Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU 3 Tandakan (√) pada ruangan berkenaan.


TARIKH / HARI 18 JANUARI 2018 / KHAMIS STRATEGI PdP
MASA 10.30 - 11.30 PG Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
TINGKATAN 2 IBNU HAJAR Pembelajaran Berasaskan Masalah /
M/ PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Penggunaan Teknologi
TAJUK PENGENALPASTIAN MASALAH
OBJEKTIF Pencanggahan fizikal PdP ABAD 21
PEMBELAJARA 1.3.1 Mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal. Brainstorming (sumbangsaran)
N 1.3.2 Mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Cafe (Kedai kopi)
1.3.3 Menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk Gallery Walk (lawatan galeri)
berdasarkan pemilihan prinsip inventif.
Survey (Tinjauan)
1.3.4 Menghasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian
yang mempunyai masalah inventif. Commersial (iklan)
Presentation (persembahan) /
KRITERIA Pada akhir pembelajaran, saya dapat: Role Play
KEJAYAAN  Mengenal pasti maksud dan menganalisis percanggahan Table Talkers (perbincangan di meja) /
fizikal. Chain Line (Rangkaian)
 Mencadangkan pemilihan prinsip inventif yang betul dengan Human Graphing (Graf manusia)
situasi. Video Clips (klip video)
 Menjustifikasikan sekurang-kurangnya tiga cadangan
Stesen/ Bus Stop
perubahan
reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Resap Group (Mengingat semula)
 Menghasilkan lakaran produk dengan memberi tumpuan Qudrat Activity (Aktiviti berempat)
kepada bahagian bermasalah.
PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
AKTIVITI Set Induksi Peta Bulatan
 Guru menayangkan satu video lengkap tentang proses Peta Buih
Kad 1 penyelesaian masalah suatu produk sehingga lakaran Peta Buih Berganda
Minuman panas produk baharu terhasil. Peta Pokok
di dalam cawan Bersoal jawab dengan murid perkaitan dengan apa yang Peta Dakap
kertas telah dipelajari sebelum ini. (isi di ruangan K ) di papan
Peta Alir
putih.
Kad 2 Perkembangan Pelajaran (aktiviti) Peta Pelbagai Alir
Khemah  Murid berada dalam kumpulan, Peta Titi /
digunakan Guru mengedarkan kad-kad yang mengandungi soalan. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG (KBAT)
semasa (Beberapa situasi yang membolehkan murid membezakan
perkhemahan jenis percanggahan fizikal) Mengaplikasi /
 Murid berbincang mengenai percanggahan fizikal yang Menganalisis /
Kad 3 sesuai. Menilai /
Bekas makanan Membuat justifikasi dengan mengisi borang yang telah Mencipta /
ayam yang disediakan oleh guru di atas meja.
dijual di kedai Setiap ahli kumpulan mencadangkan lakaran perubahan ELEMEN MERENTASI KURIKULUM
reka bentuk. (EMK)
Kad 4 Memilih dan melakar lakaran perubahan tersebut .
Guna payung, Bahasa
 Menyediakan lakaran persembahan bewarna untuk
tetapi masih Kelestarian Alam Sekitar
perbentangan.
basah sebelum  Wakil kumpulan membuat perbentangan. Nilai Murni /
memasuki Sains dan Teknologi /
 Guru dan murid berbincang serta membuat rumusan TP4,
kenderaan TP5 dan TP6. Patriotisme
BAHAN BANTU Kreativiti dan Inovasi /
MENGAJAR LCD / Power Point Keusahawanan
(BBM) Buku Teks / Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Buku Rujukan /
Modul / Kelestarian Global
Carta / Model Pendidikan Kewangan /
Bahan Bercetak
PENTAKSIRAN
Lain-lain (Nyatakan) : /
Latihan Bertulis
Kad, kertas lukisan A3, Design
maker - Lembaran kerja
- Modul /
STANDARD Lisan
PRESTASI Menganalisis percanggahan fizikal pemisahan ruang Kuiz
4 dan masa Pembentangan /
Menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk Lain-lain (Nyatakan) :
5 dalam bentuk jadual.
.........................................................
Menghasilkan lakaran perubahan produk
6 berdasarkan masalah inventif secara kreatif.
RELEKSI Kehadiran murid: ........................................

...... daripada ..... orang murid telah dapat


menguasai kemahiran mengenalpasti percanggahan
fizikal yang dipelajari dan mencapai objektif PdP
pada hari ini.

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana


………………………………………................................

Tindakan Susulan :

- .........................................................................
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU 3 Tandakan (√) pada ruangan berkenaan.
TARIKH 18 JANUARI 2018 STRATEGI PdP
HARI KHAMIS Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
MASA 8.40 – 9.40 PG Pembelajaran Berasaskan Masalah /
TINGKATAN 3 IBNU TAIMIAH Penggunaan Teknologi
M/ PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP(KEMAHIRAN TEKNIKAL)
TAJUK TEMPAT KEDIAMAN
PdP ABAD 21
OBJEKTIF Ruang Tempat Kediaman
PEMBELAJARA Brainstorming (sumbangsaran)
N Pada akhir pembelajaran, murid dapat: Cafe (Kedai kopi)
1) Menerangkan maksud tempat kediaman Gallery Walk (lawatan galeri)
2) Menyenaraikan jenis ruang tempat kediaman Survey (Tinjauan)
3) Mengenalpasti fungsi ruang Commersial (iklan)
AKTIVITI Presentation (persembahan) /
Aktiviti utama: Role Play
1) Guru menunjukkan sekeping gambar dan pelajar meneka Traffic Light
gambar yang ditunjukkan. Chain Line (Rangkaian)
2) Guru meminta pelajar untuk menyatakan contoh ruang di
Human Graphing (Graf manusia)
rumah mereka.
3) Guru menjelaskan tiga jenis ruang dengan contoh yang Video Clips (klip video)
betul. Stesen/ Bus Stop
4) Guru menerangkan tentang fungsi setiap ruang dengan Resap Group (Mengingat semula)
terperinci. Qudrat Activity (Aktiviti berempat) /
5) Pelajar duduk di dalam kumpulan dan menyelesaikan
keratin gambar (puzzle) yang diberi.
6) Setiap ketua kumpulan menerangkan gambar cantuman PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
yang diselesaikan dengan menyatakan jenis ruang dan Peta Bulatan /
fungsinya. Peta Buih
Penutup Peta Buih Berganda
1. Guru membuat rumusan objektif pembelajaran. Peta Pokok
Peta Dakap
LCD / Power Point Peta Alir
Buku Teks / Peta Pelbagai Alir
BAHAN BANTU Buku Rujukan /
MENGAJAR Peta Titi
Modul /
(BBM) Carta / Model KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG (KBAT)
Bahan Bercetak Mengaplikasi
Lain-lain (Nyatakan) : Menganalisis /
Kertas Mahjung, kertas A4 Menilai
Mencipta

NILAI
PPPM Kerjasama
Tolong menolong
Bertanggungjawab /
Kesabaran /
Ketekunan
Hormat menghormati /
Kehadiran murid: ........................................ Hemah tinggi
Keberanian
...... daripada ..... orang murid telah dapat Inovasi
mengenal pasti peranan persatuan pengguna, hak
pengguna dalam peruntukan undang-undang dan Berfikir secara kritis
mengkategori bentuk perlindungan pengguna dengan
REFLEKSI baik. PENTAKSIRAN
Latihan Bertulis
Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana
 Mesyuarat / Kursus - Lembaran kerja
 Program sekolah - Modul /
 Cuti Sakit / Cuti Rehat Khas Lisan
 Guru Pengiring Kuiz
Pembentangan
Tindakan Susulan Lain-lain (Nyatakan) :
:............................................................................. .........................................................