Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN AHAD

1 Minggu / Hari / Tarikh : 25 AHAD 8/7/2018


2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 5 PERMATA 10.30 - 11.30 BAHASA MELAYU
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: Patriotisme Dan BAPA PERPADUAN MALAYSIA
Kewarganegaraan

4 Standard Kandungan 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal
dan tidak formal secara bertatasusila
5 Standard Pembelajaran : 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk
dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai :
berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk
dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila
7 Aktiviti PDP :
1. Murid berbual tentang teks dengan menggunakan kata ganti
nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul.
2. Murid meneliti dan memahami perbualan
3. Murid membaca pelbagai ragam ayat dalam teks secara
mekanis.
4. Penilaian pembelajaran dan kemahiran
5. Refleksi pembelajaran dan penyataan nilai.
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Sejarah Nilai : hormat-menghormati
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Patriotisme KB : Menghubung kait BCB : Perbincangan
9 Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid membaca pelbagai ragam ayat dalam teks secara
mekanis.
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
Ditangguh
KERJA RUMAH
Bina Ulasan
12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :
1 Minggu / Hari / Tarikh : 24 AHAD 01/07/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 4 PERMATA 1.00 - 1.30 DUNIA MUZIK
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: MODUL TAJUK
MODUL 4 : MEMBACA DAN Notasi Muzik
MENULIS NOTASI MUZIK
TOPIK NOT
4 Standard Kandungan 4.1 Membaca dan menulis notasi muzik.
5 Standard Pembelajaran : 4.1.2 Menama dan menulis not G, A, B, C’, D’ pada baluk. -
Semibrif - Minim - Krocet- Kuaver
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc
Murid dapat dan berupaya menama dan menulis not G, A, B, C’,
D’ pada baluk. - Semibrif - Minim - Krocet- Kuaver

7 Aktiviti PDP : 1. Murid mendengar dan mengenal pasti jenis muzik Tradisional
Malaysia (track 44 hingga 44)
2. Murid mendengar muzik klasik barat (track 45 hingga 47)
3. Latihan mengenal pasti jenis muzik yang diperdengarkan
(track 48)
4. Modul pengajaran dunia muzik ms 30, 31, 32 dan 33
8 Istilah Notasi, Semibrif, Minim, Krocet, Kuaver
9 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Bimbingan dan Nilai : Kerjasama
Kaunseling
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : Mereka cipta BCB : Mendengar aktif
Inovasi
10 Bahan Bantu Mengajar : Laptop, LCD, Gambar,Slaid dan Lembaran kerja.
11 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menulis notasi
12 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
Di tangguh
KERJA RUMAH
- tiada -

13 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :

PK02/3
SLIP GURU GANTI
NAMA GURU TIDAK HADIR FAEIZ ERFFAEI BIN REFFAH
NAMA GURU GANTI AHMAD BIN NAWANG
MASA GANTI 8.00 - 9.00
KELAS TARIKH : 3PM 08/07/2018
MATA PELAJARAN MATE
AKTIVITI DIJALANKAN
SET LATIHAN GURU MATA PELAJARAN

“Saiz slip boleh diubah mengikut kesesuaian sekolah”


“Slip Guru Ganti perlu ditampal di dalam Rekod Pembelajaran dan Pengajaran”