Anda di halaman 1dari 12

LATIHAN MEQ (MACH 1113)

1. A) Senaraikan 4 kaedah2 pembuangan sampah yang boleh dilakukan di kampung2. (4m)

-Bakar dalam lubang

-Tanam dalam lubang

-Bakar dalam tong drum

-Beri makan pada binatang ternakan

B) Jelaskan 3 cara lambak terkawal dijalankan. (6m)

-Sebelum dilambakkan, tin2 kosong, gelas akan dipecahkan dahulu

-Jika banyak, jentolak digunakan untuk meratakannya.

-Setelah 7 hingga 10 tahun, tapak ini boleh digunakan untuk pembangunan.

C) Terangkan apakah kesan2 yang berlaku jika sampah-sarap tidak dimusnahkan dengan betul.
(10m)

-Rebakan penyakit2 berjangkit

-Tempat pembiakan lalat dan nyamuk

-Tempat tumpuan tikus,anjing dan binatang peliharaan.

-Punca bau busuk.

-Punca kebakaran

2. Program imun adalah sangat penting untuk melindungi bayi baru lahir serta kanak2 sedang
membesar

A) Senaraikan 4 penyakit berjangkit yang termasuk dalam senarai penyakit yang perlu diberikan
imunisasi. (4m)

-Hepatitis B

-Measles

-Rubella

-Mump
B) Terangkan dengan ringkas imuniti semula jadi secara aktif dan imuniti semulajadi secara pasif.
(2m)

-Aktif = Diperoleh melalui jangkitan

-Pasif = Diperoleh melalui ibu (Susu Dada)

C) Jelaskan 4 faktor2 yang boleh merosakkan vaksin. (8m)

-Penjagaan yang tidak betul rangkaian sejuk.

-Tamat tarikh luput.

-Terdedah pada haba dan pancaran matahari terutama vaksin campak, polio dan BCG

-Vaksin disimpan tidak mengikut suhu yang disyorkan.

D) Lakarkan jadual imunisasi yang telah ditetapkan oleh KKM mulai bayi baru lahir sehingga
umur 15 tahun. (6m)

Umur Jenis Imunisasi


Baru Lahir B.C.G, Hepatitis B
2 bulan DTP, OPV dan Hib Type B dos pertama & Hep B dos (2)
3 bulan DTP, OPV dan Hib Type B dos kedua & Hep B dos (3)
5 bulan DTP, OPV dan Hib Type B dos ketiga & Hep B dos (4)
6 bulan Measles (Sabah Saja)
9 bulan JE dos 1 (Sarawak only)
10 bulan JE dos 2 (Sarawak only)
12 bulan Measles mump & Rubella
18 bulan DPT,4 OPV, 4 (JE. Sarawak only)
Tahun 1 Suntikan BCG jika tidak ada kesan parut, Oral (polio), DT dan MMR.

3. A) Senaraikan 4 penyakit yang boleh dibawa oleh makanan. (2m)

-Demam tifoid

-Disentri

-Keracunan Makanan

-Hep. A

B) Nyatakan 4 kepentingan kawalan mutu makanan. (4m)

-Susu yang sihat untuk pembiakan bayi

-Kakitangan kesihatan, pengawal veterinary perlu mengawasi tempat ternakan.

-Kerang di cemeriviruo parahaemolytius – perlu dibuat analisis

-Buahan dan sayurannya perlu diuji kimianya


C) Jelaskan 4 peringkat penting dalam kawalan sumber makanan. (4m)

-Peringkat pengeluaran

- “ Pengedaran

- “ Penjualan

- “ Penyediaan makanan

D) Huraikan bagaimanakah langkah2 penting dalam mengawal kualiti makanan (10m)

-Memberikan pendidikan dan promosi kesihatan

-Pemeriksaan regular dan secara mengejut oleh pihak kesihatan

-Penguatkuasaan undang2 iaitu akta makanan 1983 menjaga kualiti makanan.

-Kawalan penggunaan racun serangga perosak

-Kawalan penggunaan pengawet makanan.

4. A) Nyatakan objektif2 rancangan kesihatan sekolah. (4m)

-Menilai tahap kesihatan kanak2 sekolah termasuk kakitangan sekolah

-Memberi bimbingan dan panduan kepada kanak-kanak, ibu bapa serta para guru mengenai
keperluan dan masalah kesihatan.

-Mengesan, membantu, mendidik serta menjaga kanak-kanak yang mengalami kecacatan fizikal,
mental dan sosial dengan merujuk mereka kepada organisasi berkaitan.

-Menolong mencegah penyakit-penyakit berjangkit.

