Anda di halaman 1dari 30

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN KERJA

DEWAN AMBALAN DIPONEGORO – KARTINI


GUDEP 03.007 – 03.008

PRAMUKA PENEGAK
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 CIMALAKA
MASA BAKTI 2009 – 2010
LEMBAR PENGESAHAN

Pradana Putra, Pradana Putri,

Cecep Hendrayana Dian Haerani


NIS 070810118 NIS 070810225

Pembina Putra, Pembina Putri,

Drs. Nana Rusmana Efi Kurnia, S.Pd


NIP 19580706 198403 1 010 NIP 19700309 199301 2 001

Mengetahui
Wamabigus,

Aceng Zakaria S. Pd
NIP 19661105 199002 1 002

Menyetujui,

KEPALA SEKOLAH
SMAN 2 CIMALAKA
Trisatya
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh – sungguh :
1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara kesatuan republik Indonesia dan
mengamalkan pancasila.
2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat
3. Menepati dasa darma pramuka

Dasa Darma
1. Takwa kepada tuhan yang maha esa
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia
3. Patriot yang sopan dan kesatria
4. Patuh dan suka bermusyawarah
5. Rela menolong dan tabah
6. Rajin, terampil dan gembira
7. Hemat cermat dan bersahaja
8. Disiplin berani dan setia
9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya
10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan
SANDI AMBALAN PRAMUKA PENEGAK
Diponegoro – Kartini
SMA Negeri 2 Cimalaka
Syarif Hidayat ‘06
Deg ngadeg anjeun di pangadeg
Sujud ka Nu Agung
Nitah surti ka nagri
Sumerah ka Nu Kawasa
Nitah ibadah ka sagara

Yeuh lalanang jeung wanoja


Tong poho ka impluk-impluk medal jeung purwadaksi
Giwangkara medal ti asal
Sabab, anjeun ksatria sajati

Najan keteyep nya lampah


Nu atra jurang jeung jungkrang
Anjeun tetep kukuh, pengkuh
Dina nandangannana
Salila Gusti mikaasih
Dina ngaguar harepan nyata
Ngudag tujuan nu mulya

Keris bakti jadi bukti


Anjeun ksatria sajati
Ngadidik ngatik tur ngais nu leutik
Ngagambarkeun wanoja nu sasari

Bral tandang
Bral miang
Udag cita-cita anu mulya
Tur mulang dina kamulyaan jeung kabagjaan
Arti Dalam Bahasa Indonesia
Berdiri, berdirilah kalian di tempat yang tinggi
Sujud kepada Tuhan
Memberi ajaran untuk berbakti kepada Negara
Pasrah (tawakal) kepada Yang Kuasa
Memberi ajaran untuk beribadah (berbuat baik/mengharumkan) tanah air

Hei….lelaki (pemuda) dan perempuan (pemudi)


Jangan lupa kepada asal kamu dilahirkan dan asal yang kamu tempati
Atas kejayaan tempat kamu dilahirkan (Sumedang Larang)
Sebab kalian ksatria sejati

Walaupun meronta dalam melangkah


Di hadapan hanya ada jurang dan karang
Kalian tetap tegar dan kuat
Dalam menjalaninya (hidup)
Selama Tuhanm menyertai (di jalan yang benar)
Dalam menggapai harapan yang nyata
Kejarlah tujuan yang mulia

Keris bakti menjadikan bukti


Kalian ksatria sejati (untuk Ambalan Diponegoro)
Mendidik, mengayomi dan melindungi yang kecil (adik)
Menggambarkan pemudi yang berseri/sesuai kudrat Illahi (untuk Ambalan Kartini)

Bral (suruhan pergi) berjuang


Bral (suruhan pergi) mencari pengalaman hidup
Kejar cita-cita yang luhur (mulia)
Dan pulang dalam kemuliaan dan kebahagiaan (membawa hasil)

Syarif Hidayat ‘06


LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
DEWAN KERJA AMBALAN
GERAKAN PRAMUKA SMA NEGERI 2 CIMALAKA
GUDEP 03.007 / 03.008

