Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN “A”

NOTA SERAH TUGAS

1. SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS


CELESTINE MICHAEL GAWAN
a) Adalah saya …………………………………………………………………………………………..
GURU TINGKATAN A BAGI KELAS 4 A10
yang memegang jawatan …………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………….
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENRISSEN NO
1
di Kementerian / Jabatan / Sekolah ……………………………………………………………….
2 JANUARI 2014
……………………………………….. dari tarikh ………………………………………….. hingga
30 MEI 2014
……………………………………….. bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas
seperti mana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat bil:
JPA.193/6/3-4(20) bertarikh 19 Julai 1985. Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja /
Manual Prosedur Kerja*.

Diserahkan oleh : Disemak oleh :

T/Tangan : ……………………………………… T/Tangan : ………………………………….......


CELESTINE MICHAEL LOUIS SIMON PETER
Nama : …………………………………………
GAWAN Nama : …………………………………….........
(Pegawai yang akan bertukar) ( Pengetua )

MOHD FAIZ BIN YUSOFF


b) Adalah saya …………………………………………………………………………………………..
GURU TINGKATAN A BAGI KELAS 4A10
yang mengambilalih tugas jawatan …………………………………………………………… di

Kementerian/Jabatan/Sekolah* SMK PENRISSEN NO 1 mulai tarikh


1 MEI 2014
…………………………… mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas

dan Fail Meja/Manual Prosedur Kerja*.

Diterima oleh : Disaksikan oleh :

T/Tangan : …………………………………… T/Tangan : ……………………………………....

Nama : ……………………………………….. Nama : …………………………………………..


(Pegawai yang akan mengambilalih (Pegawai Tadbir Kementerian/Jabatan/
tugas ) Sekolah*)

Catatan : * Potong mana yang tidak berkaitan.


Lampiran B
2. SKOP TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU TINGKATAN

A. PENDAHULUAN
Jawatan seorang Guru Tingkatan amat penting dan dianggap tugas yang berat dalam sesebuah
pengurusan sekolah. Guru Tingkatan berada di bawah tanggungjawab Hal Ehwal Murid kerana
guru tersebut memantau pelajar dari pelbagai aspek sahsiah bahkan akademik.

B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU TINGKATAN A

1. Mengurus dan mengemaskini jadual kedatangan pelajar.

2. Laporan pelajaran (SAPS),sijil berhenti dan surat akaun.

3. Masalah pembelajaran,kesihatan dan disiplin.

4. Buku teks,biasiswa dan bantuan.

5. Kutipan Yuran dan Derma (PIBG dan Majalah Sekolah)

6. Pendaftaran pelajar baru.

7. Murid keluar/masuk.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU TINGKATAN B


1. Pengurusan Organisasi Kelas.
2. Penyelenggaraan Bilik Kelas
3. Bimbingan dan kebajikan.
4. Pendaftaran sukan,persatuan dan lain-lain.
5. Mengemaskini dan memantau data pelajar dalam Aplikasi Pangkalan Data
Murid (APDM)
6. Memantau dan mengemaskini Sistem Maklumat Murid (SMM) dan SIS
7. Mengambil alih tugas Guru A, sekiranya Guru A tidak hadir.
LAMPIRAN C

3. SENARAI DOKUMEN YANG DISERAHKAN

BIL NAMA ITEM KUANTIT CATATAN TANDATANGA


I N

1. Buku kedatangan. 1 - Dikemaskini


sehingga tarikh
30.april.2014
- Akan digunakan
2. Fail Buku Teks 1 semasa pemulangan
buku teks untuk tujuan
semakan

3. Fail SIS 1 - Mengandungi borang


makluman pelajar.
- Mengandungi borang
4. Fail Disiplin dan MMI 1 salah laku pelajar dan
borang keberadaan
guru.
5. Buku Kehadiran Kelas (Hijau) 1 - Diamanahkan kepada
ketua kelas untuk
menjaga.