Anda di halaman 1dari 7

GAMBAR PERALATAN

PENENTUAN BATAS SUSUT DAN FAKTOR - FAKTOR SUSUT TANAH

a. Cawan porselen.

Gambar 5.3 Cawan porselen.

b. Spatula.

Gambar 5.2 Spatula.

c. Saringan No. 40 serta pan penadah.

Gambar 5.4 Saringan no.40.


d. Cawan susut (moneldish) diameter 45 mm, tinggi 12,7 mm dengan alas datar
yang telah dilumasi dengan vaselin.

Gambar 5.5 Cawan susut.

e. Cawan gelas (cristalizingdish).

Gambar 5.6 Cawan gelas.

f. Cawan petri / penguap (overlowdish)

Gamber 5.7 Cawan petri.


g. Plat transparan (prong plate).

Gambar 5.8 Plat transparan.

h. Air destilasi dalam wash bottle.

Gambar 5.9 Air destilasi.

i. Air raksa.

Gambar 5.10 Air raksa


j. Timbangan: semua timbangan yang memiliki ketelitian 0,01 gram.

Gambar 5.11 Timbangan

k. Desikator.

Gambar 5.11 Desikator

l. Oven pengering dengan kapasitas temperature (110 ±5)ºC.

Gambar 5.12 Oven pengering


GAMBAR PELAKSANAAN
PENENTUAN BATAS SUSUT DAN FAKTOR-FAKTOR SUSUT TANAH
1. Membuat benda uji

(A) (B) (C)

(D) (E) (F)

(G) (H) (I)


2. Mengukur volume cawan susut

(J) (K) (L)

3. Mengukur volum tanah kering


(
L
)

D
D
D

(M) (N) (O)

(P) (Q) (R)


Keterangan:
1. Membuat benda uji.
(A) Menyiapkan bendaujilolossaringan No.40.
(B) Menempatkan benda uji kedalam cawan porselen.
(C) Mencampurkan dengan air desti lasi sampai jenuh dan mengaduk sampai rata.
(D) Menimbang cawan susut kosong dan mencatat hasilnya.
(E) Tempatkan contoh tanah di tengah-tengah cawan susut sebanyak 1/3 bagian
volume cawan.
(F) Menimbang cawan susut + contoh tanah basah.
(G) Memasukkan ke dalam oven minimal 16 jam.
(H) Mendinginkan ke dalam desikator sampai suhu normal.
(I) Kemudian menimbang cawan susut + air raksa.

2. Mengukur volume cawansusut


(J) Ukur volume tanah keringdengancara, tempatkancawangelaskedalamcawan petri
lalutuangkan air raksasampaimeluap.
(K) Ratakan menggunakan plat transparan.
(L) Menimbang cawan susut berisi air raksa.

3. Mengukur volume tanahkerning.


(M) Menuangkan air raksakedalamcawansusut.
(N) Meratakan cawan susut dengan plat transparan.
(O) Mengangkat cawan susut dan membersihkan sisa air raksa pada cawan petri.
(P) Letakan kembali cawan susut berisi air raksa kedalam cawan petri dan contoh
tanah kering diatasnya.
(Q) Menekan contoh tanah dengan plat transparan sampai tenggelam.
(R) Kemudian menimbang cawan petri berisi air raksa akibat terdesak contoh tanah
kering.