Anda di halaman 1dari 3

TEKA SILANG KATA SEMPENA BULAN SAMBUTAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

(PPDa) 2015

Nama Pelajar :…………………………………………………………………

Tingkatan :………………….

Tarikh :………………….

N
2
H
E A

P L
R A
8 4
E L U S I N O G E N

S M
5
E T A F E T A M I N

N E
T 6

7 A N A B I S

M I
I K

N 3 P I A T
T

R
A
P

I
K

Klu
D A M P H R T M I N E C
I Y X W W A E Z S X H B
O P S I K O T R A P I K
H E J I D Z K E B M B C
A V Q V E T R A F E I Q
L A O F P E X R F T H T
U E Z W R Y V J R A A I
S F X V E Q I G K F H N
I O Y E S N U N S E M H
N J X B E P D D D T B A
O D E R N F D U O A Y L
G F T E T M A O C M V A
E E O P I A T C V I H N
N D K F O M Z O M N M D
A Z R K A N A B I S Z V
AN SAMBUTAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
(PPDa) 2015