-Menentukan para pelajar bebas dari gejala dan penyakit sosial

B) Jelaskan 4 keadaan bagaimanakah persekitaran fizikal dapat memenuhi kompenen2


persekitaran yang sihat dan selamat. (8m)

-Kedudukan sekolah : dkt dgn kwsn pembinaan@ tak (ada pencemaran bunyi etc)

-Bilik kelas/ bangunan : selamat@selesa@bersih (jauh dari rebakan bakteria)

-Kantin : jauh dari toilet@selamat@bersih

-Kemudahan sukan x bahaya@selamat besi x berkarat.


C) Huraikan peranan PPP dalam program kesihatan sekolah. (8m)

-Melakukan ujian saringan

-Membuat ujian penglihatan

-Penilaian tahap pemakanan

-Pengesanan penyakit berjangkit

-Penilaian tahap imunisasi

5. A) Nyatakan definisi kesihatan pekerja menurut WHO. (2m)

-KP adalah tanggungjawab trhdp kesihatan fizikal/mental/sosial yang sempurna di klgn


pekerjanya yg ada kaitan dgn jenis pekerjaan yg dilakukan.

B) Nyatakan contoh penyakit yang sering berlaku di tempat kerja. (6m)

-Asthma

-Penyakit TB

-AIDS

-Scizophrenia

-Penyakit Kardiovaskular

-Dermatitis Hilang deria mata

C) Jelaskan prinsip2 pencegahan penyakit2 pekerjaan. (12m)

i) Hazard

-Membuat pengantian bahan merbahaya dengan lebih selamat

-Memantau secara berterusan tahap konsentrasi bahan berbahaya

ii) Persekitaran tempat kerja

-Cara mendisposkan

-Bebas dari bahan bahaya

iii) Pekerjaan

-Jauhkan pekerja yang rentan daripada bahan merbahaya

-Pemeriksaan kesihatan secara regular

-Pemantauan dan latihan

-Pendedahan kesihatan
-Pakai alat pelindung

6. A) Nyatakan definisi Epidemologi (2m)

-Kajian tentang insidens dan taburan penyakit-penyakit dan juga kawalan dan pencegahannya.

B) Jelaskan kegunaan Epidemologi (8m)

-Mengesan / mengenal pasti punca/penyebab sebenar sesuatu penyakit di komuniti

-Menilai perubahan akibat sesuatu penyakit atau masalah kesihatan

-Mengenal pasti golongan yang berisiko tinggi terhadap sesuatu penyakit.

-Merancang keperluan kesihatan semasa dan meramal keperluan untuk masa-masa hadapan.

-Menyiasat sesuatu wabak.

C) Jelaskan peranan PPP dalam epidemologi di peringkat kesihatan primer (10m)

-Mengumpul dan menyimpan secara sistematik data dan statistik berkaitan kesihatan dan
penyakit,perihal penduduk dan juga kemudahan asas.

-Mengemas kini retan dan graf berkaitan demografi dari masa ke semasa

-Melapor dengan segara penyakit yg dikesan agar pemantauan epidemiologi dapat dilakukan
dengan segera

-Mengemas kini peta operasi dari masa ke semasa

-Berkerjasama dalam tinjauan epidemiologi/penyiasatan kes

7. A) Senaraikan aktiviti2 yang dijalankan dalam Prog. Perkhidmatan Perubatan dan kecemasan.
(6m)

i. Perkhidmatan Perubatan

-Penjagaan pesakit am/penjagaan khas psikiatri/leprosy

-Aktivit penjagaan pesakit secara am

ii. Perkhidmatan Perubatan Kecemasan

-Mengendalikan perkhidmatan ambulan penjagaan Pra-Hospital.

-Pengendalian ditempat kejadian oleh pasukan ambulan

-Mengendalikan pesakit2 diunit kecemasan dari aspek rawatan, ujian2 berkaitan dan

diagnos menstabilkan pesakit.


B) Senaraikan akta PPP berkaitan perkhidmatan kecemasan. (6m)

Akta Perubatan 1971 Peraturan-peraturan Perubatan (Alat-Alat ) ( Pengecualian ) 186


para 4(1). (2) & (3)

i. Peraturan penggunaan peralatan seperti stetoskop, spymomanometer.

ii. Akat yang menetapkan konsen yang diperolehi dari pesakit dan waris yang sedar dan waras
sebelum melakukan sesuatu prosedur.

-Perkara2 yang melibatkan kecuaian atau ‘negligence’

-Good Samaritan Laws (perkara yang berkaitan niat dan implikasi yang berlaku)

-Perkara2 yang berkaitan dengan kerahsiaan.

