Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

UPT PENDIDIKAN SD DAN PAUDNI


KECAMATAN CIPONGKOR
SD N 2 CIBENDA
Alamat : Jln. AMD Manunggal No.50 Kp. Pasirhuni Ds.Cintaasih Kec. Cipongkor
Kab. Bandung Barat 40764

SURAT TUGAS
Nomor : ......../......./21-SD/......../20....

Kepala SD N 2 Cibenda UPT Pendidikan SD dan PAUDNI Kecamatan Cipongkor


Kabupaten Bandung Barat, dengan ini menugaskan kepada:

Nama : ..................................................
Tempat Tgl. Lahir : ..................................................
NIP : ..................................................
Pangkat/Golongan : ..................................................
Jabatan : ..................................................
Pendidikan : ..................................................
Unit Kerja : SD N 2 Cibenda
NUPTK : ..................................................

Untuk melaksanakan Tugas ...................................................................................


...................................................................................................................................
Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggung jawab.

Cipongkor, ................................... 20....


Kepala Sekolah

SUTISNA, S.Pd
NIP. 196402011994031010