Anda di halaman 1dari 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SISTEMA DE ROCIADORES SISTEMA DE ROCIADORES


AUTOMÁTICOS # 1 AUTOMÁTICOS # 2
1 SE REQUIERE ACOMETIDA DE 3" 1
0209-18 0209-18 SE REQUIERE ACOMETIDA DE 2 1/2"

WF

WF
A Baja tubería schedula 40 A
de 1 1/2" a 1er nivel.

0.70
3"

LAT
1" 1" 1" 1" 1" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1 1/2"

ROD

ROD
ROD

ROD
ROD

ROD
ROD
2.90 1.40 1.50 3.30 0.60 0.95 1.75 3.50 1.00

ROD
LAT
1.40
3"
ROD
+ 2.80

2 1/2"
2.60
1" 1"

ROD
ROD
3.55 2.45

0.50

0.50
1"

1"
ROD

ROD

1.15
3"
6 5
B B

ROD
0209-18 + 2.80

ROD
0209-18
1" 1" 1" 1" 1"

ROD

ROD

ROD
ROD

ROD
1.50 3.30 0.60 2.70 3.50

1.30
3"
ROD
2"

ROD
1.30

3.15
2"
ROD
2 1/2"
1.85
C C

4 9
0209-18 0209-18 5 6
0209-18 0209-18

ROD
LAT
1" 1" 1" 1" 1" 1"

ROD
ROD
ROD

ROD

ROD

ROD
4.00 1.10 2.90 4.00 1.75 4.00

ROD

4.00
2 1/2"

2"
4.00
D D

ROD
1" 1" 1" 1" 1" 1"

ROD
ROD
ROD

ROD

ROD

ROD
4.00 1.10 2.90 4.00 1.75 4.00

ROD
E E

1 1/2"
4.00

4.00
2"

F F

4
0209-18

ROD
1" 1" 1" 1" 1" 1"

ROD
ROD
ROD

ROD

ROD

ROD
4.00 1.10 2.90 4.00 1.75 4.00

0.40
1"
ROD
ROD

ROD
1 1/4"
3.95
G G
4.10
2"

1"
0
3.8
3
0209-18

ROD
9 1"

ROD
5
0209-18 2.8
5
0209-18
1" 1" 1 1/4" 1" 1" 1"
ROD

ROD

ROD
ROD

0.80 3.20 1.10 2.90 4.00 5


2 0.9

ROD
ROD

0209-18
H H
1 1/4"
3.05

GCI

7
0209-18
1" 1" 1 1/4"
ROD

I 0.30
Ø 1/2"
2.55 2.55 I
ROD
0.85
1"

PLANTA MEZZANINE Y TECHO ALTO.


ROD

1.35
1"

ESCALA 1:50.
ROD

1"
5
3 1.4
0209-18
ROD

1"
5
2.9
ROD

2
0209-18
J J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10