Anda di halaman 1dari 9

MINGGU 33 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)

PembelajarandanPemudahcaraan (PdPc)

HARI : Selasa TAHUN : 1 Iltizam TARIKH : 04/09/18


SUBJEK :Pend. Jasmani MODUL : DSKP Pend. Jasmani MASA :8.45-9.15
TEMA :Kem. Pergerakan TOPIK :Kemahiran Manipulasi BIL. MURID :26
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan : 1. Murid melakukan pemanasan badan dan regangan
1.4 Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi badan secara berkumpulan mengikut pergerakan rakan.
2. Murid kemudian diberi belon seorang satu dan guru
Standard Pembelajaran : mengarahkan murid memukul belon ke atas
1.4.7 & 1.4.8 menggunakan tangan.
3. Murid kemudian menukar anggota kaki menendang
belon ke atas.
4. Murid kemudia menggunakan alatan untuk memukul
belon.
5. Murid balik ke kelas.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Belon, skitel, wisel
Murid dapat mengawal pergerakan tangan
dan alatan mengawal pergerakan belon. IMPAK / REFLEKSI
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Bertindak mengikut arahan. _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.

HARI :Selasa TAHUN :4 Bestari TARIKH : 04/09/18


SUBJEK :Sains MODUL : DSKP Sains T4 MASA :9.15-10.15
TEMA :Sains Fizikal TOPIK : Sifat bahan BIL. MURID : 26
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan : 1. Guru menunjukkan satu bahan kepada murid dan
7.1 Sumber asas bagi bahan untuk bertanyakan kepada murid tentang dari manakah asal
menghasilkan sesuatu objek bahan tersebut.
2. Guru kemudian mengarahkamn murid secara inidividu
Standard Pembelajaran : menyenaraikan sumber asas bahan.
7.1.1, 7.1.2 & 7.1.3 3. Murid kemudian berbincang dalam kumpulan dapatan
masing.
4. Murid kemudian menyenaraikan sumber asas bahan dan
memberikan contoh bobjek yang diperbuat daripada
bahan tersebut.
5. Murid membuat kesimpulan dan pembentangan.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Buku teks, belon.
Mentatakan sumber asas bahan.
Mengelaskan objek berasaskan sumber dan IMPAK / REFLEKSI
bahan. _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI)
diberi latihan pemulihan.
Pemikiran kreatif dan analiktikal.
MINGGU 33 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
PembelajarandanPemudahcaraan (PdPc)

HARI : Selasa TAHUN :5 Dinamik TARIKH : 04/09/18


SUBJEK : Sains MODUL : DSKP SAINS MASA :10.35-11.35
TEMA : SAINS FIZIKAL TOPIK : Elektrik BIL. MURID :19
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan : 1. Guru bertanya kepada murid apakah komponen yang
7.2 Litar Elektrik Lengkap perlu ada pada litar elektrik ringkas.
2. Guru mengarahkan murid menyambung komponen
Standard Pembelajaran : elektrik ringkas tersebut dalam kumpulan.
7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8 & 7.2.9 3. Murid kemudian secara individu menyusun komponen
yang dinyatakan di depan kelas menjadi litar selari dan
litar bersiri.
4. Murid kemudian menyiasat dalam kumpulan perbezaan
kecerahan mentol bagi kedua- dua litar.
5. Murid melakar peta minda tentang apa yang telah
dipelajari.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Mentol, wayar, bateri, suis.
Mengetahui perbezaan litar selari dan litar
bersiri. IMPAK / REFLEKSI
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Aplikasi Sains dalam kehidupan seharian _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
berkenaan tentang litar selari. diberi latihan pemulihan.

