Anda di halaman 1dari 3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu Jalan Bukit Kecil, 20604 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. we. 02-621 so00/008 Foka (Fx) + 00:6227207100-620 0815 Laman Web [pnerengganu. moe gy Ru. Kami. P.7.04004-03/( 18 Tarikh +H Ogos 2018 Semua Guru Besar, Sekolah Kebangsaan/ Jenis Kebangsaan Negeri Terengganu Tuan, OPERAS! PEMERIKSAAN BEG BERAT DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH RENDAH NEGERI TERENGGANU Dengan hormatnya merujuk kepada arahan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) dalam mesyuarat KPM bersama-sama JPN pada 16 Ogos 2018 mengarahkan supaya semua sekolah rendah melaksanakan pemeriksaan beg berat dalam kalangan murid mulai 26 - 30 Ogos 2018. 2. Bagi tujuan tersebut di atas, tuan dikehendaki melaksanakan pemeriksaan mengikut kriteria berikut 2.4 Sampel dalam kalangan 30% murid Tahap 1 dan 15% murid Tahap 2 2.2 Timbang berat beg murid 2.3 Timbang berat murid 2.4 Rekod berat beg dalam borang disediakan (LAMPIRAN) 3. _ Sila kemukakan laporan serfa gambar yang diambil semasa pelaksanaan pemeriksaan beg berat tersebut dalam bentuk ‘Hardcopy’ dan ‘Softcopy’ kepada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu (u.p. Unit Sekolah Rendah, Sektor Pengurusan Sekolah) pada atau sebelum 6 September 2018. Sebarang pertanyaan boleh merujuk kepada En. Mohd Arifin bin Ismail, Ketua Unit Sekolah Rendah melalui talian 09-6213411 Sekian, terima kasih. “Memperkasakan Transformasi Pen “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” sk Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu - ‘Semua Ketua Sektor, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu 5 ‘Semua Pegawai Pendidikan Daerah Negeri Terengganu ~ Mohon laksanakan pemantauan - i (Gila catatkan rujukan Jabatan ini apabila berhubung) ==) Se) LAMPIRAN BORANG MAKLUMAT PEMERIKSAAN BEG BERAT Nama Sekolah Bil, Murid Tahap 1 Orang Tahap 2 Orang Bil. Sampal Tahap 1 Orang Tahap 2 Orang re BERAT | BERAT| KANDUNGAT BIL NAMA MURID TAHUN| MuRID. | BEG pena CATATAN | Catatan: - Tahap 1 (Tahun 4, 2, 3) - Tahap 2 (Tahun 4, §, 6) FORMAT LAPORAN NAMA & ALAMAT SEKOLAH : 1. Tajuk Laporan Operasi Pemeriksaan Beg Berat Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah Negeri Terengganu 2. Tarikh Operasi 3. Masa Operasi 4, Tempat Operasi 5. Penglibatan @ Guru (i) Ibu Bapa 6 Kumpulan Sasaran () — Tahap 4 (Tahun 1, 2, 3) (i) Tahap 2 (Tahun 4, 5, 6) 7. Laporan Pemeriksaan Operasi 8 Dapatan daripada Operasi 9. Langkab Intervensi dicadang bagi mengurangkan Beg Berat 10. Ulasan Guru Besar Disediakan oleh Disemak oleh: