Anda di halaman 1dari 41

BUKU PIKET HARIAN GURU

SMK NURUL HUDA CURUG WETAN


TAHUN PELAJARAN 2018/2019

2
Nama : Achmad Humaedi, S.Kom.
Mapel : K3LH
Kelas : X XI XII
Hari : S R

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 10.2 10.2 11 11 10.1 10.1
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
4-Jul-18 Rabu 0 11 11 12 12 12 12
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 10.2 10.2 11 11 10.1 10.1
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
11-Jul-18 Rabu 0 11 11 12 12 12 12
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 10.2 10.2 11 11 10.1 10.1
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
18-Jul-18 Rabu 0 11 11 12 12 12 12
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 10.2 10.2 11 11 10.1 10.1
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
25-Jul-18 Rabu 0 11 11 12 12 12 12
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 10.2 10.2 11 11 10.1 10.1
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
Rabu 0 11 11 12 12 12 12
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

3
Nama : Agus Adihardi, A.Ma.
Mapel : Penjaskes
Kelas : XI XII
Hari : S

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 0 0 0
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 11 11 12 12 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 0 0 0
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 11 11 12 12 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 0 0 0
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 11 11 12 12 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 0 0 0
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 11 11 12 12 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 0 0 0
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
Rabu 0 0 0 0
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 11 11 12 12 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

4
Nama : Ahmad Damiyati, S.Pd.I.
Mapel : Agama, BTQ
Kelas : X XI XII
Hari : S S R K J S

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
12 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 0 0 12 12
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 11 11
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 10.1 10.1
5-Jul-18 Kamis 0 0 10.2 10.2 10.1 10.1
6-Jul-18 Jum`at 10.2 10.2 0 12 12 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 11 11 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 0 0 12 12
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 11 11
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 10.1 10.1
12-Jul-18 Kamis 0 0 10.2 10.2 10.1 10.1
13-Jul-18 Jum`at 10.2 10.2 0 12 12 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 11 11 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 0 0 12 12
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 11 11
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 10.1 10.1
19-Jul-18 Kamis 0 0 10.2 10.2 10.1 10.1
20-Jul-18 Jum`at 10.2 10.2 0 12 12 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 11 11 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 0 0 12 12
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 11 11
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 10.1 10.1
26-Jul-18 Kamis 0 0 10.2 10.2 10.1 10.1
27-Jul-18 Jum`at 10.2 10.2 0 12 12 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 11 11 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 0 0 12 12
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 11 11
Rabu 0 0 0 10.1 10.1
Kamis 0 0 10.2 10.2 10.1 10.1
Jum`at 10.2 10.2 0 12 12 0
Sabtu 0 0 11 11 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

5
Nama : Niswatun Ni`amh, S.Pd.
Mapel : Fisika
Kelas : X XI XII
Hari : S S

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 10.1 10.1 10.2 10.2 0
3-Jul-18 Selasa 0 11 11 12 12 0
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 10.1 10.1 10.2 10.2 0
10-Jul-18 Selasa 0 11 11 12 12 0
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 10.1 10.1 10.2 10.2 0
17-Jul-18 Selasa 0 11 11 12 12 0
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 10.1 10.1 10.2 10.2 0
24-Jul-18 Selasa 0 11 11 12 12 0
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 10.1 10.1 10.2 10.2 0
31-Jul-18 Selasa 0 11 11 12 12 0
Rabu 0 0 0 0
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I


BUKU PIKET HARIAN GURU
SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

6
Nama : Mad Sayrif, S.Pd.I
Mapel : KWU, PKn
Kelas : X XI XII
Hari : S R K S

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 0 0 0
3-Jul-18 Selasa 12 12 0 11 11 0
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 10.2 10.2
5-Jul-18 Kamis 0 0 12 12 11 11
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 10.1 10.1
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 0 0 0
10-Jul-18 Selasa 12 12 0 11 11 0
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 10.2 10.2
12-Jul-18 Kamis 0 0 12 12 11 11
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 10.1 10.1
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 0 0 0
17-Jul-18 Selasa 12 12 0 11 11 0
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 10.2 10.2
19-Jul-18 Kamis 0 0 12 12 11 11
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 10.1 10.1
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 0 0 0
24-Jul-18 Selasa 12 12 0 11 11 0
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 10.2 10.2
26-Jul-18 Kamis 0 0 12 12 11 11
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 10.1 10.1
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 0 0 0
31-Jul-18 Selasa 12 12 0 11 11 0
Rabu 0 0 0 10.2 10.2
Kamis 0 0 12 12 11 11
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 10.1 10.1

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

7
Nama : Cita Ardiana, S.Pd
Mapel : IPS
Kelas : X XI XII
Hari : S R K

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 10.1 10.1 0 0 0
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
4-Jul-18 Rabu 10.2 10.2 0 11 11 0
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 12 12
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 10.1 10.1 0 0 0
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
11-Jul-18 Rabu 10.2 10.2 0 11 11 0
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 12 12
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 10.1 10.1 0 0 0
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
18-Jul-18 Rabu 10.2 10.2 0 11 11 0
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 12 12
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 10.1 10.1 0 0 0
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
25-Jul-18 Rabu 10.2 10.2 0 11 11 0
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 12 12
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 10.1 10.1 0 0 0
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
Rabu 10.2 10.2 0 11 11 0
Kamis 0 0 0 12 12
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

8
Nama : Siti Hasanah, S.Pd.
Mapel : IPA, Kimia
Kelas : X XI XII
Hari : S S R

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 11 11 12 12 0 0
3-Jul-18 Selasa 10.1 10.1 10.2 10.2 0 0
4-Jul-18 Rabu 12 12 0 0 11 11
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 11 11 12 12 0 0
10-Jul-18 Selasa 10.1 10.1 10.2 10.2 0 0
11-Jul-18 Rabu 12 12 0 0 11 11
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 11 11 12 12 0 0
17-Jul-18 Selasa 10.1 10.1 10.2 10.2 0 0
18-Jul-18 Rabu 12 12 0 0 11 11
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 11 11 12 12 0 0
24-Jul-18 Selasa 10.1 10.1 10.2 10.2 0 0
25-Jul-18 Rabu 12 12 0 0 11 11
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 11 11 12 12 0 0
31-Jul-18 Selasa 10.1 10.1 10.2 10.2 0 0
Rabu 12 12 0 0 11 11
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

9
Nama :
Mapel :
Kelas : X XI XII
Hari : S S R K J S
Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 0 0 0
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 0 0 0
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 0 0 0
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 0 0 0
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 0 0 0
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
Rabu 0 0 0 0
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I


BUKU PIKET HARIAN GURU
SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

2
Nama :
Mapel :
Kelas : X XI XII
Hari : S S R K J S

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 0 0 0
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 0 0 0
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 0 0 0
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 0 0 0
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 0 0 0
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
Rabu 0 0 0 0
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

2
Nama :
Mapel :
Kelas : X XI XII
Hari : S S R K J S

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 0 0 0
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 0 0 0
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 0 0 0
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 0 0 0
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 0 0 0
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
Rabu 0 0 0 0
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

2
Nama :
Mapel :
Kelas : X XI XII
Hari : S S R K J S

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 0 0 0
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 0 0 0
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 0 0 0
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 0 0 0
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 0 0 0
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
Rabu 0 0 0 0
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

2
Nama :
Mapel :
Kelas : X XI XII
Hari : S S R K J S
Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 0 0 0
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 0 0 0
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 0 0 0
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 0 0 0
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 0 0 0
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
Rabu 0 0 0 0
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah
ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

2
Nama :
Mapel :
Kelas : X XI XII
Hari : S S R K J S

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 0 0 0
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 0 0 0
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 0 0 0
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 0 0 0
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 0 0 0
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
Rabu 0 0 0 0
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

2
Nama :
Mapel :
Kelas : X XI XII
Hari : S S R K J S

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 0 0 0
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 0 0 0
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 0 0 0
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 0 0 0
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 0 0 0
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
Rabu 0 0 0 0
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

2
Nama :
Mapel :
Kelas : X XI XII
Hari : S S R K J S

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 0 0 0
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 0 0 0
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 0 0 0
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 0 0 0
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 0 0 0
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
Rabu 0 0 0 0
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

2
Nama :
Mapel :
Kelas : X XI XII
Hari : S S R K J S

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 0 0 0
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 0 0 0
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 0 0 0
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 0 0 0
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 0 0 0
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
Rabu 0 0 0 0
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah
ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

2
Nama :
Mapel :
Kelas : X XI XII
Hari : S S R K J S

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 0 0 0
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 0 0 0
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 0 0 0
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 0 0 0
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 0 0 0
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
Rabu 0 0 0 0
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I

BUKU PIKET HARIAN GURU


SMK NURUL HUDA CURUG WETAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

2
Nama :
Mapel :
Kelas : X XI XII
Hari : S S R K J S

Kelas/JTM
Tanggal Hari JML Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
2-Jul-18 Senin 0 0 0 0
3-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
4-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
5-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
6-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
7-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
8-Jul-18 Minggu
9-Jul-18 Senin 0 0 0 0
10-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
11-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
12-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
13-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
14-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
15-Jul-18 Minggu
16-Jul-18 Senin 0 0 0 0
17-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
18-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
19-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
20-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
21-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
22-Jul-18 Minggu
23-Jul-18 Senin 0 0 0 0
24-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
25-Jul-18 Rabu 0 0 0 0
26-Jul-18 Kamis 0 0 0 0
27-Jul-18 Jum`at 0 0 0 0
28-Jul-18 Sabtu 0 0 0 0
29-Jul-18 Minggu
30-Jul-18 Senin 0 0 0 0
31-Jul-18 Selasa 0 0 0 0
Rabu 0 0 0 0
Kamis 0 0 0 0
Jum`at 0 0 0 0
Sabtu 0 0 0 0

Curug, 31 Juli 2018


Kepala Sekolah

ACHMAD HUMAEDI, S.Pd.I


HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I
HUMAEDI, S.Pd.I