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Salam Pramuka!
Seriring salam dan do’a kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan dan rahmat-Nya, kita dapat melakukan
Musyawarah Ambalan (MUBAL) Tahun 2010 Dewan Kerja Ambalan Diponegoro – Kartini SMA Negeri 2
Cimalaka.
Pada kesempatan ini, akan kami sampaikan laporan aktivitas DKA SMA Negeri 2 Cimalaka masa bhakti 2009 -
2010 secara umum, dan kami mengajak kakak-kakak peserta Mubal Tahun 2009 untuk bersama menyusun
kebijakan dan Program Kerja dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak SMA Negeri 2
Cimalaka yang kita cintai. Mensukseskan serta memantapkan keterpaduan, keselarasan gerakan dan langkah
pembinaan Pramuka Penegak merupakan tugas kita bersama, dalam pencapaian revitalisasi Gerakan Pramuka.

B. Maksud dan Tujuan


Maksud
1. Mendapatkan gambaran pelaksanaan tugas pokok DKA SMA Negeri 2 Cimalaka.
2. Mendapatkan gambaran tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok DKA
Diponegoro – Kartini.
Tujuan
1. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok DKA SMA Negeri 2 Cimalaka yang telah diamanatkan
pada Mubal Tahun 2009.
2. Sebagai masukan dalam penyusunan Program Kerja DKA SMA Negeri 2 Cimalaka Periode 2010 - 2011.
C. Dasar-dasar Penyusunan
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
2. Pola Mekanisme Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Penegak.
3. Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja.
BAB II
STRATEGI PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PRAMUKA PENEGAK SMA NEGERI 2 CIMALAKA

A. Rencana Kerja
Rencana kerja ini diamanatkan oleh Mubal Tahun 2009, yang merupakan titik tolak serta
penuntun pelaksanaan tugas DKA Masa Bhakti 2010 - 2011, diantaranya :
 Meningkatkan mekanisme pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak secara terarah dan
terpadu.
 Meningkatkan dan mengembangkan ekstra kurikuler Pramuka sebagai wahana pengkaderan
kepemimpinan serta keterampilan.
 Meningkatkan mutu Pramuka Penegak dan menitikberatkan pada pengetahuan dan keterampilan
dengan kegiatan yang produktif, inovatif, kreatif, dan rekreatif.
 Meningkatkan mekanisme dan kedewasaan kerja.
 Memperlancar dan meningkatkan keharmonisan hubungan kerja dengan Kwartir Ranting maupun
Kwartir Cabang.

B. Strategi Pencapaian
Agar pencapaian Rencana Kerja 2009 - 2010 dapat dilaksanakan secara terarah, maka
disusunlah tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Tahap I Semester 1, Bulan Januari s.d Juni, sebagai tahap pengkajian dan konsolidasi Dewan
Kerja.
2. Tahap II Semester 2, Bulan Juli s.d Desember, sebagai tahap pemantapan dan Kegiatan Pramuka
Penegak SMA Negeri 2 Cimalaka.
LAPORAN BIDANG ORGANISASI
Berdasarkan Musyawarah Gugus Depan 03.007 - 03.008 D.A. Diponegoro – Kartini yang telah
membentuk kepengurusan Dewan Ambalan sebagai berikut :

Mabigus : Kepala Sekolah SMAN 2 Cimalaka


Wakamabigus : Aceng Zakaria, S. Pd
Dra. Widaningsih
Drs. Yoyo Thoyib Ronjani
Pembina Putra : Drs. Nana Rusmana
Drs. Siswo Suhana
Suherman S. Pd
Pembina Putri : Efi Kurnia, S.Pd
Cicih Sumarsih, S.Pd
Pradana Putra : Cecep Hendrayana
Pradana putri : Dian Haerani
Krani Putra : Chahyadi Gumilang
Krani Putri : Witriyani
Juru Adat Putra : Rizki Ramadan
Juru Adat Putri : Susi
Juru Uang Putri : Marina
BAB III
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PRAMUKA PENEGAK SMA NEGERI 2 CIMALAKA

