Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN AMALI SAINS

SAINS TEKNIKAL I
UST2112

DINAMIK
(TEKANAN DALAM BENDALIR)

DISEDIAKAN OLEH:
AHMAD TAUFIK BIN ROSDI
000128-13-1043
1 DIP [MEKANIKAL TEKNOLOGI AUTOMOTIF]

TARIKH:
27 OGOS 2018