Anda di halaman 1dari 5

SMK SEKSYEN 10 KOTA DAMANSARA

47810 PETALING JAYA SELANGOR

KERTAS KERJA CADANGAN

PROGRAM AKTIVITI PASCA PT3


(EXPLORACE)

ANJURAN :

PUSAT SUMBER SEKOLAH


Usahasama
UNIT KESELAMATAN SEKOLAH

TARIKH :

1 OKTOBER 2018

Disediakan oleh,

MARIANA AHMAD
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

0 Program Pasca PT3 (Explorace)


KERTAS KERJA CADANGAN PROGRAM

1. TAJUK PROGRAM

Program Aktiviti Pasca PT3 – Explorace

2. PENGENALAN

Menuntut ilmu yang berterusan penting untuk memastikan


kesinambungan ahli masyarakat yang mencintai ilmu hingga ke akhir hayat.
Sehubungan dengan itu, Pusat Sumber Sekolah dengan kerjasama Unit
Keselamatan berhasrat menganjurkan program explorace yang berbentuk ilmiah.

2. OBJEKTIF

 Mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan sains dan alam sekitar


dalam kehidupan, masyarakat dan persekitaran
 Mendapatkan maklumat dalam pelbagai kaedah secara bijak dalam
pelbagai bidang
 Menarik minat murid-murid untuk terus hadir ke sekolah walaupun
peperiksaan telah tamat
 Memahami keperluan mengaplikasikan ilmu untuk kelestarian alam
sekitar
 Melatih murid untuk berkerjasama dalam satu pasukan

3. TARIKH /MASA : 1 OKTOBER 2018 / 7.30 pagi – 10.00 pagi

4. TEMPAT : Sekitar kawasan sekolah

5. KUMPULAN SASARAN : Pelajar Tingkatan 3

1 Program Pasca PT3 (Explorace)


6. STRATEGI PELAKSANAAN

1. Mengemukakan Kertas Kerja Cadangan


2. Menubuhkan Jawatankuasa Khas
3. Menetapkan tarikh,masa dan aktiviti
6. Menyediakan bahan-bahan untuk explorace bagi setiap
stesen
7. Menjalankan aktiviti
8. Menyediakan laporan dan dokumentasi bergambar
9. Penilaian oleh Tuan Pengetua

7. AHLI JAWATANKUASA

PENGERUSI : PN. HAJAH ROS BT LIZAN (Pengetua)

NAIB PENGERUSI I : PN. AZRIZA BT AZIZ (PK Pentadbiran)

NAIB PENGERUSI II : PN. AZIZON BT MAT (PK HEM)

NAIB PENGERUSI III : PN. NORHANIZA BT ARIFFIN (PK Kokurikulum)

NAIB PENGERUSI IV : PN. SHAISTA TABASSUM AYAZ AHMAD (GKMP


Sains dan Matematik)

SETIAUSAHA I : PN. MARIANA AHMAD

SETIAUSAHA II : PN . HANNAN NASHRUDDIN

BENDAHARI : PN. NORAINI MOHD ZAIN

AHLI JAWATANKUASA : PN. AZWINA ABDUL KARIM


PN. NOORHALIZA KHALIL

2 Program Pasca PT3 (Explorace)


8. ANGGARAN KOS

BIL PERKARA UNIT KOS/(1 UNIT) JUMLAH


RM RM
1 Bahan eksperimen dan cabaran 170 murid 7.00 1190.00
(untuk 10 stesen)
2 Hamper (Pertama) 1 100.00 100.00
3 Hamper (Kedua) 1 80.00 80.00
4 Hamper (Ketiga) 1 50.00 50.00
5 Hamper (Saguhati) 3 20.00 60.00
6

JUMLAH RM1480.00

9. SUMBER KEWANGAN

BIL PERKARA JUMLAH

1 Dana Akademik Tingkatan 3 RM 1480.00

JUMLAH RM 1480.00

3 Program Pasca PT3 (Explorace)


10. AKTIVITI PROGRAM

 Penyediaan bahan cabaran untuk setiap stesen explorace oleh guru dan
pembantu
 Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil. 3-4 murid untuk setiap kumpulan
 Murid menyiapkan semua 10 cabaran di 10 buah stesen.
 Murid yang berjaya menyiapkan semua cabaran dengan tepat dalam masa yang
ditetapkan akan menerima hadiah dah sijil
 Penilaian dan pemilihan pemenang berdasarkan hasil kerja di setiap stesen dan
ketepatan jawapan yang diberikan semasa menjawab soalan yang dikemukan
 Pengumunan pemenang dan penyampaian hadiah

11. PENUTUP

Adalah diharapkan kertas kerja program ini diterima dan diluluskan demi menjayakan
hasrat memantapkan ilmu dan pengetahuan mengenai alam sekitar dan pengetahuan am
di peringkat sekolah dan sekali gus menjadikan ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan
untuk hidup yang lebih baik.

Disediakan oleh

(NORAINI MOHD ZAIN )


Guru Sains Tingkatan 3
SMK Seksyen 10 Kota Damansara

Diluluskan oleh

(HAJAH ROS BT LIZAN)


Pengetua
SMK Seksyen 10 Kota Damansara

4 Program Pasca PT3 (Explorace)