C) Huraikan peranan PPP dalam perkhidmatan kecemasan (8m)

i. Penilaian Pesakit

-Melakukan penilaian awal tri-age bagi menentukan keadaan keterukan pesakit.

ii. Penjagaan Kecemasan

-Memberi rawatan awal serta prosedur.

-Memberi jagaan dan sokongan yang segera dan tepat semasa keadaan kecemasan.

iii. Perkhidmatan ambulan

-Penolong Pegawai Perubatan bertanggung-jawab menguruskan perkhidmatan ambulan dalam


setiap masa

iv. Lain-lain tugas

-Memeriksa semua peralatan resusitasi, ambulan serta lain-lain peralatan dibawah kawalan agar
sentiasa berfungsi.

8. WHO

A) Berikan definisi “Primary Health Care” (2m)

-Penjagaan kesihatan yg praktikal berdasarkan sains dan teknologi yg diterima dan mudah
didapati serta kos yang mampu dibiayai oleh masyarakat serta komuniti

B) Nyatakan prinsip2 penjagaan kesihatan primer (8m)

-Mudah didapati oleh orang ramai

-Memberi perkara asas kepada masyarakat untuk hidup yg sehat(air@makanan@sanitasi)

-Bersesuaian (ada kaitan dengan masalah kesihatan setempat)


-Diterima masyarakat (nutuk aspek pembanggunan Negara@social@ pendidikan@etc)

C) Senaraikan 8 elemen yang telah digariskan oleh WHO dalam penjagaan kesihatan primer. (8m)

-Pendidikan kesihatan

-Pemakanan

-Imunisasi

-Penjagaan Ibu & Anak dan Perancang Keluarga

-Air dan Sanitasi

-Pengawalan penyakit berjangkit

-Rawatan penyakit biasa

-Membekalkan ubat-ubatan asas yg perlu.

D) Jelaskan strategi yang dilaksanakan bagi memastikan kejayaan penjagaan kesihatan primer (6m)

-Pencegahan penyakit dan promosi kesihatan.

-Infrastruktur asas mesti berada dalam jarak antara 5km

-Anggota kesihatan perlu mendapat latihan secukupnya.

-Melantik Wakil Kesihatan Kampung (WKK) dan melatihnya.

9. A) Berikan definisi kesihatan keluarga (2m)

-Kesihatan yang diberikan penekanan terhadap seisi keluarga

B) Terangkan tanggungjawab dan fungsi setiap ahli dalam sebuah keluarga. (8m)

-Ekonomi(mencari wang untuk keperluan harian) = kalau x cari duit, sapa nk beli ubat  jejas
rumahtangga@tahap kesihatan merosot

-Pendidikan(beri pend. di sekolah dan rumah) = kalau x bagi, anak jd bodo  tahap kesihatan
merosot
-Sosial(jalin hubungan rapat dgn anak dan ambil tahu anak keluar dgn siapa) = kalau x, anak jadi
pen.dadah@perompak etc  thp kesihatan merosot
-Moral(beri sokongan moral jika ahli keluarga sedih) = kalau x buat, anak jadi gila@bunuh diri
 tahap kesihatan merosot
C) Huraikan kepentingan2 dalam kesihatan keluarga (8m)

i. Dapat menjaga kesihatan ahli keluarga sama ada dari segi fizikal, mental dan social.

ii. Mengubah gaya pemakanan dengan memakan makanan seimbang mengikut piramid makanan.

iii. Pemberian imunisasi kepada kanak-kanak untuk mengelakkan daripada dijangkiti penyakit.
Contoh Hepititis B, Rubella dan lain-lain.

iv. Penting dalam melakukan perancangan keluarga yang baik supaya tidak membebankan pada
masa akan datang.

10. A) Berikan definisi promosi kesihatan menurut WHO (4m)

-Promosi kesihatan ialah sebagai suatu proses menumoukan seseorang itu untuk mengawal dan
meningkat status kesihatan mereka, iaitu sihat fizikal, mental, sosial dan tidak hanya mendapat
perkhidmatan sahaja. Mereka juga perlu menyedari aspirasi dan menyempurnkan keperluan dan
sedia menghadapi perubahan persekitaran dari aspek keamanan, pendidikan dan pemakanan.

B) Terangkan faktor2 yang boleh di pengaruhi untuk menguatkan kesihatan (8m)

-Menentukan tindakan yang perlu dibuat yang mempengaruhi kesihatan.

-Memberi tumpuan dan aspek penjagaan pesakit seperti perkhidmatan pencegahan dan penjagaan
kesihatan primer.