HARI :Selasa TAHUN :3 Iltizam TARIKH : 04/09/18


SUBJEK :Sains MODUL : DSKP Sains MASA :12.05-1.05
TEMA : Sains Fizikal TOPIK : Tanah BIL. MURID :26
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan : 1. Murid dibekalkan dengan tiga jenis tanah.
7.1 Analisis Kandungan Tanah 2. Murid melihat perbezaan pada setiap tanah dengan
mata kasar dan menyenaraikan pemerhatian mereka
Standard Pembelajaran : dalam kumpulan.
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 3. Murid kemudian membuat eksperimen tentang tanah
dan tinggalkan tanah di dalam makmal untuk beberapa
ketika.
4. Murid membentangkan dapatan mereka di hadapan
kelas.
5. Murid membuat peta minda apa yang telah dipelajari
dengan bantuan guru.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Tiga jenis tanah, kertas mahjong
Murid dapat membezakan jenis tanah dan
kandungannya. IMPAK / REFLEKSI
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Keharmonian bunyi muzik menghilangkan _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
tekanan. diberi latihan pemulihan.
MINGGU 33 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
PembelajarandanPemudahcaraan (PdPc)
HARI :Rabu TAHUN : 4 Bestari TARIKH : 05/09/18
SUBJEK :Sains MODUL : DSKP Sains MASA :8.45-9.45
TEMA :Sains Fizikal TOPIK : Sifat bahan BIL. MURID : 26
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan : 1. Guru mengarahkan murid membanding beza dan
7.2 Sifat bahan menyatakan apakah bahan utama bagi setiap bahan
yang dibawa.
Standard Pembelajaran : 2. Murid kemudian meyenaraikan sifat bahan secara
7.2.1, 7.2.2, individu dan kemudian berbincang dalam kumpulan.
3. Murid kemudian membuat peta minda hasil dapatan
perbincangan mereka.
4. Murid kemudian membentang di hadapan dan membuat
sedikit eksperimen berkenaan sifat bahan.
5. Murid merekodkan data dalam jadual.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Buku teks, getah, plastik & sbg.
Menyrnaraikan bahan kalis air atau menyerap IMPAK / REFLEKSI
air dan tenggelam dan timbul. _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Sifat kalis air dan sifat menyerap air. _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.

HARI :Rabu TAHUN :3 Iltizam TARIKH : 05/09/18


SUBJEK : Sains MODUL : DSKP Sains T3 MASA : 10.05-10.35
TEMA :Sains Fizikal TOPIK :Tanah BIL. MURID :26

KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )


Standard Kandungan : 1. Murid melihat tanah yang telah mereka tinggalkan
7.1 Tanah selama satu minggu.
2. Murid kemudian menyenaraikan apakah perbezaan pada
Standard Pembelajaran : jenis tanah yang telah mereka kaji.
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 & 7.1.4 3. Murid kemudian merangkan dan menyusun apaaratus
mengikut gambarajah.
4. Murid menuang air dan melihat kadar penyerapan air ke
dalam tanah.
5. Murid membuat kesimpulan tentang apa yang telah
dipelajari.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Tanah kebun, tanah liat, tanah pasir dan kertas mahjong
Mengetahui perbezaan penyerapan air bagi
setiap tanah. IMPAK / REFLEKSI
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Murid dapat membezakan kebolehan setiap _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
tanah dengan melakukan eksperimen. diberi latihan pemulihan.
MINGGU 33 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
PembelajarandanPemudahcaraan (PdPc)
HARI :Rabu TAHUN : 5 Dinamik TARIKH : 05/09/18
SUBJEK :Sains MODUL : DSKP Sains t5 MASA :11.35-12.35
TEMA :Sains Fizikal TOPIK :Elektrik BIL. MURID : 19

KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )


Standard Kandungan : 1. Guru memberi gambarajah litar elektrik lengkap kepada
7.2 Litar elektrik lengkap murid beserta komponen litar elektrik.
2. Murid menyambung komponen tersebut menjadi satu
Standard Pembelajaran : litar elektrik yang lengkap.
7.2.6, 7.2.7 & 7.2.8 3. Murid kemudian memasang litar elektrik secara bersiri
idan selari dengan guru menambah bilangan mentol bagi
setiap kumpulan.
4. Murid kemudian melihat perbezaan pada nyalaan
mentol dan merekodkan pada jadual.
5. Murid membuat peta minda dalam kumpulan dengan
menyenaraikan perbezaan bagi setiap litar.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Bateri, wayar, suis dan bateri.
Murid menguasai perbezaan litar selari
dengan litar bersiri. IMPAK / REFLEKSI
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Mentafsir maklumat berdasarkan gambarajah. _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.

HARI :Rabu TAHUN :5 Bestari TARIKH : 05/09/18


SUBJEK :Sains MODUL : DSKP Sains t5 MASA :12.35-1.35
TEMA : Sains Fizikal TOPIK :Elektrik BIL. MURID : 19
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan : 1. Guru memberi gambarajah litar elektrik lengkap
7.2 Litar Elektrik Lengkap kepada murid beserta komponen litar elektrik.
2. Murid menyambung komponen tersebut menjadi
Standard Pembelajaran : satu litar elektrik yang lengkap.
7.2.6, 7.2.7 & 7.2.8 3. Murid kemudian memasang litar elektrik secara
bersiri idan selari dengan guru menambah bilangan
mentol bagi setiap kumpulan.
4. Murid kemudian melihat perbezaan pada nyalaan
mentol dan merekodkan pada jadual.
5. Murid membuat peta minda dalam kumpulan
dengan menyenaraikan perbezaan bagi setiap litar.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Kertas mahjong, buku teks
Murid menguasai perbezaan litar selari dengan IMPAK / REFLEKSI
litar bersiri. _____ orang murid dapat menguasaiobje ktif pembelajaran
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) dan diberi latihan penaygaan pe/ ngukuhan.
Mentafsir maklumat berdasarkan gambarajah. _____o rang murid tidak menguasai objektif pembelajaran
dan diberi latihan pemulihan.
MINGGU 33 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
PembelajarandanPemudahcaraan (PdPc)
HARI :Khamis TAHUN : 3 Iltizam TARIKH : 06/09/18
SUBJEK :Pend. Jasmani MODUL : DSKP PJ MASA :7.45-8.45
TEMA :Kemahiran Permainan TOPIK :Serangan BIL. MURID : 26
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan : 1. Murid melakukan aktiviti pemanasan badan dan
2.5 Menggunakan pengetahuan konsep regangan.
pergerakan dan prinsip mekanilk dalam 2. Guru menunjukkan cara bermain bola baling.
kemahiran asas permainan kategori serangan. 3. Murid kemudian dibahagikan kepada beberapa
kumpulah dan kemudian murid bermain permainan bola
Standard Pembelajaran : baling.
2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, & 2.5.4 4. Murid kemudian mengaplikasikan serangan yang telah
mereka pelajari.
5. Murid melakukan aktiviti penyejukan badan.

OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Tali, starter block.
Dapat membuat serangan dengan kemas dan IMPAK / REFLEKSI
tepat. _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Sentiasa bersedia untuk mengambil peluang _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
dan cabaran. diberi latihan pemulihan.

HARI :Khamis TAHUN : 1 Iltizam TARIKH : 06/09/18


SUBJEK :Pend. jasmani MODUL : DSKP PJ MASA :8.45-9.15
TEMA :Kemahiran Manipulasi TOPIK :Lokomoto BIL. MURID : 26
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan : 1. Murid membuat aktiviti pemanasan badan dan regangan
1.4 Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi dengan bantuan guru.
2. Murid dibekalkan dengan belon setiap satu dan
Standard Pembelajaran : diarahkan untuk meniup belon tersebut.
1.4.7 & 1.4.8 3. Murid kemudian memukul belon tersebut ke atas
debgan menggunakan anggota badan.
4. Murid kemudian cuba memukul belon ke atas dengan
menggunakan alatan.
5. Murid membuat penyejukan badan dan bersiap untuk
balik ke kelas.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Bola kecil, kon, wisel
Mengawal pergerakan badan dan alatan yang IMPAK / REFLEKSI
digunakan. _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Asas permainan menggunakan alatan untuk _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
koordinasi dalam sukan. diberi latihan pemulihan.
MINGGU 33 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
PembelajarandanPemudahcaraan (PdPc)
HARI :Khamis TAHUN : 2 Bestari TARIKH : 06/09/18
SUBJEK : DSV MODUL : DSKP DSV MASA : 10.05-11.05
TEMA : Aplikasi Seni TOPIK :Gabungan warna BIL. MURID :24
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan : 1. Guru mengarahkan murid melikus topeng seperti yang tertra
2.1 Persepsi Estetik. di depan papan hitam.
2. Murid kemudian melukis dan menghias topeng tersebut
Standard Pembelajaran : mengikut semua teknik seni yang telah diorb pelajari.
2.1.1, & 2.1.2 3. Murid kemudian membuat penilaian hasil kerja masing-masing
dengan membentang di hadapan kelas.
4. Murid kemudian memilih topeng yang terbaik sebagai
penghargaan dan diletakkan di sudut seni di dalam kelas.
5. Guru mengingagtkan murid tentang teknik digunakan oleh
murid dalam menghasilkan topeng tersebut.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Lembaran kerja dan buku teks seni
Menghasilkan sebuah topeng yang menarik
menggunakan pelbagai teknik kesenian. IMPAK / REFLEKSI
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Nilai kesenian topeng _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.

