Anda di halaman 1dari 5

TAKWA KEPADA TUHAN

YANG MAHA ESA


CIINTA ALAM DAN
KASIH SAYANG SESAMA
MANUSIA PATRIOT YANG
SOPAN DAN KSATRIA

PATUH DAN SUKA


BERMUSYAWARAH
RELA MENOLONG
DAN TABAH RAJIN
TRAMPIL DAN GEMBIRA
HEMAT CERMAT DAN
BERSAHAJA BERTANGGUNG JAWAB
DAN DAPAT DI
PERCAYA SUCI DALAM
PIKIRAN PERKATAAN DAN
PERBUATAN SAYANG SESAMA
TAKWA KEPADA TUHAN
YANG MAHA ESA
CINTA ALAM DAN
KASIH SAYANG SESAMA