.30 pagi - 12.30 tengahari

BILANGAN MURID : 27 orang

TEMA : Alam Ceria Hidup Sejahtera


TAJUK : Cintai Sungai Kita

FOKUS UTAMA : 1.4 Bertutur, berbual, dan menyatakan permintaan


(Standard Kandungan) tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
FOKUS SAMPINGAN : 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
(Standard Pembelajaran) sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam
pelbagai situasi secara bertatasusila.
OBJEKTIF : Murid-murid dapat bertutur berdasarkan lirik lagu dan
gambar secara bertatasusila.
HASIL PEMBELAJARAN : Murid-murid menggunakan pelbagai ayat untuk
menceritakan tentang sesuatu perkara secara teratur.
PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid-murid biasa melihat sungai, mandi di sungai dan
juga melihat sungai yang tercemar.
PENGISIAN KURIKULUM : - Ilmu : Sivik
EMK : TMK
Nilai Murni : menghargai sungai, kasih sayang, bekerjasama

SISTEM BAHASA :
MEDIA : - Komputer Riba
(Bahan Bantu Mengajar) - LCD
- Klip video
-Kertas Mahjong
Pen marker
bluetack
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENGISIAN BAHAN
LANGKAH / ISI PELAJARAN AKTIVITI KURIKULUM BANTU
MASA MENGAJAR &
CATATAN
GURU MURID

Klip video lagu 1. Guru memaparkan klip video lagu 1. Murid melihat EMK : TMK BBB:
'Sungai'. Ilmu: dunia
SET INDUKSI 'Sungai' paparan video lagu Klip video
www.youtube.com/watch?v=FyHlFrQmcAk Muzik
(5 minit) 'Sungai' dan Gambar sungai
dan membimbing murid menyanyikannya.
menyanyikannya
2. Guru berinteraksi dengan murid dengan bimbingan
berkaitan lagu dan gambar.
guru.
2. Murid berinteraksi
dengan guru berkaitan
lagu dan gambar.
1. Guru membahagikan murid-murid kepada 1. Murid melihat
LANGKAH 1 Usaha-usaha 5 kumpulan. paparan slaid yang Ilmu : Sivik BBB:
memelihara
(20 minit) 2. Guru mengedarkan bahan seperti kertas ditayangkan. Nilai Murni : Petikan
sungai.
mah-jong, pen marker, dan blue tack untuk 2. Murid berbincang di Bekerjasama, Kertas mah-
kegunaan murid. dalam kumpulan Menghargai jong
3. Guru memaparkan slaid bertajuk tentang usaha-usaha sungai Pen marker
'Sayangi Sungai' serta mengedarkan yang boleh dijalankan bluetack
petikan berkaitan. bagi memelihara
4. Guru meminta murid menyenaraikan kebersihan sungai.
usaha yang boleh dijalankan bagi 3. Murid menuliskan
memelihara sungai dan mencatatkannya di dapatan hasil
atas kertas mah-jong yang dibekalkan. perbincangan di atas
5. Guru meminta murid membaca bahan kertas mah-jong
edaran sebagai bahan rujukan dan dengan menggunakan
menggunakan peta ithink untuk menuliskan peta ithink.
hasil perbincangang.
Langkah 2 Pembentangan 1. Guru meminta seorang wakil dari setiap 1. Wakil setiap BBB: Hasil
(15 minit) hasil kumpulan untuk membincangkan hasil kumpulan perbincangan
perbincangan
perbincangan yang telah dilakarkan di atas membentangkan hasil
kertas mahjong. perbincangan di dalam
kumpulan.
Penilaian Memaparkan 1. Guru meminta setiap kumpulan 1. Setiap kumpulan BBB: Hasil
(15 minit) hasil kerja menampal hasil kerja mereka pada sudut menampal hasil Nilai murni : pembentangan
(Aktiviti Pasar
yang telah ditetapkan untuk setiap tugasan mereka pada Bekerjasama
Malam)
kumpulan. sudut yang telah
2. Guru meminta setiap kumpulan bergerak ditetapkan.
ke setiap sudut yang berlainan dan melihat 2. Murid melihat hasil
dengan lebih teliti lagi hasil kerja yang kerja tersebut dan
dilakukan oleh setiap kumpulan. berbincang dalam
3. Guru meminta wakil setiap kumpulan kumpulan mereka
untuk memberikan komen bagi kumpulan untuk membuat komen
yang telah ditentukan. Contohnya kumpulan mengikut kumpulan
1 akan memberi komen untuk kumpulan 3 yang telah ditetapkan.
dan sebagainya. 3. Wakil kumpulan
menyebut komen yang
telah dibincangkan.
Penutup Membuat 1. Guru membimbing murid untuk 1. Murid membuat Ilmu : sivik BBB:
(5 minit) rumusan membuat rumusan dan pengajaran daripada rumusan tentang usaha- Dunia Muzik Klip video
apa yang telah dipelajari. usaha memelihara Nilai Murni:
Menyanyikan
lagu Sungai. 2. Guru meminta murid menyanyikan sungai dengan Menghargai
semula lagu 'sungai'. bimbingan guru, sungai
2. Murid menyanyikan
semula lagu 'Sungai'.

Refleksi :
Murid memerlukan bimbingan dalam membuat peta ithink dan juga perlu dibantu dengan soalan bagi mengemukakan komen untuk kumpulan
yang lain. Guru perlu membuat persiapan lebih rapi bagi mengelakkan pembaziran masa. Ini kerana murid masih memerlukan bantuan guru
dalam membuat komen.
http://www.youtube.com/watch?v=FyHlFrQmcAk
SUNGAI
Air mu mengalir
Dari gunung jauh di sana
Jernih dan sejuknya
Sungguh indah dipandang mata

Kau tetap mengalir


Walau apa halangan tiba
Tak berhenti-henti
Hingga sampai di laut nanti

Masa juga kan berlalu


Tak menunggu kita
Gunakanlah sepenuhnya
Janganlah leka

~~~

Sumber Bahan :

Mohamed Noor bin Hj Idris (JEBAT ADANYER)


kamiatselangor.blogspot.com alamsekitarbmp.blogspot.com

Usaha-usaha Memelihara Sungai


Sungai merupakan hasil ciptaan daripada Tuhan.Sungai mempunyai pelbagai kegunaan kepada manusia.Malangnya, pada ketika ini masyarakat
tidak menitikberatkan kebersihan sungai yang semakin teruk dan menyebabkan pencemaran berlaku.
Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan kesedaran menjaga kebersihan sungai. Antaranya ialah mengadakan kempen seperti Kempen
membersihkan Sungai, Hari Hijau tentang cara menjaga sungai dan mengelakkan sungai tercemar, peranan media memaparkan klip video
memelihara sungai dan penguatkuasaan undang-undang.
Seterusnya, pihak sekolah boleh memberi pendidikan melalui program ceramah kepada murid-murid supaya tidak membuang sampah sewenang-
wenangnya ke dalam sungai serta mengendalikan sampah-sarap setelah berkhemah di tepi sungai. Di samping itu, kegiatan gotong-royong juga
boleh diadakan untuk membersihkan sungai yang tercemar
Kesimpulannya, usaha memelihara sungai perlu mendapat sokongan dari semua pihak dan bersama-sama memelihara sungai kita.Kita perlu
menjaga kebersihan sungai demi memperoleh persekitaran yang lebih baik pada masa hadapan.
http://pmr.im/show.php?n=40236&nS=13878&t=Cara-
cara_meningkatkan_kesedaran_tentang_menjaga_kebersihan_sungai_dalam_kalangan_masyarakat_by_cyinlin.html