Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(SLOT PENGAJARAN)
Kelas: Prasekolah
Tarikh: 22 September 2010
Masa: 9.00 pagi- 9.30 pagi (30 minit)
Bilangan Pelajar: 19 orang
Modul: Bertema
Tema/ Tajuk: Janji Temu Bersama Makanan
Tunjang Utama: Fizikal dan Estetika- Penjagaan Kesihatan
Standard Kandungan: PFK 3.2 Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat
Standard Pembelajaran: PFK 3.2.2 Menyatakan waktu makanan
PFK 3.2.3 Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tak berkhasiat
Kesepaduan Tunjang: ST 2.3.7 Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan
Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Mengetahui waktu makan yang betul
2. mengenal pasti jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat
Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid sudah mengetahui carta piramid makanan
Kemahiran Berfikir (KB): Menghubung kait, menjana idea, menyelesaikan masalah
Penerapan Nilai: Bekerjasama, kejujuran, berhati-hati
Bahan Bantu Mengajar (BBM): Carta waktu makanan, jam dinding,komputer riba, LCD, speaker
Fokus MI: Kecerdasan Verbal-Linguistik, Kecerdasan Muzik, Kecerdasan Kinestatik
Kosa Kata: Berkhasiat (healthy), sarapan pagi (breakfast), makan tengah hari (lunch), minum petang (tea time), makan malam
(dinner).
CATATAN
LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (BBM, Kesepaduan, KB,
MASA Nilai, dll)
SET INDUKSI KB
Mengetahui waktu makan 1. Guru menunjukkan carta waktu makanan dan jam
(5 minit) Menghubung kait
yang betul dinding.
KESEPADUAN
2. Murid-murid diminta membuat pergerakan jarum
Sains dan Teknologi
jam yang menunjukkan waktu makan.
BBM
3. Guru membimbing murid-murid berkomunikasi
Carta waktu makanan, jam
mengenai waktu makan yang tepat dan betul. dinding, komputer riba,
4. Murid-murid diminta meneka makanan yang betul speaker, LCD

mengikut waktu makanan berdasarkan waktu KOSA KATA

makanan yang dipaparkan di LCD. Berkhasiat

PERKEMBANGAN BBM
Meneka jenis-jenis 1. Guru menunjukkan gambar makanan mengikut
P&P Komputer riba, lcd, speaker
makanan pengelasan piramid makanan.
LANGKAH 1 KB
2. Murid-murid dikehendaki meneka jenis-jenis
(10 minit) Menjana idea,
makanan tersebut. menyelesaikan masalah
3. Guru bersoal jawab dengan murid-murid jenis- MI
jenis makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat. Kecerdasan kinestatik,
kecerdasan verbal linguistik

LANGKAH 2 BBM
Mengelaskan jenis-jenis 1. Guru menayangkan persembahan slide jenis
Komputer riba, LCD,
(10 minit) speaker
makanan makanan kepada kanak-kanak.
NILAI
2. Murid-murid mendengar penerangan guru.
Bekerjasama, kejujuran,
3. Guru membimbing murid-murid untuk berhati-hati
mengelaskan jenis-jenis makanan. MI
4. Murid-murid bermain aktiviti yang disediakan Kecerdasan spatial,
dalam persembahan slide. kecerdasan verbal linguistik
PENUTUP/ BBM
1. Guru membuat rumusan mengenai waktu
REFLEKSI “THE FOOD SONG” Lagu: The Food Song,
Do you like apples? (2x) pemakanan yang betul dan jenis-jenis makanan
(5 minit) Komputer riba, LCD,
Yes, I like apples (2x) yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. speaker
Do you like oranges? (2x)
Yes, I like oranges (2x) 2. Guru dan murid-murid menyanyi lagu “The Food MI
Do you like candy? (2x) Kecerdasan Muzik
Song”
No, I don’t like candy (2X)
Do you like chips? (2x)
No, I don’t like chips (2x)
I like to eat (4x)
Healthy food (2x)
Not junk food (2x)

REFLEKSI:

PENILAIAN: