Anda di halaman 1dari 3

DATA BASE DUPAK TENAGA PERAWAT TINGKAT PENYELIA

SEMESTER I (SATU) By. Mang Oded

MASA PENILAIAN : 01 JANUARI s.d 30 JUNI 2017

NAMA : BUDI HERMAWAN

NIP : 196706121989011004

NO.SERI KARPEG : E 654079

TEMPAT TANGGAL LAHIR : BANDUNG, 12 JUNI 1967

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

Pendidikan yg tlh diperhitungkan


: SPK
angka kreditnya

PANGKAT GOL. RUANG / TMT : PENATA TINGKAT I / III.d 01-01-2012

JENJANG JABATAN PERAWAT/TMT : PERAWAT PENYELIA 03-06-2008

MASA KERJA GOLONGAN

LAMA : 22 TAHUN 06 BULAN

BARU : 23 TAHUN 00 BULAN

UNIT KERJA UPT. PUSKESMAS KEC. CIKEUSIK

IDENTITAS KEPALA
NAMA : IYOT SA'DIAH, S.ST

NIP : 19710804 199103 2 002

PANGKAT GOL. RUANG/TMT : PENATA TINGKAT I / III.d 01-04-2015

JABATAN : KEPALA UPT. PUSKESMAS

UNIT KERJA : UPT. PUSKESMAS KEC. CIKEUSIK

BULAN JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
LAPORAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PERAWAT TINGKAT PENYELIA
SEMESTER I (SATU) TAHUN 2017

NAMA : BUDI HERMAWAN


NIP : 196706121989011004
PANGKAT / GOL./TMT : PENATA TINGKAT I / III.d
JABATAN : PERAWAT PENYELIA
UNIT KERJA : UPT. PUSKESMAS KEC. CIKEUSIK

KEPADA YTH,
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

………………………………………….