A. Mekanisme Pembinaan dan Pengembangan


Mekanisme pembinaan dan pengembangan yang terarah dan terpadu merupakan sasaran yang
diinginkan oleh Dewan Kerja. DKA Diponegoro – Kartini SMA Negeri 2 Cimalaka mulai menata tubuh
dengan menyusun mekanisme berdasarkan SK Kwarnas No. 22 Tahun 1991 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Dewan Kerja (PPDK), serta dengan adanya latihan rutin dan latihan gabungan. Hal ini
dilaksanakan guna penyeragaman gerak dan langkah pembinaan dan mempererat tali silaturahmi antar
sesama anggota.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka DKA SMA Negeri 2 Cimalaka mengupayakan kegiatan operasional,
diantaranya :

PROGRAM KERJA
GERAKAN PRAMUKA AMBALAN
P.A. DIPONEGORO – R.A. KARTINI
Tabel 1
Agenda Mingguan

KEGIATAN MINGGU KET.


NO. BULAN
LATIHAN 1 2 3 4 5 PELAKSANA
1. PENGENALAN FEBRUARI PEMBINA
KEBANTARAAN

2. PENGISIAN & PEMBINA &


PENCAPAIAN DKA
SKU PENEGAK
BANTARA

3. PENCAPAIAN PEMBINA &


SKU PENEGAK DKA
KEGIATAN MINGGU KET.
NO. BULAN
LATIHAN 1 2 3 4 5 PELAKSANA
BANTARA

4. LATIHAN MARET PEMBINA &


MEMASAK DKA
5. LATIHAN PBB PEMBINA &
DKA
6. INDUSTRI DKA
PERTANIAN

7. LATIHAN PEMBINA &


PEMBUATAN DKA
YEL – YEL
PRAMUKA, SAAT
PERLOMBAAN

8. LATIHAN APRIL PEMBINA &


PEMBUATAN DKA
YEL – YEL
PRAMUKA, SAAT
PERLOMBAAN
9. MATERI DKA
KEPRAMUKAAN

10. PBB & TEKPRAM DKA

11. P3K MEI DKA

12. LATIHAN DKA


KEPEMIMPINAN
KEGIATAN MINGGU KET.
NO. BULAN
LATIHAN 1 2 3 4 5 PELAKSANA
ATAU PBB

13. MORSE DKA

14. LATIHAN RUTIN JUNI DKA


KEPRAMUKAAN

15. MASA JULI DKA


ORIENTASI
PRAMUKA

16. PERSIAPAN AGUSTUS DKA &


MENYAMBUT PEMBINA
HUT PRAMUKA

17. PERSIAPAN PEMBINA


KARNAVAL
PRAMUKA

18. MATERI DKA


KEPRAMUKAAN

19. PENJELAJAHAN DKA


DI SEKOLAH

20. TALI TEMALI SEPTEMBER DKA

21. MEMASAK DKA


KEGIATAN MINGGU KET.
NO. BULAN
LATIHAN 1 2 3 4 5 PELAKSANA
22. LATIHAN RUTIN OKTOBER DKA
DAN MATERI
KEPRAMUKAAN
23. PENGISIAN DAN DKA
PENGENALAN
KEBANTARAAN
24. PENGISIAN SKU NOVEMBER DKA
BANTARA

25. PEMANTAPAN DKA


DAN PENGUJIAN
SKU BANTARA
PROGRAM KERJA
GERAKAN PRAMUKA AMBALAN
P.A. DIPONEGORO – R.A. KARTINI

Tabel 2
Agenda Pokok/Bulanan
KEGIATAN MINGGU KET.
NO. BULAN
LATIHAN 1 2 3 4 5 PELAKSANA
1. PELANTIKAN JAN PEMBINA & DKA
BANTARA

2. MASA TAMU Juli DKA

3. KEMAH BAKTI Oktober DKA

4. PERJALANAN November DKA


LAKSANA

Tabel 3
Kegiatan Partisipatif Tingkat Kwaran Cimalaka
ANGGOTA
NO. KEGIATAN PELAKSANAAN YANG IKUT HASIL
SERTA
1. PD SAKA
MEMUASKAN
GELOMBANG II 25 – 26 April 2009 14 ORANG