HARI :Khamis TAHUN :2 Iltizam TARIKH : 06/09/18


SUBJEK : DSV MODUL : DSKP Seni VIsual MASA : 11.05-12.05
TEMA :Aplikasi Seni TOPIK :Gabungan Warna BIL. MURID :24

KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )


Standard Kandungan : 1. Guru mengarahkan murid melikus topeng seperti yang tertra
2.1 Persepsi Estetik. di depan papan hitam.
2. Murid kemudian melukis dan menghias topeng tersebut
Standard Pembelajaran : mengikut semua teknik seni yang telah diorb pelajari.
2.1.1, & 2.1.2 3. Murid kemudian membuat penilaian hasil kerja masing-masing
dengan membentang di hadapan kelas.
4. Murid kemudian memilih topeng yang terbaik sebagai
penghargaan dan diletakkan di sudut seni di dalam kelas.
5. Guru mengingagtkan murid tentang teknik digunakan oleh
murid dalam menghasilkan topeng tersebut.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Lembaran kerja dan buku teks seni
Menghasilkan sebuah topeng yang menarik
menggunakan pelbagai teknik kesenian. IMPAK / REFLEKSI
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Nilai kesenian topeng _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
MINGGU 33 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
PembelajarandanPemudahcaraan (PdPc)
HARI : Jumaat TAHUN : 3 Iltizam TARIKH : 07/09/18
SUBJEK : Pend. Jasmani MODUL :DSKP PJ MASA : 9.15-9.45
TEMA : Kemahiran Asas TOPIK : Imbangan BIL. MURID : 26
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan : 1. Murid melakukan pemanasan badan dan aktiviti regangan
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep dengan pengawasan guru.
pergerakan dan prinsip mekanik bagi kawalan 2. Murid kemudian melakukan imbangan satu tapak, dua tapak,
badan dan sokongan. tiga tapak dan empat tapak.
3. Murid kemudian melakukan dengan catatan masa.
Standard Pembelajaran : 4. Murid kemudian menyatakan pusat imbangan badan yang
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 & 2.1.4 terlibat dan perbezaan imbangan ketika melakukan pelbagai
jenis imbangan.
5. Murid melakukan penyejukan badan dan pulang ke kelas.

OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Skitel dan jam randik
Melakukan teknik imbangan dengan betul IMPAK / REFLEKSI
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Menyatakan dengan terperinci apa yg _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
mempengaruhi imbangan badan. diberi latihan pemulihan.

HARI : Jumaat TAHUN : 4 lltizam TARIKH : 07/09/18


SUBJEK : Muzik MODUL : DSKP Muzik MASA : 10.35-11.05
TEMA : Alatan TOPIK : Rekorder BIL. MURID : 22

KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )


Standard Kandungan : 1. Murid di arahkan menyanyi lagu di bahagian chiorus.
3.1 Menghayati muzik dari pelbagai repertior 2. Kemudian murid diarahkan menyanyi lagu yang lain
dalam tema yang lain.
Standard Pembelajaran : 3. Murid dari kumpulan lain akan menyanyi ikut tema
3.1.1 muzik yg lain.
4. Murid kemudia menyatakan perbezaan lagu-lagu yang
telah dinyanyikan.
5. Murid membuat kesimpulan apa yang telah dipelajari.

OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Skitel, kon dan wisel
Murid dapat mengenalpasti jenis muzik yang
telah mereka pelajari. IMPAK / REFLEKSI
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Kemahiran mendengar. _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
MINGGU 33 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
PembelajarandanPemudahcaraan (PdPc)
HARI :Rabu TAHUN : 4 Bestari TARIKH : 12/09/18
SUBJEK :Sains MODUL : DSKP Sains MASA :8.45-9.45
TEMA :sains Fizikal TOPIK : Isipadu tidak seragam BIL. MURID : 26
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan : 1. Guru menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan
6.6 jisim jisim.
2. Murid kemudian berbincang dalam kumpulan dan
Standard Pembelajaran : menyenaraikan alat-alat yang digunakan untuk
6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 dan 6.6.4 menimbang jisim.
3. Murid kemudian menunjukkan cara- cara menggunakan
alat penimbang.
4. Murid kemudian menyatakan unit yang digunakan dalam
mengukur jisim.
5. Murid membuat peta minda tentang apa yang telah
dipelajari oleh mereka.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Kunci, rantai kunci, batu, pemadam
Menggunakan mesin penimbang dengan baik. IMPAK / REFLEKSI
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Mengetahui dan menyedari kepentingan unit _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
piawai dalam kehidupan seharian. diberi latihan pemulihan.