-Mengenalpasti faktor yang sukar ditukar seperti genetik, cuaca dan geografi.

-Memberi tumpuan dan aspek cara hidup sihat, aspek pengetahuan, kepercayaan, adat resam
budaya dan pengaruh social.

-Memberi tumpuan dari aspek persekitaran, perumahan, bekalan air dan sanitasi dan pencemaran.

-Mengenalpasti dan membuat kajian terhadap penyakit berjangkit untuk meningkatkan


pengetahuan dan teknologi bidang perubatan.

-Mengadakan kemepen seperti kemepen cari hidup sihat yang dianjurkan oleh kerajaan untuk
menambah ilmu pengetahuan masyarakat.

-Memberi imunisasi dan perubatan asas bagi ibu yang mengandung, kanak2 dan masyarkat luar
bandar untuk mencegah penyakit berjangkit.

C) Jelaskan kepentingan promosi kesihatan dalam meningkatkan taraf kesihatan (8m)

-Sebagai langkah untuk mengatasi keperluan dan kemampuan perkhidmatan kesihatan.

-Negara yang membangun lebih menumpukan kepada kuratif, doctor dan ubatan di hospital.
-Disebabkan konsep Primary Health Care (WHO) kegagalan dalam system kuratif yang
berasaskan hospital

-Masyarakat sedar bahawa preventif dan promotive tidak terletak di hospital

-Disebabkan kebanyakan perkhidmatan lebih menumpukan kepada kuratif, berbanding preventif


dan juga perkhidmatan di bandar daripada di desa serta yang kaya daripada yang miskin.

-Untuk mengelakkan wujudnya penyakit berjangkit yang akan mengeram institusi masyarakat

-Sebagai program yang memberikan penjagaan dan rawatan untuk individu, keluarga dan
masyarakat.

-Untuk menyedarkan masyarakat serta percambahan ilmu pengetahuan setiap individu berkaitan
dengan kesihatan dan penyakit2.

11. A) Nyatakan langkah2 pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit secara am yang boleh
dilakukan. (6m)

-Tingkatkan daya tahan Hos = makan makanan yg berkhasiat


-Kwalan vector = musnah pembiakan nyamuk
-Lindungi hos = suntikan imunisasi kpd hos
-Elakkan faktor berlakunya risiko = bersenam dan amal gaya hidup sihat
-Langkah perlindungan = ikuti program kesihatan dan ambil tahu pasal pend. Kesihatan

B) Terangkan aktiviti yang dijalankan untuk memutuskan transmisi jangkitan (6m)

-Promosi kesihatan dengan memberi pendidikan kesihatan berkaitan dengan asas kesihatan dan
penyakit.

-Mendiagnos dan merawat penyakit awal serta dengan notifikasi penyakit berjangkit.

-Perlindungan spesifik dengan mengadakan program imunisasi rutin dan dos booster.

-Kuarantin dan pengasingan kes jika perlu dan memberi rawatan lengkap.

-Pemeriksaan kesihatan ke atas pelancong untuk mengelakkan transmisi penyakit.

-Penyediaan bekalan air yang selamat dan mencukupi untuk mengelakkan jangkitan penyakit

C) Huraikan peranan P.Perubatan dalam kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit (8m)

-Menyedia dan mengemaskini data dari masa ke semasa sebagai rujukan.

-Melapor dengan segera kejadian penyakit berjangkit agar tindakan segera dapat dilakukan.

-Mengemaskinikan peta kawasan operasi untuk mengelakkan kesesakan.

-Bekerjasama dengan unit kawalan penyakit berjangkit dengan menganjurkan aktiviti


pencegahan dan kawalan.
-Memberi pendidikan dan promosi keishatan terhadap penyakit berjangkit dan kaedah
pencegahan.

-Mengesan kes secara pasif dan aktif untuk memutuskan transmisi jangkitan

-Membuat diagnosis dan rawatan awal untuk mengurangkan risiko wabak.

-Mengasingkan kes dan kuarantin untuk mengelakkan perhubungan secara langsung.

12. A) Berikan definisi penjagaan kesihatan primer (2m)

-Penjagaan kesihatan yg praktikal berdasarkan sains dan teknologi yg diterima dan mudah
didapati serta kos yang mampu dibiayai oleh masyarakat serta komuniti

B) Senaraikan 4 objektif penubuhan program WKK dalam Prog, penjagaan kesihatan primer
(4m)

-Mewujudkan sistem informasi dalam monitor aktiviti ataupun program agensi kerajaan.