2. HUT PRAMUKA
13 AGUSTUS 2009 25 ORANG MEMUASKAN
PAWAI OBOR
3. HUT PRAMUKA
FESTIVAL 14 AGUSTUS 2009 25 ORANG MEMUASKAN
KARNAVAL
ANGGOTA
NO. KEGIATAN PELAKSANAAN YANG IKUT HASIL
SERTA
4. PENYULUHAN 05 SEPTEMBER
15 ORANG MEMUASKAN
KPK 2009
5. LCTK 09 SEPTEMBER
15 ORANG MEMUASKAN
2009
6. LATGAB
03 OKTOBER 2009 25 ORANG MEMUASKAN

7. PD SAKA 19 – 20 OKTOBER
18 ORANG MEMUASKAN
GABUNGAN 2009

Tabel 4
Kegiatan Partisipatif Tingkat Kwarcab Sumedang

NO. KEGIATAN PELAKSANAAN PESERTA HASIL

1. RAIMUNA 24 – 28 DESEMBER 16 ORANG MEMUASKAN


CABANG VI 2009
Potensi Akhir Hasil Pembinaan dan Pengembangan
Tabel 5
I. Perbandingan Potensi Pramuka Penegak SMAN 2 Cimalaka

NO. TAHUN PUTRA PUTRI JUMLAH

1. 2008 11 10 21

2. 2009 13 28 41

3 2010 17 35 52

Dari data di atas, ternyata terjadi peningkatan jumlah anggota. Dan peningkatannya sangat signifikan, hal
ini disebabkan oleh :
 Ekstra kurikuler Gerakan Pramuka di sekolah sudah berkembang denagan baik.
 Meningkatnya minat siswa untuk menjadi anggota Pramuka.
 Banyaknya kegiatan lain di luar sekolah.
II. Gambaran Potensi Satuan Karya

NO. TAHUN PUTRA PUTRI JUMLAH

1. BHAYANGKARA 16 20 36

2. WANABHAKTI - 1 1

3. BHAKTIHUSADA 2 4 6
JUMLAH 18 25 43

Dari data di atas, ternyata terjadi peningkatan jumlah anggota. Peningkatannya signifikan, hal ini
disebabkan oleh :
 Ekstra kurikuler Gerakan Pramuka di sekolah mulai berkembang.
 Menaiknya minat siswa untuk menjadi anggota Pramuka.
 Banyaknya kegiatan lain di luar sekolah.
BAB IV
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
DEWAN KERJA

A. Hasil Pelaksanaan Tugas DKA


DKA Diponegoro – Kartini Masa Bhakti 2009 - 2010 dilantik pada tanggal 24 - 25 Januari 2009 di
Kampus SMA Negeri 2 Cimalaka. Selama pelaksanaan tugas dapat dipresentasikan berbagai kegiatan
rencana dan program kerja, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8
Hasil Pelaksanaan Tugas

NO. Kegiatan Frekuensi Presentase

1. Rapat Pleno 18 31 %

2. Rapat Pimpinan 6 10.52 %

3. Rapat Bidang 2 3.5 %

4. Rapat Pelaksanaan Program 15 26.31 %

5. Kegiatan Pokok Terprogram 6 10.52 %

6. Kegiatan Pokok Tidak Terprogram 2 3.5 %


7. Kegiatan Partisipatif 8 14.03 %

Di samping itu, DKA SMAN 2 Cimalaka telah mencatat keberhasilan-keberhasilan Pembinaan sebagai
berikut :
1. Adanya hubungan yang harmonis antara DKA dengan DKR dan DKC.
2. Pembinaan intern DKA dapat diandalkan dengan mengikuti satuan karya yang diantaranya : Saka
Bhayangkara, Saka Wanabhakti, serta Bhaktihusada. Dan masuknya DKA SMAN 2 Cimalaka menjadi
Anggota DKR Cimalaka yang Ikut serta mensukseskan Jambore Ranting 2008.
B. Pembinaan dan Pengembangan Dewan Ambalan
Secara koordinatif dan kosultatif, pembinaan dan pengembangan Dewan Ambalan tergabung dalam :
1. Sistem Kepemimpinan,
2. Sistem Pengorganisasian,
3. Sistem Administrasi,
4. Sistem Evaluasi dan Laporan, serta
5. Perencanaan Kegiatan
BAB V
LAPORAN ADMINISTRASI, KEUANGAN DAN INVENTARIS