HARI :Rabu TAHUN :3 Iltizam TARIKH : 12/09/18


SUBJEK : Sains MODUL : DSKP Sains T3 MASA : 10.05-10.35
TEMA :Sains Fizikal TOPIK :Tanah BIL. MURID :26

KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )


Standard Kandungan : 1. Murid melihat tanah yang telah mereka tinggalkan
7.1 Tanah selama satu minggu.
2. Murid kemudian menyenaraikan apakah perbezaan pada
Standard Pembelajaran : jenis tanah yang telah mereka kaji.
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 & 7.1.4 3. Murid kemudian merangkan dan menyusun apaaratus
mengikut gambarajah.
4. Murid menuang air dan melihat kadar penyerapan air ke
dalam tanah.
5. Murid membuat kesimpulan tentang apa yang telah
dipelajari.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Tanah kebun, tanah liat, tanah pasir dan kertas mahjong
Mengetahui perbezaan penyerapan air bagi
setiap tanah. IMPAK / REFLEKSI
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Murid dapat membezakan kebolehan setiap _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
tanah dengan melakukan eksperimen. diberi latihan pemulihan.
MINGGU 33 DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
PembelajarandanPemudahcaraan (PdPc)

HARI :Rabu TAHUN : 5 Dinamik TARIKH : 12/09/18


SUBJEK :Sains MODUL : DSKP Sains t5 MASA :11.35-12.35
TEMA :Sains Fizikal TOPIK :Elektrik BIL. MURID : 19

KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )


Standard Kandungan : 1. Guru memberi gambarajah litar elektrik lengkap kepada
7.2 Litar elektrik lengkap murid beserta komponen litar elektrik.
2. Murid menyambung komponen tersebut menjadi satu
Standard Pembelajaran : litar elektrik yang lengkap.
7.2.6, 7.2.7 & 7.2.8 3. Murid kemudian memasang litar elektrik secara bersiri
idan selari dengan guru menambah bilangan mentol bagi
setiap kumpulan.
4. Murid kemudian melihat perbezaan pada nyalaan
mentol dan merekodkan pada jadual.
5. Murid membuat peta minda dalam kumpulan dengan
menyenaraikan perbezaan bagi setiap litar.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Bateri, wayar, suis dan bateri.
Murid menguasai perbezaan litar selari
dengan litar bersiri. IMPAK / REFLEKSI
_____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
Mentafsir maklumat berdasarkan gambarajah. _____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.

HARI :Rabu TAHUN :5 Bestari TARIKH : 12/09/18


SUBJEK :Sains MODUL : DSKP Sains t5 MASA :12.35-1.35
TEMA : Sains Fizikal TOPIK :Elektrik BIL. MURID : 19
KEMAHIRAN PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan : 1. Guru memberi gambarajah litar elektrik lengkap
7.2 Litar Elektrik Lengkap kepada murid beserta komponen litar elektrik.
2. Murid menyambung komponen tersebut menjadi
Standard Pembelajaran : satu litar elektrik yang lengkap.
7.2.6, 7.2.7 & 7.2.8 3. Murid kemudian memasang litar elektrik secara
bersiri idan selari dengan guru menambah bilangan
mentol bagi setiap kumpulan.
4. Murid kemudian melihat perbezaan pada nyalaan
mentol dan merekodkan pada jadual.
5. Murid membuat peta minda dalam kumpulan
dengan menyenaraikan perbezaan bagi setiap litar.
OBJEKTIF BAHAN
Pada akhir PdPc, murid dapat  Kertas mahjong, buku teks
Murid menguasai perbezaan litar selari dengan IMPAK / REFLEKSI
litar bersiri. _____ orang murid dapat menguasaiobje ktif pembelajaran
dan diberi latihan penaygaan pe/ ngukuhan.
_____o rang murid tidak menguasai objektif pembelajaran
dan diberi latihan pemulihan.