Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh 6.5.2018(Ahad)

Kelas 1 Inspirasi

Masa 12.10-1.10 pm

Bidang Nombor dan Operasi

Operasi Asas
Tajuk
Tambah dan Tolak

Standard Kandungan 2.1 Konsep tambah dan tolak.

2.1.1 Menggguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan


dalam konteks tambah dan tolak.
Standard
Pembelajaran 2.1.2 Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.
2.1.3 Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat
matematik berdasarkan situasi yang diberi.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menggguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan
Objektif dalam konteks tambah dan tolak.
Pembelajaran 2. Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.
3. Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat
matematik berdasarkan situasi yang diberi.

Kenali Tambah
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menggguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan
dalam konteks tambah dan tolak.
Aktiviti
3. Murid memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan.
4. Murid menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis
ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi


Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Pada akhir pengajaran;

Refleksi
PdP ditunda kerana

………………………………………….............................................................

…………………………………………………………………………………………

……………………….