LAPORAN ADMINISTRASI
A. Surat Masuk

No No. Surat Tanggal Perihal Tujuan Asal Surat

11 Maret Kepengurusan DKR


1. 08/09.11 – C Undangan
2009 Dewan Penegak Cimalaka
Sidang
11 Maret DKR
2. 07/09.11 – C Undangan Paripurna
2009 Cimalaka
cabang
Lomba Lintas
022/LLA_XXII/08.11/17.107 Agustus SMAN 1
3. Undangan Alam XXII Se –
17.108/B 2009 Sumedang
Jawa 2009
Permohonan
30 Oktober Peminjaman MAN 1
4. 89/09.11.22.003-004-C Peminjaman
2009 Barang Sumedang
Barang
5 November Undangan Saka
5. 10/09.11.22 – C PDSK
2009 PDSK Bhayangkara
23
Rapat Rapat MAN 1
6. 100/09.11 – A November
Koordinasi Koordinasi Sumedang
2009

B. Keluar
Jenis
No No. Surat Perihal Tujuan
Kegiatan
Pelantikan
1. 01/03.007/008/11.22.09-C Undangan Pembina
Bantara
Pelantikan Permohonan
2. 01/03.007/008/11.22.09 Orang tua siswa
Bantara Izin
Jenis
No No. Surat Perihal Tujuan
Kegiatan
Pelantikan
3. 01/03.007/008/11.22.09-C Undangan OSIS
Bantara
Pelantikan
4. 01/03.007/008/11.22.09-C Undangan DKR
Bantara
Surat Jalan
5. 06/03.007/008/11.22.09-C Pemberitahuan Kapolsek
Laksana
Perjalanan
6. 06/03.007/008/11.22.09-C Pemberitahuan DKR Cimalaka
Laksana
Perjalanan
7. 06/03.007/008/11.22.09-C Pemberitahuan DKC Subang
Laksana
Surat Jalan
8. 07/03.007/008/11.22.09-C Pemberitahuan Kapolsek
Laksana II
Perjalanan
9. 07/03.007/008/11.22.09-C Pemberitahun DKR Cimalaka
Laksana II
Perjalanan
10. 07/03.007/008/11.22.09-C Pemberitahun DKC Subang
Laksana II

11. 08/03.007/008/11.22.09-C Konsolidasi Undangan Guru Pembina

12. 08/03.007/008/11.22.09-C Konsolidasi Undangan OSIS

13. 08/03.007/008/11.22.09-C Konsolidasi Undangan Ekstrakurikuler

14. 09/03.007/008/11.22.09-C Masa Tamu Undangan Guru

15. 09/03.007/008/11.22.09-C Masa Tamu Undangan OSIS dan MPK

16. 09/03.007/008/11.22.09-C Masa Tamu Undangan Ekstrakurikuler

Buka Puasa
17. 10/03.007/008/11.22.09-C Undangan Guru Pembina
bersama
Buka Puasa
18. 10/03.007/008/11.22.09-C Undangan OSIS dan MPK
bersama
Jenis
No No. Surat Perihal Tujuan
Kegiatan
Buka Puasa
19. 10/03.007/008/11.22.09-C Undangan Ekstrakurikuler
bersama

20. 11/03.007/008/11.22.09-C Kemah Bakti Undangan Guru Pembina

11/03.007/008/11.22.09 Kepala Desa


21. Kemah Bakti Izin Tempat
Cilumping
11/03.007/008/11.22.09 Kapolsek
22. Kemah Bakti Pemberitahuan Cilumping Buah
Dua
11/03.007/008/11.22.09 Surat Izin
23. Kemah Bakti Orangtua Siswa
Orangtua