-Untuk mengeratkan kerjasama dan penglibatan masyarakat dalam kemajuan kesihatan.

-Meningkatkan taraf kesihatan dalam masyarakat

-Mewujudkan komuniti bagi kerjasama dalam aktiviti intrasektoral dan intersektoral.

C) Nyatakan strategi2 penjagaan kesihatan primer. (6m)

-Infrastruktur asas perlu ada di sesuatu kawasan yang mempunyai penduduk dalam jarak antara
5km.

-Anggota kesihatan perlu mendapatkan latihan yang secukupnya

-Melantik Wakil Kesihatan Kampung (WKK) dan melatihnya supaya masyarakat boleh
berjumpa dengan WKK untuk kes2 ringan.

-Memberikan pendidikan kesihatan kepada masyarakat.

-Ubat-ubatan asas bagi merawat penyakit biasa perlu sentiasa dibekalkan.

D) Nyatakan enam elemen bagi penjagaan kesihatan Primer yang telah digariskan oleh
pertubuhan kesihatan sedunia WHO (6m)

-Pend. kesihatan = mengadakan kempen, program ceramah etc


-Pemakanan = promosi kesihatan mengenai makanan yg seimbang@air selamat@sanitasi
-Imunisasi = suntikan imunisasi diberikan untuk elak penyakit b’jangkit.
-Pencegahan/kawalan = rawatan awal@promosi kesihatan@pend.kesihatan kpd org awam.
-Penyediaan ubat
-Kesihatan ibu dan anak
13. A) Berikan definisi penjagaan kesihatan primer (2m)

-Penjagaan kesihatan yg praktikal berdasarkan sains dan teknologi yg diterima dan mudah
didapati serta kos yang mampu dibiayai oleh masyarakat serta komuniti

B) Senaraikan 5 aspek penjagaan kesihatan secara holistic (5m)

-Fizikal

-Mental

-Sosial

-Emosi

-Rohani

C) Nyatakan strategi2 penjagaan kesihatan primer. (7m)

-Infrastruktur asas perlu ada di sesuatu kawasan yang mempunyai penduduk dalam jarak antara
5km.

-Anggota kesihatan perlu mendapatkan latihan yang secukupnya

-Melantik Wakil Kesihatan Kampung (WKK) dan melatihnya supaya masyarakat boleh
berjumpa dengan WKK untuk kes2 ringan.

-Memberikan pendidikan kesihatan kepada masyarakat.

-Ubat-ubatan asas bagi merawat penyakit biasa perlu sentiasa dibekalkan.

D) Nyatakan enam elemen bagi penjagaan kesihatan Primer yang telah digariskan oleh
pertubuhan kesihatan sedunia WHO (6m)

-Pend. kesihatan = mengadakan kempen, program ceramah etc


-Pemakanan = promosi kesihatan mengenai makanan yg seimbang@air selamat@sanitasi
-Imunisasi = suntikan imunisasi diberikan untuk elak penyakit b’jangkit.
-Pencegahan/kawalan = rawatan awal@promosi kesihatan@pend.kesihatan kpd org awam.
-Penyediaan ubat
-Kesihatan ibu dan anak

14. A) Terangkan peringkat2 pencegahan dan pengawalan penyakit berikut. (9m)

i. Primer- peringkat awal sblm penyakit / mencegah wabak penyakit / aktiviti promosi
kesihatan@ pend. kesihatan @pemeriksaan kesihatan @kawalan mutu makanan @ suntikan
imunisasi
ii. Sekunder- penyakit dh berlaku / kawal rebakan penyakit/ aktiviti rawatan@ siasatan kes
@diagnosa awal

iii Tertiari- penyakit dah teruk /pemulihan dan rawatan berterusan / aktivit rehabilitasi@
kaunseling @rawatan susulan

B) Nyatakan lima kegunaan Epidemologi (5m)

-Kajian tentang sejarah

-Diagnosis Komuniti

-Perkhidmatan Kesihatan Pekerjaan

-Peluang dan risiko Individu

-Melengkapkan gambaran klinikal

-Mengenalpasti Sindrom

C) Nyatakan 6 peranan PPP dalam epidemologi. (6m)

-Mengumpul dan menyimpan secara sistematik data dan statistik berkaitan kesihatan

-Mengemas kini retan dan graf berkaitan demografi dari masa ke semasa

-Melapor dengan segara penyakit yg dikesan

-Mengemas kini peta operasi dari masa ke semasa

-Berkerjasama dalam tinjauan epidemiologi/penyiasatan kes

-Mencari punca penyebab sesuatu wabak penyakit di sesuatu tempat