Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR SEMAKAN TAHUN 1

Mata Pelajaran Matematik


Tahun 1
Tarikh/Hari 13/9/2018 (Khamis)
Masa 9.30 pagi hingga 10 pagi
Tajuk Ruang
Pengetahuan sedia ada Murid-murid mengetahui bentuk-bentuk bagi sesuatu objek dalam
kehidupan harian mereka.
Fokus Standard Kandungan:
7.2 Bentuk dimensi 2D
Standard pembelajaran:
7.2.1 Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga, bulat
7.2.2 Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkung bagi bentuk 2D

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat,


a) Murid dapat menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat,
segitiga dan bulatan dengan betul dan tepat
b) Murid dapat memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkung bagi
bentuk 2D
Elemen Merentas Kemahiran berfikir- mengklasifikasi dan membanding beza
Kurikulum (EMK)
Nilai-nilai murni- kerjasama, patuh arahan
Kemahiran proses matematik: mengelaskan, menjana idea,
berkomunikasi, ,membanding
dan membezakan
Penerapan nilai Bekerjasama, berani mencuba
Sumber Bahan Bantu Video Klip, geoboard, gelang getah, bentuk 2D, bentuk 3D
Mengajar
Penilaian Pengajaran TP 5: Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan ruang dengan
dan Pembelajaran pelbagai strategi
DSKP TP 6: Menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan ruang
melibatkan ruang secara kreatif dan inovatif
Fasa/Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Pembelajaran
Persediaan 7.2 mengenal pasti 1. Murid menonton video klip BBM:
( ±5 minit) bentuk dimensi 2D tentang bentuk tiga dimensi (2D) Video klip, bentuk
dengan sepenuh perhatian. 2D
7.2.1 Menamakan
bentuk segiempat sama, 2. Murid menyatakan apa yang Nilai murni:
segiempat tepat, segitiga diperhatikan oleh mereka bekerjasama, berani
dan bulatan mencuba
3. Murid menamakan bentuk
2Dyang ditunjukkan oleh guru Strategi/ Teknik:
Penyoalan seluruh
kelas, penglibatan
murid secara aktif

Kecerdasan
Pelbagai:
- Verbal-
linguistik
- Interpersonal
- intrapersonal

Imaginasi 7.2 mengenal pasti 1. Guru memberi gambar berikut BBM:


(±5 minit) bentuk dimensi 2D kepada murid dan meminta Gambar yang
mereka menamakan bentuk apa mempunyai
7.2.1 Menamakan yang terdapat dalam gambar pelbagai bentuk 2D
bentuk segiempat sama, tersebut dan menyatakan
segiempat tepat, segitiga bilangannya. Nilai murni:
dan bulatan Gambar 1: Teliti

Kecerdasan
Pelbagai:
- intrapersonal
- intrapersonal
Gambar 2:
Perkembangan 7.2 mengenal pasti 1. Guru menerangkan definisi BBM:
( ±5 minit) bentuk dimensi 2D bentuk 2D, iaitu bentuk 2D adalah Bentuk 2D
bentuk yang mempunyai satu
7.2.1 Menamakan permukaan rata dan tidak Nilai murni:
bentuk segiempat sama, mempunyai ketebalan Menumpukan
segiempat tepat, segitiga perhatian
dan bulatan 2. Murid mengenalpasti bucu,
permukaan dan tepi segiempat Kecerdasan
7.2.2 Memperhatikan sama dan segitiga pada skrin Pelbagai:
garis lurus, sisi, bucu putih - interpersonal
dan lengkung bagi - interpersonal
membentuk dua dimensi 3. Guru minta murid mengira
bilangan bucu, tepi dan juga
permukaan

Tindakan 7.2 mengenal pasti 1. Guru menyediakan Geoboard BBM:


( ± 10 minit) bentuk dimensi 2D kepada murid. geoboard, gelang
getah
2. Guru meminta dua orang dari
setiap kumpulan tampil ke depan Nilai murni:
7.2.2 Memperhatikan untuk membina pelbagai bentuk Berbincang terlebih
garis lurus, sisi, bucu 2D pada geoboard dan dahulu, berusaha
dan lengkung bagi menamakan bentuk 2D yang
membentuk dua dimensi dibentuk. Kecerdasan
Pelbagai:
3. Guru memastikan bentuk yang - interpersonal
dibina oleh murid adalah - intrapersonal
bertepatan dengan ciri-ciri bentuk
2D.
Penutup 7.2 mengenal pasti 1. Murid mendengar penerangan Strategi/ Teknik:
(±5 minit) bentuk dimensi 2D guru dan menjawab soalan teka- Teka-teki
teki
7.2.2 Memperhatikan Nilai murni: yakin
garis lurus, sisi, bucu Contoh soalan: pada diri sendiri
dan lengkung bagi 1. Saya ada 4 bucu.
membentuk dua dimensi Saya ada 4 sisi lurus Kecerdasan
yang sama panjang. Pelbagai:
Siapakah saya? - intrapersonal
2. Saya ada 1 sisi - interpersonal
lengkung.
Saya tidak ada bucu.
Siapakah saya?
3. Saya ada 4 bucu.
Saya ada 4 sisi yang
tidak sama panjang.
Siapakah saya?
4. Saya ada tiga garisan
lurus yang bertemu
membentuk tiga bucu.
Siapakah saya?