24. 11/03.007/008/11.22.09 Kemah Bakti Pemberitahuan OSIS dan MPK


Laporan Keuangan Pramuka Periode 2009 – 2010

Tgl/ Bln Keterangan Debit (Rp) Kredit (Rp) SAldo (Rp)


1 2 3 4 5
Januari 2009 Saldo Awal bulan desember 14.000 14.000
Februari 2009 Saldo Awal 14.000 14.000
Maret 2009 Saldo dari Bulan Februari 14.000
Uang kas 5.000
Jumlah 19.000 19.000
April 2009 Saldo dari Bulan Maret 19.000
Jumlah 19.000 19.000
Mei 2009 Saldo dari bulan April 19.000
Uang SKK 150.000
Jumlah 169.000 169.000
Juni 2009 Saldo dari bulan Mei 169.000
Jumlah 169.000 169.000

Juli 2009 Saldo dari bulan Juni 169.000


Masa Tamu 300.000
Pengeluran Masa Tamu 300.000
Jumlah 469.000 300.000 169.000
Agustus 2009 Saldo dari bulan Juli 169.000
Uang dari Sekolah 200.000
Uang Karnaval HUT PRAMUKA 200.000
Jumlah 369.000 200.000 169.000
September 2009 Saldo dari bulan Agustus 169.000
Pembayaran SKK 150.000
Pemasukan pertandingan LCTK 80.000
Pemasukan Seminar KPK 100.000
Pembayaran Pendaftaran LCTK dan 180.000
Seminar KPK
Jumlah 349.000 330.000 19.000
Oktober 2009 Saldo dari bulan September 19.000
Uang TKK 100.000
Uang Pembelian TKK 100.000
Uang Pemasukan dari Sekolah 400.000
Pengeluaran dari Kemah Bakti 400.000
Jumlah 519.000 500.000 19.000
November 2009 Saldo dari bulan Oktober 19.000
Pemasukan Pembuatan KAOS 1.400.000
PRAMUKA
Jumlah 1.419.000 1.419.000
Desember 2009 Saldo dari bulan November 1.419.000
Pemasukan Pendaftaran RAIMUNA 500.000
CABANG
Pengeluaran DP Pembuatan KAOS 700.000
Pembayaran Pendaftaran RAIMUNA 500.000
CABANG
Pemasukan dari sekolah 200.000
Pengeluaran RAIMUNA Cabang 200.000
Jumlah 2.119.000 1.400.000 719.000
Januari 2010 Saldo dari bulan Desember 719.000
Pembayaran KAOS PRAMUKA 719.000
Jumlah 719.000 719.000 0
LAPORAN INVENTARIS BARANG
No. Nama Barang Jumlah Keterangan

1. Bakul 2 Buah Baik


2. Baskom 2 Buah Baik
3. Bakul Plastik 2 Buah Baik
4. Cukil 3 Buah Baik
5. Coet Tanah 2 Buah Baik
6. Gambar Bapak Pandu 1 Buah Rusak
7. Garpu Besi 88 Buah Baik
8. Garpu Plastik 34 Buah Baik
9. Gelas Plastik 130 Buah Baik
10. Gelas Kaca 2 Buah Baik
11. Dingkul 1 Buah Baik
12. Kotak P3K 1 Buah Baik
13. Kursi 3 Buah Baik
14. Lemari 4 Buah Baik
15. Mega Phone 1 Buah Baik
16. Meja 3 Buah Baik
17. Mutu 1 Buah Rusak
18. Mesin Tik 1 Buah Baik
19. Pisau Dapur 1 Buah Baik
20. Piring Plastik 200 Buah Baik
21. Piring Kaca 11 Buah Baik
22. Panci 2 Buah Baik
23. Piring Seng 10 Buah Baik
24. Parutan Kelapa 1 Buah Baik
25. Papan Struktur Organisasi 1 Buah Baik
26. Papan D.A. Dipokarti 1 Buah Baik
27. Papan Program Kerja 1 Buah Baik
28. Sendok Besi 55 Buah Baik
29. Sendok Plastik 15 Buah Baik
30. Mangkok Plastik 20 Buah Baik
31. Talenan 4 Buah Baik
32. Susuk 4 Buah Baik
33. Seserok 3 Buah Baik
34. Baki 4 Buah Baik
35. Katel Besar + Kecil 3 Buah Baik
36. Citel 1 Buah Baik
37. Kompor 1 Buah Baik
38. Komplang 3 Buah Baik
39. Tenda 5 Buah Baik
40. Terpal 2 Buah Baik
41. Kasur busa 1 Buah Baik
42. Teko 2 Buah Baik
43. Bedog 1 Buah Baik
44. Piting 3 lubang 1 Buah Baik
45. Pacul 1 Buah Baik
46. Magicom 1 Buah Baik
47. Tenda Ploton 2 Buah Baik
48. Tikar 4 Buah Baik
49. Tempat Bendera 2 Buah Baik
50. Karpet Catur 2 Buah Baik
51. Karpet Hijau 4 Buah Baik
52. Smaphore 6 Buah Baik
53. Bendera Merah putih 1 Buah Baik
54. Bendera Wosm 2 Buah Baik
55. Bendera Pramuka 1 Buah Baik
56. Bambu Runcing 12 Buah Baik
57. Plastik Tenda 1 Buah Baik
58. Ember 1 Buah Baik
Lampiran 1

LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN MASA TAMU


SMA NEGERI 2 CIMALAKA 2009 - 2010

Tanggal 25 - 26 Juli 2009


I. Pemasukan
Dari sekolah sebesar Rp. 250.000,-

II. Pengeluaran
1. Administrasi Rp. 20.000,-
2. Konsumsi
 Pembina 6 x 10.000 Rp. 60.000,-
 Panitia 30 x 3000 Rp. 90.000,-
 Tamu Undangan 5 x 3000 Rp. 15.000,-
 OSIS 2 x 3000 Rp. 6.000,-
 MPK 2 x 3000 Rp. 6.000,-
 Tamu Ekskul
a. Paskibra 2 x 3000 Rp. 6.000,-
b. PMR 5 x 3000 Rp. 15.000,-

4. Biaya tak terduga Rp 32.000,-


Jumlah Rp. 250.000,-
Lampiran 2

RINCIAN BIAYA
KEMAH BAKTI
DEWAN AMBALAN DIPONEGORO – KARTINI

1. ATK Rp. 50.000


2. Dokumentasi Rp. 50.000
3. Tanda panitia Rp. 60.000
4. Hadiah Rp. 70.000
5. Pembeliaan perkakas Rp. 100.000
a. Pacul
b. Golok
6. P3K Rp. 30.000
7. Biaya perkemahan Rp. 40.000
a. Minyak tanah
b. Bensin
c. Tali rapia
Rp. 400.000
Lampiran 3

RINCIAN BIAYA
PELANTIKAN BANTARA
DEWAN AMBALAN DIPONEGORO – KARTINI

1. ATK Rp. 20.000,-


2. Konsumsi
a. Panitia 25 Rp. 100.000,-
b. Tamu Undangan 15 Rp. 50.000,-
3. Pembelian Perlengkapan Rp. 50.000,-
4. Biaya tak terduga Rp 30.000,-
Rp. 250.000,-
Lampiran 4

RINCIAN BIAYA
HUT PRAMUKA
DEWAN AMBALAN DIPONEGORO – KARTINI

 Dari sekolah Rp. 200.000


o Uang Pendaftaran 2 Sangga Rp. 200.000
Lampiran 5

RINCIAN BIAYA
KEGIATAN PARTISIPATIF LCTK
DEWAN AMBALAN DIPONEGORO – KARTINI

 Dari sekolah Rp. 50.000


 Dari Siswa Rp. 25.000
o Uang Pendaftaran 3 Regu x 25.000 Rp. 75.000
Lampiran 6

RINCIAN BIAYA
RAIMUNA CABANG
DEWAN AMBALAN DIPONEGORO – KARTINI

 Dari sekolah Rp. 700.000


 Uang dari siswa Rp. 350.000
o Uang Pendaftaran 2 Sangga Rp. 500.000
o Transportasi Rp. 300.000
o Konsumsi + Peralatan Rp. 250.000