Anda di halaman 1dari 8

PKSR 2

SAINS

TAHUN 2

1 JAM

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

NAMA :______________________________________________________________

KELAS :______________________________________________________________

ARAHAN:

1. Sila jawab semua soalan.

1
A. Bulatkan jawapan yang betul (20 markah)
1. Antara berikut, yang manakah bukan organ deria yang membantu kita untuk
membantu kita untuk membuat pemerhatian?
A Rambut
B Kulit
C Mata
D Hidung

2. Rajah berikut menunjukkan sejenis makanan.

Apakah organ deria yang digunakan oleh seorang murid untuk membuat
pemerhatian ?

A Mata
B Lidah
C Hidung
D Telinga

3. Antara alat-alat berikut, yang manakah tidak dibenarkan dibawa masuk ke


Bilik Sains?
A Buku
B Alat tulis
C Beg sekolah
D Pensel warna

4. Rayan sedang mengendalikan seekor siput. Apakat alat yang diperlukannya?

A C C

2
B D

5. Antara murid yang berikut, yang manakah mematuhi peraturan Bilik sains?
A Afiq menyimpan semua alatan sains ke tempat asal selepas digunakan.
B Hafiy membuang sisa cecair ke dalam tong sampah
C Nabiha menjalankan eksperimen tanpa kehadiran guru
D Irfan menyimpan bikar yang pecah ke dalam almari

6. Rajah berikut menunjukkan satu kejadian di dalam Bilik Sains?

Apakah tindakan yang perlu diambil oleh murid ini?


A Memarahi murid lain
B Memaklumkan kepada guru dengan segera
C Tidak mengambil apa-apa tindakan
D Membersihkan serpihan kaca dengan tangan

7. Antara murid yang berikut, yang manakah menunjukkan peringkat tumbesaran


manusai yang betul?
A Bayi  remaja  kanak-kanak  dewasa
B Remaja  kanak-kanak  bayi  dewasa
C Bayi  kanak-kanak  remaja  dewasa
D Dewasa  remaja  kanak-kanak  bayi

8. Antara ciri-ciri yang berikut, yang manakah tidak boleh diwarisi oleh ibu bapa
kepada anak?
A Warna kulit
B Jenis rambut
C Warna anak mata
D Ilmu pengetahuan

3
9. Rajah berikut menunjukkan sejenis haiwan

Apakah anak haiwan tersebut?

A Berudu
B Pupa
C Jentik-jentik
D Beluncas

10. Antara yang berikut, haiwan apakah yang bertelur dengan banyak?
A Peguin
B Katak
C Ayam
D Cicak

B. Tulis huruf yang mewakili kemahiran manipulatif yang betul (5 markah)

P Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat


Q Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
cermat
R Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul
S Melakar spesimen, peralatan dan bahan dengan betul
T Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat

4
C. Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul (5 markah)

Berbeza Saiz Berat badan Tinggi Melahirkan anak

1. Manusia membiak dengan cara_________________.

2. Manusia mengalami perubahan _________________, _________________, dan

___________________ sepanjang tumbesaran.

3. Walaupun sama umur, tumbesaran manusia adalah __________________ antara


satu sama lain.

D. Warnakan ciri-ciri yang boleh diwarisi oleh anak daripada ibu bapa atau
keturunan (10 markah)

Warna Kulit Jenis Warna Anak


Rambut Mata

Bentuk Hobi
Telinga

5
E. Padankan haiwan-haiwan berikut dengan cara membiak yang betul (10 Markah)

Bertelur

Melahirkan
anak

F. Isi ruang yang kosong dengan jawapan yang betul (8 markah)

unggun
api

sumber
cahaya

6
G. Namakan komponen elektrik yang berikut (8 markah)

Mentol Sel kering Wayar penyambung Suis

1. Objek yang membekalkan tenaga elektrik ialah ___________________________.

2. Objek yang mengeluarkan cahaya ialah _________________________________.

3. Objek yang menyambungkan dan memutuskan litar elektrik ialah ______________.

4. Objek yang menyambungkan semua komponen dalam litar elektrik ialah _________.

H. Tandakan (/) pada objek yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya
dan tandakan (x) bagi objek yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir
melaluinya. (16 markah)

1. Paku ( )

2. Getah ( )

3. Pembaris besi ( )

4. Gabus ( )

5. Klip kertas ( )

6. Reben ( )

7. Kunci ( )

8. Sudu plastik ( )

I. Tuliskan kaedah yang sesuai untuk mengasingkan campuran berikut (8 markah)

Menyisih Mengayak Menuras Menggunakan


magnet

1. 2. 3. 4.
7
J. Bulatkan bahan yang boleh larut di dalam air (6 markah)
1. Nasi 2. Kacang

3. Batu kerikil 4. Bedak talkum

5. Garam 6. Klip kertas

K. Jawab soalan dengan pilihan jawapan yang tepat (4 Markah)

Hujan Mata air Sungai Tasik Laut

1. Titisan air daripada awan turun ke bumi dikenali sebagai____hujan__________.

2. Kawasan air yang luas dan di kelilingi oleh daratan dikenali sebagai __________.

3. Bahagian air masin yang besar pada permukaan bumi ialah_________________.

4. Air yang keluar ke permukaan bumi dari bawah tanah ialah ________________.

5. Hujan turun ke bumi membentuk aliran yang dikenali sebagai_______________.

--Soalan tamat --