Anda di halaman 1dari 1

No. : 32/SMK-IG/X/2018 No.

: 32/SMK-IG/X/2018
Lampiran :- Yth. Bapak/Ibu Wali Murid Lampiran :- Yth. Bapak/Ibu Wali Murid
Perihal : Undangan Rapat SMK Islam Gondanglegi Perihal : Undangan Rapat SMK Islam Gondanglegi
Di tempat Di tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat, taufiq dan Alhamdulillah, semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat, taufiq dan
hidayah-Nya kepada kita. Amin. hidayah-Nya kepada kita. Amin.

Mengharap kehadirannya pada ; Mengharap kehadirannya pada ;

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2017 Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2017


Jam : 10.00 WIB - Selesai Jam : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : SMK Islam Gondanglegi Tempat : SMK Islam Gondanglegi
Acara : Penerimaan Rapor UTS Ganjil Acara : Penerimaan Rapor UTS Ganjil

Demikian undangan ini kami sampaikan, kehadiran Bapak/Ibu sangat kami harapkan. Demikian undangan ini kami sampaikan, kehadiran Bapak/Ibu sangat kami harapkan.
Atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih. Atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

NB : HADIR TEPAT WAKTU NB : HADIR TEPAT WAKTU


Gondanglegi, 22 Oktober 2018 Gondanglegi, 22 Oktober 2018
Kepala SMK Islam Gondanglegi Kepala SMK Islam Gondanglegi

H. MOHAMMAD SYAFII, S.E H. MOHAMMAD SYAFII, S.E